a

MIC DICȚIONAR
(exclusiv pentru cuvinte utilizate în acest sait)

A-B  C-D  E-F  G-H  I-Î-J  K-L  M-N  O-P-Q  R-S-Ș 
T-Ț-U  V-W  X-Y-Z

ABREVIERI:   ~ = cuvîntul explicat • arg. = argotic • arh. = arhaic • fig. = (la) figurat • fr. = în limba franceză • germ. = în limba germană • gr. = în limba greacă • lat. = în limba latină • mit. = mitologie p. ext. = prin extensie • reg. = (termen) regional • ș.a. = și alții/altele • v. = vezi • v.tr. = verb tranzitiv

    abhora: a simți dezgust, ură, repulsie
    abulie:
lipsă de voință, de energie
    acribios:
migălos; cu atenție deosebită
    acronim:
cuvînt format din inițialele unui grup de cuvinte sau din părți ale acestora (UNESCO, aprozar, delco, cepex)
    addenda:
compartiment final al unui text, al unei cărți, care conține lucruri ce nu și-au găsit locul în corpul principal, dar se cuveneau adăugate (addendum: un singur lucru de adăugat)
    afrodiziac:
excitant sexual
    aglutinare (în contextul din sait): unire, lipire, contopire
    alcov: dormitor, iatac, (prin extensie) spațiu al desfășurărilor amoroase
    alexandrinism (în contextul din sait): manieră artistică savant-decadentă, mod de a practica arta cu subtilități și întortocheri excesive
    alteritate:
statutul (condiția) celui care este altfel
 
  alternanță fonetică: modificarea cu regularitate a unor sunete (foneme) din corpul unui cuvînt în cursul conjugării, al declinării, al transformării masculin-feminin ori singular-plural sau al derivării în cuvinte înrudite (vînd-vinzi; fată-fetei; rău-rea; tînăr-tineri; casă-căsuță etc.)
    amenitate: bunătate, amabilitate a chipului și a comportării, cumsecădenie
    amfibolic: echivoc, cu două înțelesuri
    anacolut: eroare gramaticală (și de stil) care constă în continuarea unui enunț cu altă structură decît cea cu care a început; vorbirea unor personaje din Caragiale e plină de anacoluturi. Exemplu de anacolut: "Cartea era la Vasile, care mă costase 50.000 de lei, și nici nu era acasă, că avea copertă de carton și stă tocmai în Giulești și nici maică-sa". (Încă un exemplu, prea frumos ca să nu-l reproduc, din Academia Cațavencu, 20, 18 mai 2004: "Cei ce nu inchid geamurile de la ghena si se sparg din cauza curentului, vor plati toti studentii ce locuiesc pe acel etaj").
    anagogie : trecere de la particular la general ; elevație spre cele spirituale; interpretare în cheie mistică a unui text
    anamneză: 1. amintirea ideilor pe care sufletul le-ar fi contemplat înaintea existenței pămîntene; 2. rugăciune catolică în timpul misei (slujbei); 3. (med.) enumerarea antecedentelor unei boli
    anamorfoză (J. Huizinga): deformare a unei imagini pînă la a o face ininteligibilă, ea putînd fi reconstituită cu ajutorul unor dispozitive speciale (oglinzi concave, parabolice etc.)
    anasîna (cu~): cu sila, cu forța
    androgin: făptură mitologică, bărbat și femeie în același timp; hermafrodit
    anduranță: capacitate de rezistență
    anomie: stare caracterizată prin lipsa de autoritate normativă, prin lipsa (sau nefuncționalitatea) legilor

    anteic
(de la Anteu; mit.): care-și trage puterea de la contactul cu pămîntul; (prin extensie: cu realitatea vie, concretă)
    antinomic:
diametral opus
    antropomorf: cu forme omenești
    aparatcik: om al "aparatului" (de partid comunist), activist de partid cu funcție
    apocrif: incert; text al cărui autor nu e cunoscut în mod indubitabil
    apodictic: indiscutabil, sentențios, cu aspect de cugetare universal valabilă
    apoftegmă: dicton, maximă
    apogiatură (notă de
~): (notă muzicală) de coloratură, de ornament
    apologie: laudă fără limite
    aporie (în logică): contradicție irezolvabilă

    aqua-forte: apă tare (gravuri bazate pe această tehnică)
    arcan (în contextul din sait): taină, secret, mister
    -ard: sufix cu sensul de  în genul, cu aspect de
    arhetip: mit fundamental; prototip originar, esențial; model primordial
    artifex: artist, făcător de lucruri frumoase
    ataraxie: stare de completă pasivitate, de liniște interioară deplină, fără preocupări
    atrabilar: melancolic, ipohondru, posomorît
    atrabiliar: irascibil, furios, coleric

    autarhic: autonom, de sine-stătător
    auto-referențial (despre texte): text care vorbește despre el însuși, despre chiar acel text
    avatar (în contextul din sait): metamorfoză, transformare
    avuabil: care poate fi mărturisit
    axiologie: disciplină a filosofiei care se ocupă cu studiul ideii de valoare; teoria valorilor
    baleia (explicație simplificată): a parcurge o suprafață rînd cu rînd (fr. balayer = a mătura)
    barbarism: v. xenism
    bavardaj: trăncăneală, vorbărie
    behaviorism ( = comportamentism): doctrină literară ce susține că, în ficțiuni, autorul poate descrie doar comportamentul și atitudinile vizibile ale personajelor, nu și gîndurile sau trăirile lor lăuntrice (Scott Fitzgerald, Hemingway)
    biblioclastie: ură față de carte
   
Bildungsroman: romanul evoluției, al devenirii unei personalități (germ.)
    bolgie: prăpăstie, văgăună imensă, spațiu abisal al Infernului, în concepția lui Dante
    bosă: slăbiciune pentru, înclinație
    boscărie: scamatorie; escrocherie
    briant: strălucitor
    browniană (mișcare ~): haotică, fără nici o regulă
    bulimie: foame continuă, excesivă, patologică
   
cabală: intrigă, lucrătură
    cabalistic (în contexul din sait): misterios, tainic, obscur pînă la de nepătruns
    calofilie: înclinație pedantă și excesivă spre "înfrumusețare"

    cambuză: magazie
    caresa (franțuzism; în N. Breban): a mîngîia
    cariatidă: figură sculpturală, cu rol de pilon de susținere
    cartesian: adept al lui Descartes, adică al principiilor raționale de înțelegere a Lumii
    casant (în contextul din sait): tăios, fără ocolișuri
    categorematic (în logica aristotelică): (termen) care are o semnificație prin el însuși
    catharsis: cutremurare a ființei sub imperiul emoției artistice
    catilinar(ă): discurs vehement acuzator; cel care practică un astfel de discurs
    cazuist (în contextul din sait): înclinat spre analiza excesiv de minuțioasă
    cazuistică: totalitatea cazurilor (spețelor) unei probleme; (a face cazuistică /sens peiorativ/: a tăia firul în patru)
    cecitate: orbire
    clarobscur: tehnică a pictorilor (Rembrandt în special) de a reda în mod perceptibil, suficient de luminos, zonele întunecate
    cloroză (în contextul din sait): anemie, lipsă de vigoare, moliciune
    chit (arh.): balenă
    cicisbeu: curtezan al unei femei, țuțăr amoros
    circumlocuțiuni: ocolișuri, perifraze, vorbire pe ocolite (nu pe șleau)
    clepșender: dispozitiv modern pentru clepșenderizare
    cnut (cnută): bici
    coercitiv: constrîngător; care restrînge libertatea
    cogibund: cu un aer ostentativ gînditor
   
coit: împreunare, act sexual
    colan: cordon, centură femeiască
    colaționa: a compara, a confrunta două documente (copie/original, traducere/original etc.)
    colocvialitate: cu aspect de limbă vorbită, nu scrisă; cu o anume lejeritate, un "ton" destins
    colofon: text final al unei cărți în care editorul expune aspecte legate de realizarea cărții
    concatenare: punere alături, alipire, înlănțuire
    concerta (v.tr.): a pune de acord, a armoniza (ceva cu altceva)
    concupiscență: senzualitate
pofticioasă, giugiuleală lubrică; lubricitate
    condescendență: politețe, amabilitate "de sus", ca de la superior la inferior, ca de la șef la subaltern
    conetabil: comandant în Evul Mediu
    conivență: "închiderea ochilor"; complicitate
    conjurat: conspirator, complotist

    contondent: (obiect) care poate lovi dur
    contrapunct: (muz.) tehnică muzicală ce constă în îmbinarea armonică a două  linii melodice diferite care se aud simultan
    contumacie (judecată în~): în lipsa acuzatului, care s-a sustras judecății
    conzult (din limbajul lui Iuliu Maniu, al ardelenilor de modă veche): cumsecade, cum trebuie, cum se cuvine
    coribant: preot al zeiței Cibela, ale cărei serbări erau zgomotoase și orgiastice
    cozerie (Sainte-Beuve): eseu cu o anume doză de "oralitate", dizertație agreabilă, într-un stil mai neconvențional, mai "vorbit"
    creanță: datorie de recuperat
    croșete (paranteze): paranteze unghiulare folosite pentru a marca eliminări din text < >
    cuadrat: unitate de măsură a spațiului tipografic
    cummingsian: de la numele poetului american e e cummings, care obișnuia să-și grafieze atît numele, cît și versurile fără a folosi deloc majuscule, nici semne de punctuație
    debonar: bun pînă la slăbiciune
    decela: a depista, a distinge, a sesiza
    defetism: atitudine (în război) de resemnare cu înfrîngerea, susținerea ideii că lupta n-are rost pentru că, oricum, vei fi învins
    deicid: uciderea zeilor
    deontologie: regulile și normele morale (nescrise) care guvernează activitatea într-o disciplină, o profesie, o meserie
    derelicțiune: părăsire, abandonare; singurătate totală
    detabuizant: care scoate de sub regimul de "tabu" (v. cuvîntul) un anumit lucru
    diarist: autor (scriitor) de jurnal (ca gen literar)
    diatribă: text cu un conținut critic violent, pamfletar
    disident: persoană care se situează în dezacord fățiș cu ideile, doctrina, practicile unui partid, ale unei organizații etc. în care este membru
    dorlota (franțuzism; în N. Breban): a răsfăța, a alinta
    eclatant: strălucitor
    eclectic: amestecat, neunitar, în mai multe stiluri deodată
    ecorșant: sfîșietor
    ecritură: scriitură, modul stilistic specific de a scrie al unui autor
    efeb: adolescent, tînăr la vîrsta pubertății
    efleura (franțuzism): a atinge fin, gingaș, abia perceptibil
    elefantiazis: creștere, dilatare  anormală, maladivă, a unui organ
    empatie: transpunere în altul, pentru a-l înțelege; o formă de intuiție
    empiric: bazat doar pe experiență, nu pe cunoaștere
    encomion: text deosebit de laudativ (îndeobște în stil solemn și protocolar)
    endecasilab: vers cu 11 silabe
    enduranță: v. anduranță
    entelehie (Aristotel): scopul lăuntric, intrinsec, al materiei în general, al Cosmosului
    entropie: "1. (fiz.) mărime termodinamică de stare care reflectă ireversibilitatea proceselor fizice macroscopice. 2. (telec.) cantitatea de informație raportată la un element al mesajului transmis; stare prin care toate simbolurile unei secvențe comunicate au o probabilitate egală de a fi transmise potrivit teoriei informației. 3. entropie estetică = stare de dezordine, de repartizare întîmpltoare a elementelor din care ia naștere opera de artă prin intervenția creatoare a artistului" (DN-3) • "1. Mărime de stare termică a sistemelor fizice, care crește în cursul unei transformări ireversibile a lor și rămîne constantă în cursul unei transformări reversibile. 2. Mărime fundamentală în teoria informației, care indică cantitatea [sic! gp] de informație raportată la un element al mesajului transmis. 3. P. gener. Măsură care indică gradul de organizare al unui sistem" (DEX-2).
    epicentru: zonă situată deasupra focarului unui vulcan
    epicureic: întemeiat pe ideea (doctrina lui Epicur) că plăcerile sunt maxima valoare în viață
    epistaxis: hemoragie nazală
    epistemologie: parte a gnoseologiei (teoria cunoașterii) care se ocupă de procesul cunoașterii în științe
    escatologie: disciplină filosofic-mistică, referitoare la sfîrșitul Lumii și al Omului
    eufemism: cuvînt mai blînd prin care exprimăm o realitate dură, neplăcută
    eugeníe: teorie privind ameliorarea calităților biologice ale omului prin mijloace genetice (alegerea părinților, sterilizarea celor cu handicapuri etc.); a fost folosită și în manieră rasistă
    evanescent: care dispare pe nesimțite, care se pierde ca fumul în aer
    excede: a depăși limitele, a fi în afara limitelor
    execrabil: detestabil, demn de dispreț, de scîrbă (de aici, verbul, rar, a execra)
    exeget (plural: exegeți): comentator priceput, competent; forma "exegez, pl.: exegezi" (derivată,
din ignoranță, de la "exegeză" = analiză, studiu) nu există, e stupidă
    extincție: stingere, moarte
    extraneu: în afara, străin de
    facondă: ușurință și abundență volubilă în vorbire
    facțios: care încearcă să disloce puterea, autoritatea existentă
    facțiune: un grup separat de ansamblu, cu scopuri, îndeobște, necurate
    falacios: aparent, înșelător
    falic: referitor la falus (organul sexual bărbătesc)
    falocrație: dominație abuzivă, în plan politic, social, casnic, a bărbatului asupra femeii
    febricitanță: stare (atitudine) tensionată, agitată, febrilă
    feldeință: mod/fel de a fi (cuvîntul provine din terminologia filosofică a lui Dimitrie Cantemir)
    fetid: alterat, împuțit, urît mirositor
    fiabil (despre aparate, sisteme, dispozitive): rezistent, sigur, pe care te poți bizui
    filogin (în opoziție cu misogin și prin analogie cu filolog): iubitor, admirator al Femeii
    flu: vag, tulbure, imprecis
    fortuit: întîmplător, datorat hazardului
    franctiror (în contextul din sait): luptător singuratec, de unul singur
    freatic: subteran
    friabil: care se fărîmițează, se descompune ușor
    frondă: atitudine de "ieșire din rînd", de nesupunere față de reguli
    frondeur: cel care practică fronda (v.)
    frust: natural, neprelucrat; (din acest motiv:) cu un aer de prospețime
    fulgurant: scînteietor, fulgerător
    funambulesc: excentric, extravagant, aiurit, ca de circ
    futil: neserios, frivol; fără interes, fără importanță
    futilitate: fleac, nimic, lucru fără importanță
    futuritate (cuvînt inventat): viitor
    galimatias: amestecătură din care nu se înțelege nimic, talmeș-balmeș, babilonie
    genuin: pur
    germinal: zămislitor, fecund
    goliardic:
în spiritul boem al studențimii Evului Mediu
    gongoric:
pompos, grandilocvent
    haiku:
specie de poem (de origine japoneză), alcătuit din numai trei versuri de dimensiuni fixe: primul și ultimul - 17 silabe, al doilea - 15 silabe
    hahaleră: om neserios, nedemn de încredere, aiurit; pramatie
    halima
(în contextul din Forum): confuzie, "balamuc", încîlceală, amestecătură, babilonie
    haloimăs
(arg.): aiureală, prostie
    hanta
(de la fr. hanter; în N. Breban ș.a.): a obseda, a fi "bîntuit" de
    hedonist:
adept al mentalității (doctrinei) filosofice care susține că plăcerea este valoarea supremă
    herb: stemă, emblemă, blazon; (fig.) origine
    hermeneutică: tehnica (și arta!) descifrării sensurilor, a interpretării, a decodării înțelesurilor ascunse
    heteră (hetairă) (în contextul eminescian): stricată, femeie ușuratecă
    hierofant: inițiator în mistere
    hiperintertextual: v. intertextual (hiper: foarte, în grad înalt)
    hipocoristic:
cuvînt cu aspect de diminutiv, dar cu sens de alintare, de dezmierdare (căscioară, Măriuca)
    histrion:
actor
    holografic: (în context): crîmpei, fragment minuscul care conține întregul
    hologramă: imagine tridimensională, realizată în spațiu (nu pe un suport plan), cu ajutorul laserului
    hyperlink: element de pe o pagină digitală care, dacă este clicat, deschide o altă pagină; elementul respectiv poate fi un cuvînt (o sintagmă*, un text), o imagine (statică sau animată, vizibilă sau... invizibilă: de pildă, o zonă anume de pe fondul  paginii)
    iconoclastie: adversitate față de icoane; (la figurat): lipsă de respect pentru tradiție
    idiom:
limbă, grai
    idiosincrazie:
reacție de respingere, repulsie, antipatie față de ceva anume
    idiotism:
v. xenism 
    ignar:
incult, ignorant; prostesc
    impenitent:
nepedepsit (nepedepsibil)
    inavuabil:
de nemărturisit
    incartadă:
în scrimă, tip de lovitură cu spada; extravaganță, comportament neconform cu normele
    incoercibil:
care nu poate fi constrîns, stăpînit, îngrădit
    incognito:
situația în care se află o persoană foarte cunoscută, care merge undeva fără să-și decline adevărata identitate, eventual luînd și măsuri (machiere, deghizare) ca să nu fie recunoscută
    incontinent:
nestăpînit, necontrolat; fără măsură; violent
    inconturnabil:
de neevitat; care nu poate fi dat laoparte
    indelebil:
de neșters, de neînlăturat
    inebranlabil: de neînlăturat
    inefabil:
indefinibil, imprecizabil, fără un contur precis
    ineluctabil:
inevitabil; de neocolit, de neînlăturat; de care nu se poate scăpa;
    inexorabil: inevitabil, fatal
    inextricabil: care nu poate fi descîlcit; extrem de complicat
    inflorescență:
mod de așezare a florilor pe lujer
    insurmontabil:
de nedepășit; care nu poate fi trecut (de ex.: un obstacol)
    intermezzo
(în context): element (cu aspect, uneori, de divertisment) situat între două părți ale unei lucrări
    intertextual:
referitor la prezența discretă, implicită, a unor texte în miezul altora, sub formă de aluzii, trimiteri, sugerări, false citate etc.
    intarsiatură:
tehnică decorativă care constă în inserarea unor elemente în crestături speciale, în lemn, marmoră etc.
    intramundan: înlăuntrul Lumii (v. și mundan)
    invelat: ascuns, învăluit în mister
    iremisibil: de neiertat
    irepresibil: care nu poate fi stăpînit
    izmenire: purtare neautentică, fandoseală, sclifoseală; prefăcătorie
    închiondurat: v. dîcos
    jaculatoriu (relig.): rugăciune scurtă și pasionată; care aruncă/lansează ceva
    juisanță
(de la a juisa = a ejacula; p. ext.: a avea orgasm):plăcere deosebit de mare
    kitsch: lucrare cu intenții și pretenții artistice, dar de prost-gust (v. și textele pe acest subiect în secțiunea "Doar o vorbă...", în acest sait)
    lasciv: excitant, provocator de plăceri sexuale; obscen, lubric
    -latrie (element de compunere cu sensul): adorare, închinare necondiționată la
    lax: neîngrădit, nestructurat, lejer, dezordonat

    lecțiune: mod specific unui anume editor de a descifra un pasaj dintr-un text care, din motive obiective (decolorare, ruptură, arsură etc.) este greu lizibil
    legatar: moștenitor desemnat; cel căruia i se lasă ceva printr-un legat
    les-
(plasat în fața unor cuvinte): jignire gravă, ofensă impardonabilă
    letal: mortal; ce ține de "moarte"
    letrosferă (cuvînt inventat): lumea (universul) literaturii
    lilial: de crin
    litotă: figură de stil (sau simplu mod de exprimare) care constă în  afirma ceva prin negație ("Nu e prost! • Crapul nu e mamifer. • Cuba nu e o țară europeană")
    loază: elevul rău al clasei
    logoscop (cuvînt inventat de mine, ad-hoc): "aparat de scrutat (de investigat) logosul"
    lombrozian: cu figură "tipică" de criminal (de la Cesare Lombroso, 1835-1909, antropolog criminalist)
    lucrativ: rentabil; aducător de bani, de foloase materiale
    ludic: care ține de joc, are legătură cu jocul (joaca)
    lumpen- : (din lumpenproletariat) element de compunere care înseamnă "declasat, descalificat, pauperizat, marginal"
    lupanar: bordel, casă de toleranță
    lustru: perioadă de 5 ani
    luxurianță: bogăție somptuoasă
    magnanim: generos, cu suflet nobil
    malagambist (de la Sergiu Malagamba): tînăr, în anii 1940-60,  îmbrăcat ultra-modern și cu un comportament nonconformist, "liberal", "șmecher", spre frivol
    malversațiune: lucrătură răutăcioasă, acțiune ostilă
    maniheism: mod de a vedea lucrurile doar în "alb" și "negru", "bun" și "rău", fără nuanțe
    marotă: manie, idee fixă, înțepenire într-o preocupare
    melifluu: curgător ca mierea
    mesianic: convins, cu patetism (și grandilocvență), că e predestinat să mîntuie, să salveze omenirea
    Messalina: celebră prostituată din antichitate
    mirobolant: aiurit, trăsnit, fantasmagoric
   
miscellanea: secțiune (de obicei finală) a unei lucrări, care conține lucruri variate, diverse, uneori de mai mică importanță, ce nu-și aveau locul în celelalte secțiuni
    moralist: scriitor preocupat cu predilecție de analiza caracterelor umane, în ceea ce au ele etern; mulți moraliști sunt autori de maxime, reflecții, cugetări; genul a înflorit în Franța secolului XVII (La Rochefoucauld, La Bruyère, Vauvenargues, Chamfort, Rivarol, Joubert)
    mordant: mușcător
    mundan: lumesc; omenesc (opus celor cerești, transcendente etc.)
    NEP (Novaia Ekonomiceskaia Politika):
perioadă de liberalism economic și comercial în comunismul sovietic al anilor '20
    nomabil:
care poate fi numit, căru(e)ia i se poate da un nume
    noocrație:
orînduire socială în care conducerea statului ar fi asigurată exclusiv de intelectuali (gr. noos = spirit; Camil Petrescu a cultivat o  doctrină întemeiată pe această idee)
    obediență:
supușenie, ascultare smerită
    obnubila:
a ascunde, a masca, a împiedica vederea
    obsolet
(rar): învechit, depășit
    obstinație
: încăpățînare
    -oid: (sufix care, aplicat unui adjectiv, sugerează o calitate imitată în mod nereușit)
    oligarhie: grup restrîns care acaparează puterea într-un anumit domeniu
    onctuos: unsuros, insinuant în mod dezagreabil
    oneros: foarte costisitor, dezavantajos (despre contracte, tranzacții etc.)
    ontogeneză: evoluția unei ființe, de la embrion pînă la maturitate
    ontologie: componentă a filosofiei, care se ocupă cu ideea de "existență", cu temeiurile a "ceea ce-există"
    ostensibil (franțuzism): vizibil, evident
    ostrețe: șipcile verticale ale gardurilor
    otuzbirul (a lua cu -): nume turcesc al unui joc de cărți, rămas încă de pe la începutul sec. al XIX-lea, în urma nelegiuirilor săvîrșite de ieniceri, cu sensul de "cu violență, cu forța; fără drept"
    oximoron: figură de stil care constă în alăturarea expresivă a două calități (elemente) contrarii, diametral opuse ("ură drăgăstoasă", "gheață fierbinte")
    paliativ: medicament care nu vindecă, dar atenuează boala, suferința
    palimpsest: manuscris medieval pe care, sub un strat de vopsea, se află alt text care, considerat inutil, a fost astfel acoperit; unele palimpseste conțin chiar mai multe straturi de texte
    palingeneză: reînvierea ciclică a tuturor ființelor, metempsihoză
    pan-: element de compunere cu sensul de "total, complet"
    panaș (în context): ținută mîndră
    panegiric: laudă exagerată, ridicare în slăvi (în context este panegirează: verb intenționat ridicol, inventat)
    panopticum: muzeu ce poate fi cuprins dintr-o privire; muzeu cu figuri de ceară
    para-: element de compunere cu sensul de "dincolo de"
    parcimonie: drămuire, zgîrcenie
    paremie: zicere populară (proverb, zicătoare, ghicitoare etc.)
    parnasian: adept al parnasianismului, adică al acelui curent literar francez de la mijlocul sec. XIX, caracterizat prin nemulțumire față de exagerările lirice ale romantismului și înlocuirea acestora cu evocări impersonale, savante, ale trecutului sau ale naturii
    paroxism: intensitate maximă
    pastișard: v. -ard și pastișă
    pastișă:
parodie, imitație
    patibular: demn de spînzurătoare (fig.: cu figură de infractor înrăit)
    pempant (franțuzism): săritor în ochi, extravagant
    peremptoriu: convingător, care nu lasă loc de îndoială
    peripatetiza: a discuta idei în cursul unei plimbări
    petulanță: jovialitate spectaculoasă, ardoare exuberantă
    pianota: a cînta la pian ca o "distracție", fără concentrare, într-o doară
    plutocrație: formă de guvernare în care puterea efectivă în stat aparține celor cu bani
    pointer: săgeata (sau altă figură) pe care o mișcă mausul pe ecran
    pointilism: tehnică a picturii impresioniste, constînd în realizarea imaginii pe pînză nu prin tușe de vopsea, ci prin puncte, ceea ce dă un aspect de "mozaic"
    politruc: actrivist de partid (comunist) bun la toate (și la nimic)
    pompieristic: (stil) afectat, pompos, excesiv
    poncif: banalitate, clișeu, truism; lucru arhi-spus și arhi-cunoscut
    poncifard: în maniera poncifelor, adică a clișeelor, a banalităților, a ideilor gata făcute
    potemkiniadă: prezentare, pentru a înșela ochii șefilor, a unor false realități strălucitoare. Cuvîntul vine de la numele unui sfetnic (și amant) al țarinei Ekaterina a II a Rusiei (sec. XVIII), Potemkin, care, ca s-o impresioneze cînd călătorea prin țară, monta fațade de carton foarte arătoase pe cocioabele dărăpănate din sate, aducea turme, cirezi, țărani grași și voioși - astfel încît suverana rămînea copleșită, din fuga caleștii, ce prosperitate domnește pretutindeni. S-au făcut și pentru Ceaușescu lucruri relativ asemănătoare
    preteriție: figură de stil oratorică prin care vorbitorul anunță că nu va spune un anumit lucru, pe care totuși îl spune
    priapism: stare de excitație continuă a membrului viril, fără a fi însoțită de voluptate sau ejaculație (DN)
    princeps (ediție ~): prima ediție a unei cărți care, ulterior, a avut succes și a fost de mai multe ori reeditată (lat. princeps: cel/cea dintîi)
    profuziune: abundență, revărsare, bogăție
    propensiune: înclinație, pornire
    prostologhikon: antologie (culegere) de prostii
    proteic: cu o mare capacitate de auto-transformare
    prozelit: adept (proaspăt, entuziast) al unei doctrine, al unei credințe
    pululație: înmulțire rapidă, abundentă
    putativ (jur.): care este crezut legal, legitim, deși lipsește fundamentul juridic
    quadri: particulă lexicală cu semnificația de: "patru", "cu patru componente", "de 4 ori"
    quasi- : aproape, nu chiar cu totul
    rablezian (de la Rabelais): în maniera, în genul lui Rabelais
    rebarbativ: neplăcut, respingător, greu de suportat
    recurent: care revine, care se repetă
    redundant: în plus, peste necesar, superfluu
    retractil (despre oameni): timid, prudent, ezitant în relațiile cu alții
    rocambolesc (de la personajul Rocambole din romanele scriitorului francez Ponson du Terrail; despre aventuri, întîmplări etc. ): extravagant, incredibil, super-fantezist
    rugozități: asprimi (rugos
= zgrunțuros)
    rune: literele vechilor alfabete germanice (p. ext.: semne, caractere greu descifrabile)
    saga: epopee, narațiune (cu caracter mitizant) de amplă respirație
    sagace: ager, perspicace, pătrunzător
    salutar: salvator (NU "demn de a fi salutat"!!!)
    sardonic: cu ironie aspră, severă; mușcător
    sastisit: plictisit, lehămetit; agasat
    savantoid: care imită, fără reușită, stilul (modul de a fi) savant
    scaner: aparat care "fotografiază" imagini sau texte de pe hîrtie, transformîndu-le în informație digitală
    scatologic: referitor la materiile fecale
    scrola: a deplasa un text sau o imagine în sus sau în jos pe ecran, prin învîrtirea cu degetul a rotiței mausului
    sedativ: calmant, liniștitor
    semantic: care ține de sensuri, de înțelesuri (și "descifrarea" lor)
    semiotică: componentă a filosofiei culturii care se ocupă cu studiul sistemelor de semnificare și comunicare
    sesam: poartă (mirifică, mitologică, din basme)
    sibilinic: misterios, imprecis, echivoc
    sic: așa (chiar așa!, deși nu v-ar veni să credeți) (lat.)
    sicofant: turnător, delator, denunțător
    siglă: grup de litere folosit ca abreviere ad-hoc
    silă (în limba veche): forță, violență ("cu sila")
    sinoptic: care poate fi văzut dintr-odată, dintr-o privire
    sintagmă: grup aleatoriu de cuvinte cu un minim înțeles unitar, cu o minimă coerență logică
    slogan:
lozincă, enunț folosit ca deviză, (peiorativ:) banalitate
    sofism:
raționament cu aparență corectă, dar fals în fond, înșelător
    solecism:
eroare sintactică (de ex., lipsa acordului între subiect și predicat); uneori, figură de stil
    sombra:
(în funcție de context): 1. a se scufunda; 2. a cădea, a decădea; 3. a fi nimicit, distrus
    sorginte:
sursă, izvor
    spijă (arh.): bronz
    stenahorie (arh. ): un fel de angoasă a plictiselii, o stare de lehamite neliniștită
    stirpe: origine, neam, viță
    stoic: adept al stoicismului, doctrină filosofică a Greciei antice, a cărei idee principală e că avem nevoie de (și se cuvine să ne mulțumim cu) extrem de puțin (strictul necesar) spre a încerca să fim fericiți
    strapontină (în teatru, trenuri etc.): scaun suplimentar, rabatabil, aflat la capătul unui rînd sau atașat de perete
    subreptice: nepermis; făcut pe ascuns
    sufix: grup fix de sunete care, adăugate după rădăcina unui cuvînt, îi modifică înțelesul
    superbie: îngîmfare, aroganță, mîndrie teribilă
    șapou: text scurt de deschidere, prezentare a unui articol
    tabacioc (arh.): tutun
    tabernacol: cort în care vechii evrei țineau tablele Legii
    tabu: care nu e îngăduit a fi evocat, pomenit, discutat, atins (din motive diferite: mistice, politice etc.)
    taliban (figurat): persoană cu convingeri de o radicalitate excesivă, maniheistă; fundamentalist; dogmatic
    taumaturgie: acțiune vrăjitorească, putere de a face miracole
    tautologie: eroare logică ce constă în a defini un lucru prin el însuși, neaducînd astfel nici o informație ("cercul este un cerc")
    teleologie: concepție conform căreia universul și societatea umană ar fi organizate întru un anumit scop
    teluric: referitor la pămînt (opus lui ceresc sau romantic, idealist)
    teofanie: apariția, revelația, manifestarea (sub diverse forme) a Divinității
    tetralogie: lucrare în patru volume
    textofilie (cuvînt creat ad-hoc): dragoste de text
    thanatic: legat de ideea de moarte
 
  titila: a atinge fin, a gîdila
    topos (gr.): constantă stilistică, structură/construcție/modalitate specifică; figură de stil
    transmundan: de dincolo de lumea noastră
    transport (în contextul din sait): extaz, pierdere de sine întru plăcere
    tremolență: tremurătură (a glasului etc.)
    tribulații: pățanii, peripeții; întîmplări
    trinitrotoluen: substanță puternic explozivă
    trop: figură de stil
    tropism: mod de dezvoltare a organismelor, determinat de anumiți factori (temperatură, stabilitate, lumină etc.)
    turiferar: lăudător din cale-afară, lingușitor
    turnură (în materie de scriere): întorsătură, formulă de stil specifică, frazare anume
    ubicuu: prezent în două (sau mai multe) locuri deodată
    ubuesc: în genul lui Ubu, personaj central al unui ciclu de piese al dramaturgului francez Alfred Jarry (precursor al "literaturii absurdului", inventator al "patafizicii" = știința care se ocupă de legile care guvernează excepțiile); personajul Ubu și întreaga atmosferă a textelor în care apare e un amestec de comic grotesc și de limbaj și comportament "absurd". O ediție excelentă din opera lui A. Jarry a dat R. Vulpescu, în 1970
    umoare (în contextul din sait): dispoziție, stare de spirit
    urît (în context eminescian): plictis
   
vacuitate: goliciune, lipsă de conținut
    vagant: mobil, umblăreț
    valpurgic (în contextul din sait): desfrînat, dominat de eros carnal
    vaticinație: prezicere, profeție
    venetic: străin
    venial (despre culpe, păcate etc.): scuzabil, nu chiar grav

    verbiaj: vorbărie, trăncăneală
    verbigerant: cu un debit verbal enorm;  extrem de locvace; vorbăreț fără oprire
    vernacular: care ține de o anumită țară; specific, propriu acelei țări
    vitupera: a înfiera, a critica sever
    vivisecție: operație (incizie) pe viu
    vocabulă: cuvînt, vorbă
    Xantipa (soția lui Socrate): prototip al soției rele, cicălitoare
    xenism: cuvînt străin, care circulă ca atare într-o anumită limbă (fără să capete formă autohtonă)
    xenofil: iubitor de străini, simpatizant a ceea ce este străin
    zaiafet: bairam, petrecere, chiolhan
    zgancă: crusta care se formează pe o rană
    znamenie: v. znamie
    znamie (reg.): om pirpiriu și urît; pocitanie
    zoil (de la numele propriu Zoil): prototipul criticului (literar) lipsit de har, de talent, de pricepere