Informaţii despre alcătuirea paginii.

(54-25.IV.1997) JUMĂTĂȚI (Herodot și Guizot) 
   
          Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bună seara. Aș vrea să aduc în discu
ție, în minutele care urmează, două vorbe spuse mereu doar pe jumătate. Nu mă refer la vocabule propriu-zise, reduse de un anume uz la 50%, de genul: juma-juma, proful, diriga etc., deși ar merita și acestea un comentariu, dar îl las pe altădată. E vorba de gînduri mai complexe, din care, printr-o rea obișnuință, se spune doar o bucată.
          Dacă bănuiți că am în vedere dictoane din acelea din care se rostesc îndeobște doar primele cuvinte (cum ar fi Sic transit... – pentru Sic transit gloria mundi, așa trece gloria omenească; sau Cine sapă groapa altuia..., restul înțelegîndu-se de la sine) –  ei bine, tot n-ați ghicit. E în chestie ceva mai complex, cu bătaie mai lungă.
          S-o iau pe îndelete. Cred că știți, nu se poate să nu știți – încă din școală trebuie să-l fi auzit – un citat celebru din Istoriile lui Herodot, în legătură cu strămoșii noștri traci și ramura lor geto-dacii. Vi-l reproduc încă o dată. Iată ce spune Herodot în Cartea a IV-a a istoriilor sale, în paragraful 93 (citez după ediția de la Ed. Științifică, din 1961, traducerea fiind a Feliciei Vanț Ștef):
          "Geții (cărora romanii le vor spune daci) sunt cei mai viteji și mai drepți dintre traci".
          Urmînd o sugestie a lui Adrian Marino, să mergem însă mai departe. Ajungem la Cartea a V-a. Ce zice Herodot acolo? La început, tot lucruri bune și plăcute; citez din paragraful 3:

          "După indieni, neamul tracilor este cel mai mare; dacă ar avea o singură conducere și ar fi uniți în cuget, ei ar fi, după părerea mea, de neînfrînt".

          Aici, însă, se termină jumătățile care se citează de regulă spre a ne auto-flata. Să citim ce scrie istoricul de acum 2500 de ani mai jos:
          "Dar unirea lor e cu neputință și nu-i chip să se înfăptuiască, de aceea sunt ei slabi".
          Simțiți cum bate pîrdalnicul de Herodot, din secolul 5 î.Cr., pînă în ziua de azi? Și stați, că n-ați auzit încă toată cealaltă "jumătate". În paragraful 6 al Cărții a V-a, zice așa, pardon:
          "La ei, la traci, trîndăvia este un lucru foarte ales, în vreme ce munca cîmpului e îndeletnicirea cea mai umilitoare; a trăi de pe urma jafului este pentru ei cel mai frumos fel de viață".
          Nu prea ne mai place, așa e? Și dacă mai citim, tot în paragraful 6 din Cartea a V-a, că
          "La traci există următoarea rînduială: își vînd copiii pentru a fi duși peste hotare",
chiar că, din lăudător al străbunilor, Herodot devine parcă primul "denigrator" (în slujba cine-știe-căror agenturi) al neamului nostru și al tranziției noastre dinspre of spre aoleu.
          Eu n-am timp să comentez, ci doar v-am supus judecății ambele jumătăți ale observațiilor sale nepărtinitoare. 

          Să trec la cealaltă vorbă, care se spune și ea de obicei trunchiată stupid. Nu e chiar fără legătură cu cea dinainte, deși le despart zeci de secole. Mai ales după 1989, s-a putut auzi, în varii împrejurări, ideea că în societăți ca a noastră, care au suferit un brusc proces de liberalizare, ar funcționa o obsesie colectivă, ca un comandament unic, faimosul îndemn al omului de stat francez din veacul trecut, François Guizot: Enrichissez-vous!” Îmbogățiți-vă!
          DAR e un fals! E doar o jumătate! Ministrul lui Ludovic Filip n-a dat acest sfat cu alură sălbatică: faceți orice, nu țineți seama de nimic, călcați pe principii sau pe cadavre ca să puteți dormi pe o saltea de bani! Nu! Nici vorbă! E absurd: Guizot, care era și un fervent credincios protestant, deci avînd cultul străduinței în suflet și frică de Dumnezeu, nici n-ar fi putut propovădui așa o grosolănie. Spusa sa întreagă, pe care vulgarizatorii ne-au transmis-o ciuntită, este:
          Enrichissez-vous par l'épargne et le travail!”,
adică “Îmbogățiți-vă prin buna chivernisire a banilor și prin muncă!” E cu totul altceva.
          Împrejurările de atunci seamănă întrucîtva cu cele de acum: în 1843, cînd a spus Guizot aceste vorbe, în Franța se punea problema ca populația să înceapă a-și folosi drepturile politice și sociale cucerite prin Revoluție, pentru a o duce mai bine. Dar e incorect să i se atribuie înțeleptului demnitar și istoric premisele capitalismului de junglă sau maidan care se practică masiv la noi. 

          Vă salut cu cea mai tracică solemnitate.

George PRUTEANU