Informaţii despre alcătuirea secţiunii / paginii.

Alte traduceri (și variante) ale poemului DacăLivia Brem  •  (necunoscut)  •  Kostas Varnalis  • Dan Duțescu (1?)  • Dan Duțescu (2?)
*
Rudyard Kipling
DACĂ

Dacă te poți stăpâni, când norodul din jur se frământă,
Brav înfruntând insolentul
reproș, cu liniște sfântă,
Dacă-ți păstrezi, în virtute, credința și-ncaleci sfiala,
Când se îndoiește de tine mulțimea, și-i ierți îndoiala...

Dacă aștepți cu nădejde și nu te răpune-așteptarea,
Dacă minciunii, stăpână pe lume, îi spulberi chemarea,
Dacă asaltul mâniei te lasă senin, fără ură,
Dacă pășești peste dorul de-a fi cel dintâi, cu măsură...

Dacă te leagănă visul, dar stărui stăpân peste vise
Dacă din gânduri mărețe renunți să-ți faci țeluri prezise
Dacă cuvântul, izvor de ispite și cruntul dezastru,
Nu-s
pentru tine opreliști, nici vâsle în drumul spre astru...

Dacă suporți să auzi, despre spusele tale cinstite,
Gânduri jelene, scornite de
răi, pentru gloate smintite,
Dacă din opera ta s-au ales doar ruine și spații,
Singur
, cu scule stricate, de poți s-o refaci, din fundații...

Dacă pierzând, într-o clipă de risc pe o șansă, avutul,
Poți să începi, de la capăt, uitând în tăcere trecutul,
Ferm adunând cu
răbdare, întregul pe lungă durată,
Fără să sufli o vorbă, de pierderea grea îndurată...

Dacă superb, prin voință forțezi, când îți vine sorocul,
Inima, capul, tăria, să nu își astâmpere jocul
Gol de puterea v
ieții, urmându-ți destinul spre ținte,
Tare, cu vrerea di
n tine, ce-ți spune mereu: Înainte!...

Dacă mulțimilor poți să vorbești, cu deprinderi egale,
Dacă constant îți păstrezi modestia, și-n cercuri regale
Dacă ești nevulnerabil la prieteni, la cei cu pornire,
Dacă pe toți îi stimezi îndeajuns, însă nu peste fire...

Dacă momentul cumplit al prăpădului crâncen și mare
Calm v
ei putea să-l asemeni, în timp, c-un minut oarecare.
Lumea cu tot ce cuprinde v
a fi stăpânită de tine,
Tu, peste toți vei răzbate: om al puterii depline!

                                    Traducere de Corneliu Coposu (1967)
(România liberă, 14 nov. 1995)