Info  Indice de nume (exclusiv pentru secţiunea "Viaţa din cărţi"). Nu figurează toate numele menţionate în text, ci doar acelea substanţial comentate.  

BÎLCIUL SOLICITĂRILOR
.

                            Motto: "-Ce cerea în ea? -El, nu cerea nimic. -Cum, nu cerea  nimic?"
                                                                                               
I.L.CARAGIALE
 

         Stimați telespectatori ai Dilemei, bună ziua. La solicitarea ficționarului Radu Cosașu, de a dezvălui cu ce anume mă "bombardează" scrisorile pe care le primesc în calitatea mea de realizator al unei emisiuni zilnice, răspund deschizînd compiuterul și transcriind, în spiritul celei mai camilpetresciene autenticități, cît încape:

              Cum e corect: prim-ministrului sau primului ministru? Ar trebui să abordez și teme mai patriotice, ca să educ tineretul. Crainicii pronunță aiurea. Cum să facă el să-și publice memoriile din pușcărie? Pe ce chestie anti-, dacă e ante-cameră?! Cuza a transformat Văcăreștii în pușcărie, deci Ceaușescu a fost mai bun, ăștia de azi nu fac cît el. Greșește Paleologu cînd spune că Baltagul  e doar mitul lui Osiris. Participiul de la a rage  e am ras? am răgut?  dar perfectul simplu: răsei? Să explic ce este orgoliul. De ce administratorul blocului nu dă chitanțe corecte, de ce?? "Dacă dragoste nu e..." nu-i aparține lui Marin Preda, e din Corinteni, 13.  Ironii la adresa d-lui președinte Ion Iliescu. Mișto ar putea să vină de la germ. mit + Stock. Un domn din Focșani a inventat televiziunea în relief, e dispus să cedeze patentul ProTV-ului. Crainicii pronunță aiurea (prescurtat: C.p.a.). Ediția Samuil Micu, îngrijită de Ioan Chindriș (carieră politică sinuoasă), e greșită. Cum tălmăcesc expresia "izmene pe călător"? Din Galați, printr-un geamăt epistolar, sunt informat că nu e dreptate în România. Un turdean emite ipoteza că s-ar putea să-mi fie frate. C.V.Tudor e un patriot. Cum de se spune inflamabil, dacă prefixul in este negativ? ar trebui să se spună flamabil. Din Timișoara mi se scrie că guvernanții călătoresc prea mult și fac prea puțin. De ce se aude mereu membră, de vreme ce nu zice nimeni doctoră? Să fac ceva, pentru că e jale: se țiganizează și se americanizează limba româna! Cum de tocmai eu, un om atît de..., sunt ironic cu Ștefan cel Mare și Sfînt? C.p.a.! Manualul de psihologie pentru clasa a X-a e scris într-un limbaj impenetrabil. Să nu se mai spună ora doisprezece, ci douăsprezece. Din ce motiv unii scriu Isus  cu un singur i, alții Iisus, cu doi, unii Hristos, alții Cristos, cum e corect? Am întrebat într-o emisiune "ce are bormașina cu Academia?" - asta e o insultă la adresa muncitorilor, să-mi cer imediat scuze! O doamnă îmi solicită să-i traduc în franceză un memoriu către Consiliul Europei în care se plînge că e neîncetat urmărită de Securitate. Cum e bine: bănui sau bănuiesc? Șovăi sau șovăiesc? Din Hunedoara, sunt anunțat că păhui  înseamnă stejar bătrîn. Denumirea Dinamo  nu e sovietică? La ce ne trebuie, săraci cum suntem, Catedrala Mîntuirii Neamului? Să deslușesc  expresia rezident al securității. Pîn’la urmă, se pronunță Soros sau Sörös? Regele Mihai vorbește foarte frumos. Ce înseamnă bingo? Undeva, unitatea de măsură atomică pico-curie a fost tradusă cu un nume de prăjitură: picocouri...  (Apropo: cum adică landeșe? "Langues de chat"!) Ce-i tot dau comentatorii sportivi cu repunerea mingii din colțul careului mic, cînd această regulă a căzut de mult?!  Nu vreau să cumpăr Viața lui d’Annunzio? Ar fi util să explic care e raportul dintre predestinare și libertate. Parlamentarii vorbesc ca dracu’. C.p.a. Ce-i aia "Opera Națională Română", nu era de ajuns "Națională"  sau "Română"? Într-o ediție recentă a Suferințelor tînărului Werther, a găsit un pasaj în care protagonistul vorbește... la telefon; cum e posibil? Ce-ar fi să-i meditez fiul la română? A răspuns unui test psihologic din Supermagazin și a reieșit că e idiot și că vrea să omoare femei: uimire, indignare, o presă ticăloșită. Cuvintele lubrice din Henry Miller pot fi, oare,  transpuse ca atare? Deși știe că intră în vigoare Legea drepturilor de autor, un june din București mă autorizează să-i citez integral scrisoarea la televiziune. Balada Miorița  e în legătură cu misterele eleusine. Nu e clar: fructele sunt cojite sau decojite?  La o școală de nevăzători din Arad au murit doi elevi în decurs de o lună; a reclamat conducerea și a primit o mustrare fără adresant pe care o anexează. C.p.a.  La steaua nu e a lui Eminescu. (Ei, și? Nici Hamlet  nu e al lui Shakespeare. Nici Moldova nu e a noastră, ci a urmașilor etc.). Care e femininul de la burlac? O iubește pe crainica Adriana M. și ar vrea s-o ia de soție. Ce părere am despre Patapievici? Prea mult ăăăăă  în mass-media electronice. Nu romi, ci țigani!!Serialele sud-americane sunt subproducții cu scenarii dulcegi și lacrimogene care ne îndobitocesc pe toți, ce bune erau Palisser, Forsythe...  Să nu mai politizez emisiunea. Nimeni nu mai spune "omul pe care l-am văzut", numai omul care l-am văzut, e de groază. Dacă-l sun, îmi poate citi poeziile d-sale la telefon. G.Liiceanu e marginalizat de autorități. Sunt minunat. Oare perfectul simplu de la a preda  o fi eu predădui...? O lungă scrisoare îmi dezvăluie cusururile teoriei relativității. O alta conține un desen porcos, iar legenda explică ce ar trebui eu să fac. Să se termine cu prescurtările păsărești bibisi, sienen; în limba noastră se prescurtează bebece, cenene. C.p.a.  De ce apar pe ecran cuvinte ca o regulează? Ar trebui tradus Larousse-ul. De cînd oportunitate înseamnă "posibilitate"?? Antonescu a fost bun, Al.Graur a fost rău. Cunnilinctus și fellatio  sunt respinse de morala creștină, nu se cuvine să le propag. Vorbesc degeaba, prostimea nu înțelege. Servesc o cauză nobilă, să-mi dea Dumnezeu putere. Fiul ei spune "azi mănînc decît atît", în loc de numai. De ce se bagă TVR și prin cablu? Săi transmit domnului iliescu niște chesti cam dure, să folosească dl. iliescu aparatu de ras braun, care "î-ți schimbă fața". Cum se poate ca o societate să se cheme Opium S.R.L.?!  Un fax din partea Ligii Comuniștilor mă anunță că dacă va veni la putere va mătura proprietatea privată (știam). Filos/zofie? Să nu mai spun doamne, domnișoare și domni, ci "telespectatori" și atît. Cum se interpretează reclama sexy din ziare "Tu ai vrut-o, eu am avut-o" ? (sincer: nu știu). De ce manualele școlare de istorie nu vorbesc de rolul regilor? Ce-i aia ketman? La putere sunt niște bandiți. C.p.a. Luca Pițu al meu îl imită pe Dali și perorează despre pîrțuri. Library of Congress  nu înseamnă librăria Congresului!! N-am răspuns la întrebarea dacă Mîntuitorul a rîs.  Director nu e bun? trebuie să spunem manager?   De unde se trage numele Agnes? Să fac o emisiune despre Diogene din Sinope. Multe v.i.p. îl conjugă pe trebuie, halal cultură! De ce poeziile lui Eminescu sunt mai prețuite decît cele ale lui Coșbuc?  Interviator sau intervievator?  Dacă aș fi președinte, ce aș face pentru bătrînii și bolnavii din București? Profesoara ei de română, îmi scrie o elevă, se exprimă cu ceailaltă, iacătă că, cel mai principal sponsor... Sunt fericit din p. de v. spiritual? Coșea și Văcăroiu depășesc planul la anacoluturi. Care e etimologia lui lerui-ler? O prăvălie ordinară a plagiat denumirea La Fayette. Cu cine să voteze??

               Totul e strict autentic, n-am inventat nimic, dar selecția și montajul, mărturisesc, nu le-am lăsat hazardului, cedînd (păcătos ce sunt!) și tentației de a elimina multe din subiectele sobre și docte.  

       George PRUTEANU

  Dilema, nr. 181, 28 iun. 1996.