Saitul George Pruteanu - INFO

            • Mi-am construit singur acest sait, de la început pînă la sfîrșit, deși profesia și specializările mele sunt cu totul altele decît web-design-ul (dizainul). Vă rog, așadar, să scuzați erorile, bug-urile, poate naivitățile, sigur imperfecțiunile și, în genere, să scuzați tot ce poate fi scuzat. Mulțumesc.
            Am folosit programele FrontPage Express (Windows 98) și Microsoft Front Page (Windows XP), Macromedia Fireworks 4, Macromedia Dreamweaver , precum și numeroase alte programe pentru prelucrarea/editarea imaginilor, a sunetului, a clipurilor video.
            M-au ajutat și mă mai ajută următoarele cărți:
            • Cum utilizăm Dreamweaver 4 și Fireworks 4
de Lon Coley, trad. de I.V.Papa, Ed. Condyli, 2001, 296 pp.;
            • FrontPage pentru începători
de Joe Habracken, trad. de M.D. Pavelescu, Ed. Teora, Buc., 2002, 184 pp.;
            • Microsoft FrontPage 2002
de David Plotkin, trad. de C. Radulian și M.Mănăstireanu, Ed. Teora, Buc., 2002, 504 pp.;
               
            •
Macromedia – Dreamweaver 4 de Garo Green și Lynda Weinman, trad. de M. Mănăstireanu, Ed. Teora, Buc., 2002, 478 pp.;
            • Crearea paginilor Web pentru aMICI
de Bud Smith și Arthur Bebak, trad. de R.C.David, Ed. Tehnică, 2002, 382 pp.;
            • Site-uri WEB - metode și tehnici de realizare
de Georgeta Drulă, Ed. Semne, Buc., 2002, 272 pp.;
            • Totul despre HTML 4
de Rick Darnell, trad. de L. Crăciun, Al. Dona, I. Manea și S. Bogdan, Ed. Teora, 2002, 1008 pp.;
           • Design pentru Web - Ghid pentru crearea, proiectarea și publicarea propriului site Web
de Robin Williams și John Tollet, trad. de M. Danciu, Ed. Corint, 2003, 288 pp.;
            • Optimizarea paginilor Web de Călin Ioan Acu, Ed. Polirom, Iași, 2003, 328 pp.;
            • Crearea paginilor web
de Paul McFedries, trad. de Doru Sorin Voin, Ed. All, Buc., 2003, 394 pp.;
            • HTML pentru World Wide Web - cu XHTML și CSS de Elizabeth Castro, trad. de S. și T. Preda, Ed. Corint, 2003, 480 pp.;
            • PHP 4 de Bill McCarty, trad. de Mihai Mănăstireanu, Ed. Teora, 2003, 448 pp.;
            • Flash 5 de G. Leete și E. Finkelstein, Ed. Tehnică, Buc., 2003, 354 pp.;
            • JavaScript pentru World Wide Web de Tom Negrino și Dori Smith, trad. de O. Păun și D.-A. Dimitriu, Ed. Corint, 2004, 498 pp.;
            • PHP pentru World Wide Web de Larry Ullman, trad. de M. Mănăstireanu, C. Radulian și R. Biriș, Ed. Teora, Buc., 2004, 340 pp.;
            • JavaScript de J.-C. Gigniac & C. Nilly,
Ed. Micro Application, Paris, 2004, 416 pp.;
            • PHP
5 de S. Lecomte, Ed. First Interactive, Paris, 2004, 400 pp.;
            • HTML & JavaScript de Ph. Chaleat & D. Charnay, Ed. Eyrolles, Paris, 2004, 454 pp.;
            • Internet - Ghid complet de utilizare de Linda Bird, Ed. Corint, Buc., 2004, 548 pp.;
            • PHP, MySQL și Apache
de Julie C. Meloni, trad. A. Georgescu & D. Dimitriu & O. Păun, Ed. Corint, Buc., 2005, 612 pp.;
            • JavaScript fără mistere
de Jim Keogh, trad. C. Radulian, Ed. Rosetti Educațional, Buc., 2006, 378 pp.,
precum și diverse manuale și "tutoriale" de pe Internet (în special pentru "php").

            Motivul muzical care vă întîmpină este o esențializare (realizată sumar pe compiuter) a melodiei  My Fair Lady  (v. și variante, în pagina deschisă de linkul următor) din musicalul lui Frederick Loewe, My Fair Lady (1956), după care regizorul George Cukor a făcut un film nu mai puțin celebru (8 Oscaruri; cu Audrey Hepburn și Rex Harrison; dar n-aș putea spune că montările de la Londra și New York cu Julie Andrews în rolul Elizei Doolittle și același Rex Harrison  n-au fost senzaționale). Cortina sonoră pe care am ales-o și am folosit-o  în toate cele 3 cicluri ale emisiunii Doar o vorbă săț-i mai spun (de la Tele 7 abc, de la Pro TV și de la TVR-)1 a fost această melodie. De ce? Libretul lui Loewe e bazat pe piesa lui G.B. Shaw, Pygmalion. E vorba, în piesa lui Shaw, de o femeie simplă și vulgară care, prin lecțiile de bună vorbire primite de la profesorul Higgins și, în cele din urmă, prin iubirea care-i unește, devine o lady. Ei bine, exact asta am vrut și vreau să sugerez: că buna vorbire (ieșită din bună gîndire) și dragostea înnobilează pe om.

           • Imaginea de fond a multor pagini (și laitmotiv al saitului) este litografia Drawing Hands (Mîini desenînd, 1948) a marelui artist olandez Maurits Cornelis Escher (1898-1972, care, alături de Salvador Dali, a revoluționat arta imaginii în secolul XX. Am accentuat – ca un omagiu adus lui Escher, dar și ca o ilustrare a propriilor mele gînduri – transformarea ficțiunii în real și a realului în ficțiune prin prelungirea acelui capăt de creion care iese din însuși desenul în care se află…

            • Motoul (în franceză veche) este din celebrul cuvînt Către cititor (Au lecteur)  de la începutul primului volum al Eseuri-lor lui Montaigne (1580). Consider Eseurile  lui Montaigne una din primele 10 cărți de căpătîi ale omenirii.

            • Am adoptat, ca siglă a saitului, cunoscutul simbol yin-yang (sau tai-chi), pentru sugestia dialectică pe care o conține: cred în dialectică, cred în lumea cu doi poli, cred în complexitatea duală a omului (un bărbat adult normal are în el – altminteri e incomplet – și un pic de copil și un pic de femeie), cred în fața și reversul lucrurilor ș.a.m.d.

            • Am folosit termenii  sait (un sait, două saituri), și nu variantele sit sau site din următoarele motive: sit trebuie păstrat cu specializarea sa din domeniul arheologiei etc.: „un sit arheologic important se află în zona Sarmisegetusa”; varianta site o găsesc desuetă în 2003, cînd un sait pe Internet a încetat să mai fie ceva „exotic” sau de import, încît să fie nevoie să păstrăm forma din limba de origine. Logic și firesc mi se pare să scriem conform legităților limbii române, adică așa cum pronunțăm (în situațiile în care acest lucru este perfect posibil), așa cum am făcut de-a lungul timpului și cu tramvai (tramway), pulover (pull-over), henț (hand’s), meci (match), trenci (trench-coat), closet (water-closed) și nenumărate altele. Aceeași explicație și pentru compiuter. În privința lui design, aș înclina spre folosirea formei cu cetățenie română dizain, dar fiind vorba de un cuvînt (încă) de specialitate, nu unul cu adevărat "popular", admit că e utilizabil, fără strîmbătură, și xenismul respectiv. (V. și Sait, maus, clic).

               Saitul e compus din 9 (+ 2 : Forum, GuestBook) = 11 secțiuni, dintre care cele mai multe au, la rîndul lor, subsecțiuni.

             
Saitul e construit pentru fereastra de dimensiuni 800/600 (de altfel, paginile sale esențiale se deschid automat în această dimensiune), în browser-ul Internet Explorer. Pe dimensiuni mai mari, proporțiile din interiorul unor pagini - chestiune și de gust - pot părea nesatisfăcătoare. Saitul a fost proiectat pentru litere de dimensiunea Medium (în Internet Explorer: View / Text Size / Medium). Litere mai mari pot provoca dereglări ale aspectului panourilor.

PRECIZARE IMPORTANTĂ. Tot ce se află în cele 9 secțiuni ale acestui sait (cel puțin deocamdată, în 2004) trebuie considerat ca grupări de mostre, și nu ansambluri "rotunde", finisate, așa cum e o carte tradițională, pe hîrtie. Tocmai de aceea, în cea mai amplă secțiune (Viața din cărți), vizitatorul are de mai multe ori ocazia să aranjeze  materia după criterii pe care le alege singur - ceea ce într-o carte obișnuită nu e cu putință.

     © Textele din acest sait, aparținînd lui George Pruteanu sau traduse de el, pot fi reproduse integral numai  în pagini digitale (pagini de Internet, saituri web) necomerciale (adică acelea care nu pretind, nicăieri, sub nici o formă, vreo taxă) , cu condiția obligatorie a menționării autorului și a adresei saitului de unde au fost preluate.
    
© Imaginile din acest sait, aparținînd altor autori decît George Pruteanu, pot fi reproduse integral numai  în pagini digitale (pagini de Internet, saituri web) necomerciale (adică acelea care nu pretind, nicăieri, sub nici o formă, vreo taxă) , cu condiția obligatorie a menționării autorului și a adresei saitului de unde au fost preluate.
    
© Imaginile din acest sait, create de  George Pruteanu (desene, butoane, animații, banere, sigle etc.), nu pot fi utilizate sau reproduse în pagini digitale (pagini de Internet, saituri web) decît fie: a) cu încuviințarea scrisă a autorului; b) sub formă de "citat" (mostră, exemplu), cu condiția obligatorie a menționării autorului și a adresei saitului de unde au fost preluate.
     Cele de mai sus sunt valabile pentru orice alt suport electronic (dischetă, CD, DVD).