Fragmente din cîteva emisiuni Doar o vorbă săț-i mai spun               

Stimate cititor și privitor: au fost 180 de "episoade" la Tele 7 abc, 365 la Pro TV, 722 la TVR-1... Pe care să le aleg, din peste 1100 diferite? Selecția alăturată e pe jumătate aleatorie, pe jumătate înclinată să ofere pasaje mai "zburdalnice", mai "de divertisment". Gaya scienza°...
 

Prefață (1); 53";  984 kb. Textul.
Prefață (2)61"; 1Mb. Textul.
Știrile de la...8 fără 5 (1); 60"; 1,1M. Textul.
Știrile de la...8 fără 5 (2); 57"'; 1,2M. Textul.
Cacofonii; 31"; 520 kb. Textul.
Perle infantile; 61" ;1Mb. Textul.
Herodot; 60"; 1,1Mb. Textul.
Kitsch (1); 61" ;1,4Mb. Textul.
Kitsch (2); 61"; 1,2 Mb. Textul.
Vorbe din Hamlet; 60"; 1Mb. Textul.
Mitică lingvist; 60"; 1Mb. Textul.
 

Originea cuvintelor (1); 61"; 636 kb. Textul.
Originea cuvintelor (2); 61"; 782 kb. Textul.
"Servim" (1); 61"; 1,2 Mb. Textul.
"Servim" (2); 40"; 850 kb. Textul.
Parabola și diavolul (1); 61"; 1,1Mb. Textul.
Parabola și diavolul (2); 45"; 788 kb. Textul.
Stilul telegrafic (1); 38"; 1Mb. Textul.


 

Stilul telegrafic (2); 60"; 1,1Mb. Textul.
Stilul telegrafic (3); 60"; 1,1Mb. Textul.
Monștri din abecedare (1); 61"; 972 kb. Textul.
Monștri din abecedare (2); 22"; 330 kb. Textul.
Candide musafir; 61"; 1Mb. Textul.
E.A.Poe: Corbul; 41"; 554 kb. Textul.