M.C.Escher: Mîini desenînd (1948, 282/332)
 Fascinantă la această imagine este sugestia amestecului indiscernabil dintre ficțiune și realitate, dintre plăsmuire și plăsmuitor.
(V. şi Magritte)