Informaţii despre alcătuirea secţiunii / paginii.

Alte traduceri (și variante) ale poemului DacăLivia Brem  •  Corneliu Coposu  • Kostas Varnalis  • Dan Duțescu (1?)  • Dan Duțescu (2?)
*
Rudyard Kipling
DACĂ

Dacă-ți rămîne mintea cînd cei din jur și-o pierd
Și fiindcă-o ai te-apasă, cu vorbe care dor;
Dac
ă mai crezi în tine cînd alții nu mai cred
Și-i ierți și nu te superi de îndoiala lor;

Dacă de așteptare nu ostenești nicicând,
Nici de minciuna g
oală nu-ți clatini gîndul drept,
Dacă, izbit de ură, nu te răzbuni urînd
Și totuși nu-ți pui mască de sfînt sau de-nțelept;

Dacă visezi, dar visul stăpîn de nu ți-l faci
Sau gîndul, deși judeci, de nu ți-e unic țel;
Dac
ă-ncercînd triumful sau prăbușirea taci
Și poți, prin amîndouă trecînd, să fii la fel;

Dacă înduri să afli cinstitul tău cuvînt
Răstălmăcit, naivii să-i ducă în ispită;
Sau
truda vieții tale, înspulberată-n vînt,
De poate iar s-o-nalțe unealta-ți prea tocită;

Dacă poți strînge toate cîștigurile tale
Ca
le joci pe-o carte și să le pierzi a
Și iarăși de la capăt să-ncepi aceeași cale,
Fără să spui o vorbă de neizbînda ta;

Dacă poți gîndul, nervii și inima să-i pui
te slujească încă, peste puterea lor,
Deși în trupul firav o altă forță nu-i,
Afară de voința ce le impune: spor!

Dacă te vrea mulțimea, deși n-ai lingușit
Sau lî
ngă rege umbli ca lîng-un oarecare,
D
acă de răi sau prieteni nu poți să fii lovit;
Dacă nu numai unul, ci toți îți dau crezare;

Dacă ajungi să umpli minutul trecător
Cu șaizeci de clipite de veșnicii, mereu,
Vei fi
pe-ntreg Pămîntul deplin stăpînitor
Și mai presus de toate, un OM, copilul meu!

                                                 Traducere de: ?