a

MICRO-ENCICLOPEDIE
(exclusiv pentru cuvinte utilizate în acest sait)

A-B  C-D  E-F  G-H  I-Î-J  K-L  M-N  O-P-Q  R-S-Ș 
T-Ț-U  V-W  X-Y-Z

    Barrymore, Drew (1975- ): actriță americană.
    Baudelaire, Charles
    Carco, Francis
    Călinescu, G.
(1899-1965):  V. textele din secțiunea Viața din cărți.
    Chamfort, Nicolas-Sébastien-Roch de (1741-1794): moralist*, dramaturg, pamfletar francez (Maxime și gînduri, caractere și anecdote). Membru al Academiei Franceze. În timpul Revoluției, a colaborat cu Mirabeau, căruia i-a compus discursuri. Sub dictatura iacobină, neadmițînd să scrie împotriva libertății presei, amenințat cu arestarea, s-a sinucis.
    Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936): scriitor englez (romane, eseuri, monografii, biografii, teatru, poezii). A cucerit popularitatea cu ciclul de romane avîndu-l ca protagonist pe father Brown (părintele Brown). Autor de paradoxuri de succes, precum cel pe care l-am citat și noi.
    Cilibi Moise (1812-1870): înțelept mucalit, popular, autor de cugetări, pilde, anecdote și "apropouri", de mare succes la publicul veacului al XIX-lea.
    Dante Alighieri (v. secțiunea specială a saitului)
    D'Ormesson, Jean (1925-): romancier și eseist francez. Membru al Academiei Franceze (1973), Premiul Academiei pentru roman (Gloria Imperiului, 1971). Legiunea de Onoare.
    Eminescu, Mihai
    Esenin, Serghei
    Frost, Robert Lee
(1874-1963): poet american. Lirică inspirată de natură, de priveliștile locului de baștină (Noua Anglie): La nord de Boston, Recreere la munte. Aforisme: Gînduri răzlețe.
    Garaudy, Roger
(1913- ): eseist literar, filosof (umanism creștin), om politic francez: Pentru un realism nețărmurit, Apel către cei vii.
    Gauss, Friedrich Carl
    Goethe, Johann Wolfgang von
(1749-1832): scriitor, gînditor, om de știință german. Operă de mari proporții: Suferințele tînărului Werther, Egmont, Afinitățile elective, Anii de ucenicie ai lui Wilhelm Meister, Faust; Metamorfoza plantelor ș.a. Cuvintele citate  ("Mehr Licht!") sunt dintr-o frază rostită pe patul de moarte.
    Joubert, Joseph
(1754-1824): moralist* francez, a cărui glorie a înflorit abia în postumitate; scrisori, cugetări (Carnete, ed. completă, 1938).
    Keats, John
(1795-1821): poet englez, vîrf al romantismului.  În poeme ample (Endymion, Hyperion, Odă la o urnă grecească, Odă unei privighetori) aspiră la seninătățile clasice eline cu freamăt senzual intens romantic.
    Kipling, Rudyard
    Lec, Stanislaw Jerzy
(1906-1990): poet și diplomat polonez, autor de aforisme (Gînduri nepieptănate, Poeme gata să sară, O mie și una de epigrame).
    Lisle, Leconte de
    Möbius, August Ferdinand
    Nerval, Gérard de
    Ovidius, Publius ~ Naso
(43 î.Cr.-17 d.Cr.; ultimii ani de viață, exilat, și i-a petrecut la Tomis-Constanța): poet latin, excelînd  în lirica erotică și în cea generată de pedagogia și psihologia iubirii. Iubiri, Arta iubirii, Remediile iubirii. Un mare poem mitologic: Metamorfozele. În exil, epistole în versuri, nostalgice, melancolice (Fastele, Ponticele). ("Pontice" - de la "Pontus Euxinus=Marea Liniștită", numele antic al Mării Negre).
   
Pascal, Blaise
   Petrarca, Francesco
(1304-1374): Artist și intelectual complex, de formație larg umanistă, prevestitor al Renașterii (istoric, editor, biograf). Maestru al sonetului. Capodoperele sale (Canțonierul, Rime risipite), dedicate iubitei Laura, îmbină splendid virtuozitatea "tehnică" cu adîncimea elegiacă, ceea ce a generat o magistrală în istoria poeziei: petrarchismul.
   Plaut (Titus Maccius Plautus;
cca 250-184 î.Cr.): comediograf latin, ale cărui  piese au înrîurit dramaturgia universală încă din Renaștere (Amfitrion, Soldatul fanfaron).
   Pliniu cel Bătrîn
(Caius Plinius Secundus; 23-79 d.Cr.): istoric și filolog roman. Tratat despre oratorie, cărți despre "nesiguranțele limbajului". Opera esențială: Istoria naturală, o quasi-enciclopedie a epocii. • "Ne sutor ultra...!": citate în Istoria naturală, XXXV, aceste cuvinte aparțin pictorului grec Apelles (sec. IV î.Cr.). El i le-a adresat unui cizmar care-i criticase felul cum pictase o sandală într-un  tablou al său, după care se apucase să judece și restul compoziției. Sensul e, deci: nu da verdicte în domenii pe care nu le stăpînești, nu-ți depăși competențele.
    Poe, Edgar Allan
    Renard, Jules
    La Rochefoucauld, François VI,
duce de (1613-1680): unul dintre cei mai mari moraliști* francezi (Reflecții sau Sentințe și Maxime morale, 1665), autor al unor cugetări profunde și plastice despre firea omenească. Prieten cu Contesa de La Fayette (autoarea Principesei de Clèves). A avut opt copii.
    Sandburg, Carl
(1878-1967): poet american, emul al lui Whitman; poezie citadină (Poporul, da; Fum și oțel)
    Santayana, George (1863-1952): filosof, eseist, moralist american de origine spaniolă. Nașterea rațiunii, Dialoguri în Limb, Trei poeți filosofi: Lucrețiu, Dante și Goethe, Solilocvii în Anglia, Rațiunea în bunul-simț ș.a.
    Slama-Cazacu, Tatiana (19..- ): Limbaj și context (Ed. Științifică, 1959), Dialogul la copii (Ed. Academiei, 1961), Un copil în vechiul București (Du Style, 1998), Psiholingvistica, o știință a comunicării (All, 1999), Stratageme comunicaționale și manipularea (Polirom, 2000), Meșterii. Romanteatru (Polirom, 2001), 8 patimi. Nuvele "de sertar" (Polirom, 2002), Rachiu cu parfum de femeie (Capitel, 2004); în străinatate: La psicholinguistique. Lectures (1972), Analisi contestuale - dinamica del testo letterario (1984), Linguistique appliquée (1984).
    Schiller, Friedrich von (1759-1805): poet, dramaturg, estetician german. Versurile sale patetice (Odă Bucuriei - folosită în Simfonia a IX-a de Beethoven, Cocorii lui Ibykos)  luminează latura grandioasă a omului. Piesele de teatru (Hoții, Wilhelm Tell, Don Carlos, Fecioara din Orléans) sunt o îmbinare armonică a liniei de tragedie clasică cu tonurile shakespeareiene, pe teme profund romantice: răzvrătirea față de tiranie, cultul libertății, istorie și personalitate titanică. Prieten cu Goethe, a scris unele texte împreună cu el.
    Shakespeare, William
    Shaw, George Bernard (1856-1950): dramaturg englez, de origine irlandeză, laureat Nobel (1925). Viziune ironică a lumii, în replici spirituale, întrețesute de paradoxuri. Sarcastic față de snobismele protipendadei și față de ipocrizia aristocratică (Pygmalion, Profesiunea doamnei Warren, Nu se știe niciodată), demitizant față de personalități ale istoriei (Cezar și Cleopatra). Romane, eseuri cu mai puțin ecou.
    Spinoza, Baruch (1632-1677): filosof olandez, precursor al filosofiei moderne. Ca meserie, era optician. Cartesian* convins, vede rațiunea ca temelie a înțelegerii Lumii și chiar ca sursă a fericirii. Lucrarea fundamentală: Etica.
    Toma (Tommaso) d'Aquino (1225-1274): călugăr - teolog și filosof . În Summa Theologiae, pune credința mai presus de rațiune. E canonizat în 1323. În sec. al XIX-lea, tomismul a fost recomandat ca doctrină a catolicismului.
    Twain, Mark (Samuel Langhorne Clemens; 1835-1910): scriitor american, cu o biografie învolburată (pilot pe Mississippi, miner, tipograf), autor al unor romane de imensă popularitate (Aventurile lui Tom Sawyer, Aventurile lui Huckleberry Finn, Prinț și cerșetor, Un yankeu la curtea regelui Arthur); schițe umoristice, floiletoane.
    Ursachi, Mihai (1941-2004): poet român de stirpe nervaliană.
    Villon, François
    Virgiliu (Vergiliu - Publius Vergilius Maro) (70-19 î.Cr.): poet latin, cu renumele de "cel mai mare". Opera capitală a sa este Eneida, epopee vastă a devenirii naționale (pe patul de moarte, el o socotea nedesăvîrșită și cerea să fie distrusă). Dante l-a prețuit superlativ, acordîndu-i rolul de "ghid" al său în Infernul și Purgatoriul și numindu-l "tu duca, tu signor e tu maestro" (tu, călăuz, tu dascăl, tu, stăpîne). Alte opere: Bucolicele (viața la țară), Georgice (poem didactic).
    Voltaire (François-Marie Arouet) (1694-1778): Unul din marii scriitori ai Franței, spirit enciclopedic, autor de versuri, piese de teatru, eseuri, întemeiate pe ideile nobile și novatoare ale iluminismului. Textele sale, în special cele cu substrat istoric și filosofic, mustesc de un umor malițios și un sarcasm specific, iar fondul lor este impregnat de viziunea luminos raționalistă, opunîndu-se dogmelor, fanatismului, ignoranței despotice. Personalitatea sa a dominat epoca.
    Wordsworth, William (1770-1850): poet din perioada "de vîrf" a romantismului englez (a "lacurilor"). Sonete, poeme meditative, balade (în colaborare cu Coleridge).
    Zarifopol, Paul (1874-1934): critic literar, eseist român (Din registrul ideilor gingașe, Pentru arta literară). A început ediția critică I.L. Caragiale, cu care (autor) a și avut o amplă corespondență.