< Saitul G.P.: GÎNDURI ÎN TIMP


a

GÎNDURI ÎN TIMP
(exclusiv cele care s-au găsit în Pragul saitului)

     • Chi va piano, va sano; chi va sano, va lontano. (Cine merge încet, merge sănătos. Cine merge sănătos, merge departe.) (Proverb italian)
     • Ura și trăsnetul ating vîrfurile cele mai înalte.
(B. Gracián)
     • Nu e loc destul?! Mergi tu la dreapta, eu voi merge la stînga! 
(Biblia, VT, Fac., 13) (8.12.2003)
     • Sette volte il giorno il giusto cade. (De șapte ori pe zi, înțeleptul se poticnește)
(Ariosto) (9.12)
     • Sufletul nu e călător; omul înțelept stă acasă. Călătoria e paradisul proștilor.
(R.W.Emerson) (10.12)
     • Cîtă melancolie în orice lucru încheiat!
(Nietzsche) (11.12)
     • Toți vă vor binele. Nu-i lăsați să vi-l ia.
(S. J. Lec) (13.12)
     • O tempora! O mores! (O, timpuri! O, moravuri!)
(Cicero) (16.12)
     • Cine împrăștie frică, va vinde protecție.
(Marian Popa)
     • Unii beau ca să-și înece necazurile. Dar necazurile știu să înoate.
(Cineva) (23.12)
     • Spiritul primește o idee doar dîndu-i corp: de aici comparațiile.
(J. Renard)
     • Mai bine un nebun cuminte, decît un înțelept nerod.
(Shakespeare, Cum vă place) (27.12)
     • Inteligența fără voință e pasăre fără aripi.
(Un contemporan al dv.)
     • Porcul îl bați si el zice că-l scarpini.
(Proverb românesc) (2.01.2004)
     • Buba cap nu face pînă nu se coace.
(Proverb românesc) (4.01)
     • Din păcate, viteza întunericului este egală cu viteza luminii.
(G.P.) (5.01)
     • Ciorapii și prietenul casei trebuie cîrpiți la timp.
(Același contemporan) (6.01)
     • Bătrînețea începe de cînd începi să te temi de ea.
     • Istoria omenirii devine tot mai mult o cursă între educație și catastrofă.
(H. G. Wells) (8.01)
     • Idioții înțeleg totdeauna ceva.
(André Malraux) (9.01)
     • Constiința domnește, dar nu guvernează.
(Paul Valéry) (10.01)
     • Moravurile (bune) fără legi pot totul, legea fără moravuri, aproape nimic.
(Mihai Eminescu) (12.01)
     • Pasiunile înjosesc, pasiunea înalță.
(Mihai Eminescu) (13.01)
     • Sau țara aceasta să fie în adevăr românească, sau nici nu merită să fie.
(Mihai Eminescu) (14.01)
     • Adevărul e stăpînul nostru, nu noi stăpînim adevărul.
(Mihai Eminescu) (15.01)
     • Ținta noastră a fost totdeauna conservarea elementului național.
(Mihai Eminescu) (16.01)
     • Omnia mea mecum porto. (Tot ce am, am asupra mea)
(Bias, un stoic) (26.01)
     • La mémoire est toujours aux ordres du coeur. (Memoria e mereu la porunca inimii.)
(Rivarol, un moralist) (27.01)
     • Nulla dies sine linea. (Nici o zi fără o linie)
(Un strămoș: Plinius) (28.01)
     • Înțelepciunea vine pe calea deziluziei.
(Santayana) (29.01)
     • Banca e locul unde capeți o umbrelă pe vreme bună și ți se cere s-o înapoiezi cînd toarnă cu găleata.
(Robert Frost) (30.01)
     • Arta e limitare – esența oricărui tablou e rama.
(G. K. Chesterton) (31.01)
     • Mal de muchos, consuelo de tontos. (Răul tuturor, alinarea proștilor)
(Dicton spaniol) (01.02.04)
     • Mehr Licht! (Mai multă lumină!)
(Goethe) (3.02)
     • Video meliora proboque – deteriora sequor. (Văd binele și-l aprob - dar urmez răul.)
(Ovidiu) (4.02)
     • A luat țărnă cu urechi.
(Zicală românească) (5.02)
     • Nimeni nu aude altceva decît ceea ce pricepe.
(Goethe) (6.02)
     • Ne sutor ultra crepidam! (Nu mai sus de sandale, cizmarule!)
(Pliniu cel Bătrîn) (7.02)
     • Contentement passe richesse. (Mulțumirea cu ce ai ține loc de bogăție)
(Proverb francez) (8.02)
     • Spiritul de contradicție e personalitatea prostului.
(G. Călinescu) (9.02)
     • Democrația e un mecanism ce are grijă să nu fim guvernați mai bine decît merităm.
(G. B. Shaw) (10.02)
     • Dacă ți-i bărbatul moale, / Du-l la tîrg și dă-l pe oale.
(Zicală românească) (11.02)
     • Experiența ne învață că oamenii nu învață nimic din experiență.
(Iarăși G. B. Shaw) (12.02)
     • Wisdom has two parts: 1) Having a lot to say. 2) Not saying it. (Înțelepciunea e compusă din două părți: 1) Să ai o mulțime de lucruri de spus. 2) Să nu le spui.
(Mary O'Connor) (13.02)
     • Going to church doesn't make you any more a Christian, than standing in the garage makes you a car. (Mersul la biserică nu te face creștin, așa cum statul în garaj nu te face mașină.)
(Oswald Chambers) (14.02)
     • O hartă poate fi ispititoare ca o femeie frumoasă.
(Mihail Ralea) (15.02)
     • Tînăr ești o singură dată, imatur poți să rămîi la nesfîrșit.
(Ogden Nash) (16.02)
     • Qui bene amat, bene castigat. (Cine iubește bine, pedepsește bine)
(Dicton latin) (17.02)
     • Din păcate, viteza întunericului este riguros egală cu viteza luminii.
(bis) (G.P.) (18.02)
     • Mă prețuiești? La cît peste 30 de arginți?
(după S. J. Lec) (19.02)
     • Bășcălia este jegul spiritului.
(G.P.) (20.02)
     • Nu poți dori ceea ce nu cunoști.
(Voltaire) (21.02)
     • Prostia rămîne una dintre cele mai rentabile mărfuri.
(Magda Mihăilescu - Adevărul) (22.02)
     • Cine iubește certarea, iubește stiinta; dar cine urăște mustrarea, este prost.
(Biblia, Proverbele lui Solomon, 12, 1) (23.02)
     • Femeia vede unde bărbatul abia zărește.
(Proverb românesc) (24.02)
     • Guarda e passa! (Privește doar, și treci mai departe!)
(Dante) (25.02)
     • Die Liebe ist der Liebe Preis. (Iubirea e prețul iubirii.)
(Schiller) (26.02)
     • Words pay no debts. (Cu vorbe nu plătești datoriile.)
(Shakespeare, Troilus și Cresida) (27.02
)
 
    • (Scrieți dv. gîndul care vă place!)
(28.02)
     • Auri sacra fames! (Blestemata sete de bani!)
(Virgiliu, Eneida) (29.02)
     • Intelectualul este cineva aflat în căutarea adevărului dincolo de interesele sale.  
(Jean D'Ormesson) (01.03.2004)
     • Nessun maggior dolor che ricordarsi del tempo felice nella miseria. (Nu e durere mai mare decît să-ți amintești de fericire cînd ești căzut.)
(Dante, Infernul, c. V) (02.03)
     • Părerile sunt libere, dar nu obligatorii.
(Caragiale) (03.03)
     • Strîmbii mănîncă țara, că drepții nu mai apucă.
(Proverb românesc) (04.03)
     • Paradoxul lenei: să te scoli devreme ca să ai mai mult timp de stat degeaba.
(După Tristan Bernard) (05.03)
     • Femeia nu e deloc inferioară bărbatului, nu-i e superioară cîtuși de puțin, iar de egalitate nici nu poate fi vorba.
(Un parlamentar englez) (6.03)
     • Unii bărbați se poartă cu femeile ca un urangutan cu o vioară.
(Balzac) (07.03)
     • Soarele răsare roșu și tot roșu el apune: / Omul bun în zile rele e tot bun ca-n zile bune.
(Coșbuc) (08.03)
     • Omul este mare tocmai fiindcă-și cunoaște starea de decădere.
(Pascal) (09.03)
     • Dragostea e oarbă? Nu. Presbită. Nu vede bine decît de la distanță.
(Drew Barrymore) (10.03)
     • Căile celor ce șed fără lucru sunt acoperite de spini.
(Proverb românesc) (11.03)
     • Copilăria este inima tuturor vîrstelor.
(Lucian Blaga) (12.03)
     • Somnul rațiunii naște monștri.
(Goya) (13.03)
     • De mult timp, bancnota a înlocuit buletinul de vot.
(Roger Garaudy) (14.03)
     • Libertatea e înțelegerea necesității.
(SPINOZA) (Nu Marx!) (15.03)
     • Inteligența nu e molipsitoare. Prostia, da.
(Autorul e modest) (16.03)
     • Ministru e un om care stă pe scaun și le spune la alții să facă cerere.
(Un copil, 7 ani) (17.03)
     • Pădurea dă coadă securei.
(Proverb românesc) (18.03)
     • Nu e prost cine mănîncă, ci e prost cine îi dă.
(Proverb românesc) (19.03)
     • S-a învățat dezbrăcat / Și i-e rușine îmbrăcat. (Proverb românesc) (20.03)
     •
Avere, fericirea celor săraci cu duhul. (Jules Renard, Jurnal, 1905 ) (21.03)
     • A thing of beauty is a joy for ever.  (John Keats) (22.03)
     • Pasiunea te face pe jumătate filosof. (
Cilibi Moise) (23.03)
     • A maid that laughs is half taken. (Proverb englez) (24.03)
     • Întotdeauna găsești un lucru în ultimul loc în care îl cauți. (Murphy) (25.03)
     • He that does you an ill turn will never forgive you. (Cel care ți-a făcut un rău nu te va uita niciodată) (Proverb englez) (26.03)
     • Innocence itself sometimes hath need of a mask. (Chiar și nevinovăția are uneori nevoie de o mască)
(Proverb englez) (27.03)
     • Cînd nu mai ești copil, ai murit de mult. (Brâncuși) (28.03)
     • Cînd caut comori nu sap în nori, ci în pămînt.
(Lucian Blaga) (29.03)
     • Celor pe care-i stimezi, fă-le onoarea intransigenței tale.
(Garabet Ibrăileanu) (30.03)
     • Veselia omului e ca mirosul florilor: ea nu se înalță din sufletele veștede.
(Nicolae Iorga) (31.03)
     • Moartea celor bătrîni îmbătrînește pe cei tineri.
(Vasile Pârvan) (1.04.2004)
     • Omul e un animal marin, care merge pe pămînt și ar vrea să zboare.
(Carl Sandburg) (2.04)
     • Un om fățarnic are două fețe și nici un obraz.
(Nicolae Iorga) (3.04)
     • Culmea interfonului: Să suni și să primești ton de fax.
(Autor necunoscut) (4.04)
     • Omul e un cocor care zboară pe dinlăuntru.
(Arghezi) (5.04)
     • To be or not to be
(Shakespeare) To do is to be (Nietzsche) To be is to do (Sartre) Do be do be do (Sinatra) (6.04)
     • Cine nu are o doză de gîndire utopică, nu gîndește deloc.
(G. Călinescu) (7.04)
     • Nu răspunde nebunului după nebunia lui.
(Vechiul Testament, Pildele sau Proverbele lui Solomon) (8.04)
     • Începutul unei certe este ca slobozirea unei ape, de aceea curmă cearta înainte de a se înteți.
(Vechiul Testament, Pildele sau Proverbele lui Solomon) (9.04)
     • Moartea și viata sunt în puterea limbii, oricine o iubește îi va mînca roadele.
(Vechiul Testament, Pildele sau Proverbele lui Solomon) (10.04)
     • Pariați că Dumnezeu există. De cîștigați, cîștigați tot; de pierdeți, nu pierdeți nimic.
(Pascal) (11-12.04)
     • Firile slabe nu pot fi sincere.
( La Rochefoucauld ) (13.04)
     • Analfabeții nu pot învăța pe alții alfabetul.
(G. Călinescu) (14.04)
     • Cuvîntul e magic: omul rostește fiecare vorbă cu altă inimă
(Paul Zarifopol ) (15.04)
     • Pămîntul se învîrtește ca să aibă toate țările pămînt. El cînd se învîrte dă pămînt la toate țările.
(Un copil) (16.04)
     • Cave, age, tace. (Ascunde-te, lucrează, taci)
(Deviza lui Mateiu Caragiale) (17.04)
     • Nu poți găsi nicăieri poezie, dacă n-o ai în tine.
(Joubert) (18.04)
     • Are o potcoavă și-i mai trebuie trei și calul. (Proverb românesc)
     • L'homme arrive novice à chaque âge de la vie. (Omul ajunge novice la fiecare vîrstă a vieții)
(Chamfort) (20.04)
 
    • Lucrările făcute cu plăcere sunt adesea cele mai reușite: ca și copiii din dragoste.
(Chamfort) (21.04)
     • ...Lascia dir la gente...! (Lasă-i să vorbească!) (Dante) (22.04)
 
    • Artistului îi pasa de Hecuba... și de Cuba!
[ G(eorge) Călinescu, 1962 ] (23.04)
 
    • It is the unforseen that always happens. (Neprevăzutul se întîmplă întotdeauna)
(Shakespeare) (24.04)
 
    • Tunetul e foarte impresionant, dar treaba o face trăsnetul.
(Mark Twain) (25.04)
     • Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust! (Două suflete sălășluiesc în trupul meu)
(Goethe, Faust) (26.04)
     Cel mai mare rău e deprinderea cu răul. (Al.Vlahuță) (Da, da!) (27.04)
     • Calul aleargă, călărețul ajunge.
(N. Iorga) (28.04)
     • Culmea fotbalului: Să deschizi frigiderul și să strigi "Goool!!!"
(29.04)
     • Puterea nu corupe; dar ticăloșii, dacă ajung într-un post de conducere, corup puterea.
(G. B. Shaw) (30.04)
     • Chassez le naturel, il revient au galop. (Alungați firescul - el revine în galop)
(Destouches, 1680-1754) (1.05.04)
     • L'amor, che move il sole e l'altre stelle... (Iubirea, care mișcă soarele și celelalte stele)
(Dante) (2.05)
     • Timeo hominem unius libri. (Mă tem de omul unei singure cărți)
(Toma d'Aquino) (5.05)
     • LEGE  Întotdeauna găsești un lucru în ultimul loc în care îl cauți.
(Murphy) (6.05)
     • AXIOMA LUI COLE  Suma inteligenței pe planetă este constantă, dar populația e mereu în creștere.
(Murphy) (8.05)
     • LEGEA LUI PARKER  Frumusețea e de suprafață, prostia, însă, pătrunde pînă la os.
(Murphy) (9.05)
     • LEGEA LUI KATZ  Oamenii și națiunile acționează rațional numai după ce epuizează toate celelalte posibilități.
(Murphy) (10.05)
     • LEGEA LUI HARTLEY  Poți duce un cal la rîu, dar numai dacă-l convingi să înoate pe spate ai realizat ceva.
(Murphy) (11.05)
     • LEGE  Orice lucru care merită făcut trebuia făcut de ieri.
(Murphy) (12.05)
     • LEGEA I A LUI FINAGLE  Dacă o experiență reușește, înseamnă că s-a stricat ceva.
(Murphy) (13.05)
     • LEGEA LUI LIEBERMANN  Toată lumea minte. Noroc că nimeni nu ascultă.
(Murphy) (14.05)
     • LEGEA LUI KAFKA  În lupta dintre tine și lume, pariază pe lume. (Murphy) (15.05)
     • PORUNCA 3 A LUI ALGREN
  Nu te încurca niciodată cu o femeie care are mai multe necazuri ca tine.
(Murphy) (16.05)
     • LEGEA LUI ANDERSON  O problemă complicată, privită îndeaproape, se dovedește și mai complicată.
(Murphy) (17.05)
     • LEGE  Necazurile vin cîte trei, norocul vine singur.
(Inspirată de Murphy) (18.05)
     • LEGE  Orice ai vrea să faci, trebuie să faci altceva mai întîi...
(Inspirată de Murphy) (19.05)
     • CE E SUFLETUL?  Sufletul e atunci cînd îți pune mama prăjituri pe farfurie și îi lași prăjituri și lu' ăla mic.
(Copil, 8 ani) (20.05)
     • CE E ZÎMBETUL?   Zîmbetul e atunci cînd niște oameni rîd cu gura închisă ca să nu deranjeze oamenii de la bloc.
(Copil, 7 ani) (21.05)
     • CE E TRISTEȚEA?  Tristețea înseamnă cînd un om vine la altul și bea mult.
(Copil, 7 ani) (22.05)
     • CE E UN MINISTRU?   Ministru e un om care a învățat zece clase și după care s-a dus la serviciul de miniștri.
(Copil, 8 ani) (23.05)
     • CE SUNT ȚĂRANII?   Țăranii sunt niște oameni săraci care nu au ce să mănînce și vorbesc pe altă limbă, pe țărănește.
(Copil, 7 ani) (24.05)
     • Un gînd pentru ziariștii și celelalte victime de la Mihăilești.
(25-27.05)
     • Frumusețea e datorie.
(Paul Zarifopol) (28.05)
     • Constrîngerea creează forță.
(Leonardo da Vinci) (29.05)
     • Două lucruri sunt infinite. Universul și prostia umană. Dar despre univers încă nu sunt sigur.
(Einstein) (30.05)
     • Marea întrebare, la care nu știu să răspund, în ciuda a treizeci de ani de studiu despre femei, este următoarea: "Ce vrea, de fapt, o femeie?" (Sigmund Freud) (31.05)
     • "Care e folosul?" Dar care e folosul folosului? (Titu Maiorescu) (1.06.04)
     • Omul fericit nu are calendar.
(Titu Maiorescu) (2.06)
     • Punctualitatea e politețea regilor.
(Proverb francez) (3.06)
     • Și drumul cel mai lung începe tot cu un pas.
(Proverb chinezesc) (4.06)
     • A visa că adevărul sau alt lucru de prisos / E în stare ca să schimbe în natur-un fir de păr, / Este piedica eternă ce-o punem la adevăr.
(Eminescu) (5.06)
     • Nu contează cine votează. Contează cine numără voturile.
(Iosif Vissarionovici Stalin) (6.06)
     • Urna bate turma
(Nu se știe cine) (7.06)
     • Cel mai greu lucru pentru un român care știe ceti e să nu scrie. (Caragiale) (8.06)

     • După ce știi totul, vine îndoiala. (Camil Petrescu)
(9.06)
     • A gîndi înseamnă a suplini experiența cu idei. (G. Călinescu) (10.06)

     • Argumentarea e și capitol al politeții. (Paul Zarifopol) (11.06)
     • Nu contează cine votează.Contează cine numără voturile. (Tovarășul Iosif Vissarionovici Stalin) (12.06)
     • "...Soarele negru al Melancoliei..."
(Gérard de Nerval) (13.06)

     • "Răul esențial care amenință vitalitatea poporului nostru este moral, e demagogia"
(Eminescu, Timpul, 16 mai 1882) (14.06)
     • "...Muști de-o zi pe-o lume mică..." (Eminescu, Scrisoarea I ) (15.06)
     • Non idem est si duo dicunt idem. (Nu e tot una cînd doi oameni spun același lucru; lat.) (16.06)

     • Dimensiunile prietenei mele: 1024x768x256...
(20.06)
     • Do ut des. (Dă ca să ți se dea)
(Dicton latin) (21.06)
     • Passa il pensier sì come sole in vetro (Ca soarele prin geam răzbate gîndul) (Petrarca) (23.06)

     • Vox clamantis in deserto. (Voce strigînd în deșert) (Matei, 3, 3) (24.06)
     • Nu tot ce zbiară ne mănîncă.
[ Un participant (M.D.) la Forum ] (25,26.06)
     •
PROVERBE REMANIATE: Cine se scoală de dimineață, cade singur în ea. ( ? ? ? ) (27.06)

     • Animal post coitum triste. (După actul sexual, orice ființă e tristă)
(Dicton latin) (28.06)
     • On a toujours besoin d'un plus petit que soi (Ai întotdeauna nevoie de unul mai mic decît tine)
(30.06)
     • Tot ce nu mă ucide, mă face mai puternic.
(Nietzsche) (2.07.04)
     • Sărbătorile învrednicesc putorile.
(Proverb românesc) (5.07)
     • Tăcerea este uneori cel mai bun răspuns. (Dalai Lama) (7,8.07)
     • Cu penele altuia te poți împodobi, dar nu poți zbura. (Blaga) (10.07)
     • Franța fără măreție nu e Franța. (De Gaulle) (14.07)
     • Cînd omul cade, îi piere și umbra. (Proverb românesc) (16.07)
     • Cîrnatul cînd se-ndeasă începe a crăpa. (Proverb românesc) (18.07)