[MANELE]

 

Vezi și:

 
 Mor bibliotecile?
 Cartea în stradă
 Cartea • Justiția • Transparență
 Anglomania • Pornografia
 Violență • Vrăjitoare
 Un "Auschwitz spiritual"
 Sediul Bibliotecii Naționale
 Tragedia Bibliotecii Naționale
 Porcăria domină doliul
 Scrisoare deschisă președinților...
 Două scrisori despre "Big Brother"
 Scrisoare deschisă producătorilor...
 Bancuri în Ardeal
 Televiziunea - generator metodic de prost-gust și violență
 Presă, cultură, limbaj
 Concurs "universitar" de "Miss"
 Convorbiri despre o oroare
 "Jurnal" despre manele
 FORUM: Manele
 R. Căplescu: "Toleranță 0..."
 Sutiene și mușchi
 Un tineret acultural
 ("Folclorul contraatacă")
 Terorismul prin "rating"
 Vînătoarea de hormoni
 Morga profesorală a repetenților

        Textul, excelent, de mai jos îl respectă întru totul pe cel din mail-ul trimis de autor, căruia îi mulțumesc încă o dată. Față de una-două aserțiuni finale, am oarece rezerve; dar, în ansamblu, consider articolul admirabil. (GP, 23 ian. 2006)

*
ȚARA MEȘTERULUI MANELE
Andrei Oișteanu

Ooooooooof! Viața mea!
Ooooof! Inima mea!
Oof! Degeaba plîng,
Tare necăjit mai sunt !


Adrian Copilul Minune

România turcită 

Am văzut recent pe străzile Bucureștilor un afiș, care făcea reclamă unei discoteci “cu muzică pe bune, fără manele”. Dacă tinerii români au ajuns sa danseze manele în discoteci (și am văzut asta nu numai în București, ci și în Timișoara, unul dintre bastioanele Europei Centrale), s-ar părea că războiul cu otomanii este pierdut. Precum odinioară, în secolul al XVI-lea, s-a turcit domnitorul Țării Românești (Mihnea-Vodă, devenit Mehmet-Bey), acum pare că s-a turcit Țara Românească însăși. Devenim încet-încet o colonie turcească și revenim la epoca și mentalitatea fanariotă (funariotă, în cazul clujenilor).

În anii ’20, Eugen Lovinescu deplîngea fenomenul de “orientalizare” a României. El critica “moleșitoarea influență turcească” asupra civilizației românești, de la “îmbrăcămintea efeminată a șalvarilor, a anteriilor și a ișlicelor” pînă la “manela turcească”, de la “concepția fatalistă a unei vieți pasive, ale cărei urme se mai văd încă în psihéa populară” pînă la “degradarea morală, vițiile și corupția regimului fanariot”.

Astazi, România geme de IMM-uri turcești; cele mai multe firme străine sunt turcești, dar cu capitalul mediu cel mai mic. Bănci turcești, firme turcești, magazine turcești, cîrciumi turcești. Vacanțe ieftine în Antalya, contrabandă profitabilă cu Istanbulul, export de rulmenți și de prostituate în Turcia. În fine, cînd echipa Galata Saray cîștigă, microbiștii români exultă și ies în stradă. Evident, Bucureștiul este mai aproape de Istanbul decît de Viena. Și nu numai geografic.
 

Codul manelelor elegante 

           Muzicanții din Me[h]terhanea (fanfara sultanului și de la curtea domnitorilor români) interpretau, printre altele, manele instrumentale. Me[h]terhaneaua din Țările Române a fost descrisă de cărturarul turc Evlia Celebi (în 1652) și de istoricul austriac Franz Joseph Sulzer (în 1776). Dar manelele strict instrumentale erau o excepție.

La sfîrșitul secolului al XIX-lea, Lazăr Șăineanu definea  termenul maneá (din turc. mani), ca fiind un cîntec de dragoste turcesc, cu versuri în catren și cu melodie duioasă și tărăgănată. “Era o maneá de cele vechi turcești – scria Nicolae Gane, prin 1886 –, lungă, tărăgănată, în care numai un ah! ținea o jumătate de oră”. Tot cam atunci, Alexandru Odobescu vorbea despre “tonul lenos al manelelor orientale” și despre “răsunetul manelelor și al stihurilor fanarioticesci”. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, au mai scris despre manele și alți scriitori români, precum George Barițiu, Costachi Negruzzi (“Deșert pline pahare, apoi încep să cînt vr’o manea și sunt tot beat”) sau I.L. Caragiale (“Pe drum, l-a-ngrijit căpitanul ca un frate, ziua și noaptea, cîntîndu-i din gură și cu tanbura manele turcești”).

Se pare că un fel de manele culte a compus Dimitrie Cantemir. El și-a început studiile muzicale în 1691, la 18 ani, pe vremea cînd fusese lăsat ca ostatic de lux la Istanbul, de tatăl său Constantin, domnitorul Moldovei (de aici și numele de Kantemiroglu = “fiul lui Cantemir”). Dimitrie Cantemir a scris în limba turcă un tratat despre muzica orientală și a elaborat un sistem de notație muzicală, cu litere arabe, “invențiune necunoscută mai înainte turcilor” – cum scria Cantemir însuși. A scris o lucrare și în limba română, Introducere în muzica turcească, dar cartea nu s-a găsit pînă acum. Cantemir cînta cu mare virtuozitate la unele instrumente muzicale turcești, cum erau mai ales tanburul (instrument cu coarde ciupite), dar și nayul (fluier de trestie) și probabil kemanul (vioară turcească). “Așa știa zice de bine în tanbură, cît nici un țarigrădean nu putea zice bine ca dînsul”, scria contemporanul său Ion Neculce. Un pasaj din cronica lui Nicolae Costin pare să indice faptul că tînărul Cantemir se acompania cu tanburul în timp ce interpreta (“zicea”) cîntece turcești, compuse sau nu de el: “Fiind el om isteț, știind și carte turcească bine, se vestise acum în tot Țarigradul numele lui de-l chemau agii la ospețele lor cele turcești pentru prieteșugu ce avea cu dînșii. Alții zic, știind bine [să cînte] în tanbur, îl chemau agii la ospețe pentru zicături”.
 

           “Spitalul amorului” 

Au fost identificate circa 35 de piese muzicale orientale compuse de Cantemir. Majoritatea le-a strîns în Cartea cîntecelor după gustul muzicii turcești, manuscris redactat cîndva între 1691 și 1704. Una dintre ele, o piesă vocală turcească, a făcut carieră, intrînd în cultura orală și scrisă a popoarelor balcanice. Cu text grecesc, acest cîntec a circulat cu titlul Ti megale simfora (“Ce mare nenorocire”). Peste un secol și jumătate, cîntecul a fost preluat de bulgaro-greco-românul Anton Pann, care l-a inclus – însoțit de muzică – în culegerea sa de cîntece “sătene” și “orășene”; o carte plină de manele, intitulată Spitalul amorului sau Cîntătorul dorului (1850-1852). În varianta lui Anton Pann (“La durerea mea leac / Nu se poate veac, / Și strig în zadar: / Vai amar, amar!”), cîntecul se numește “Vai ce ceas, ce zi, ce jale!”, fiind preluat “după cel grecesc, Timigali simfora”, cum scrie Pann însuși. Produs prin excelență balcanic, Anton Pann a compus și a interpretat manele. Tudor Vianu i-a reproșat lipsa unei “conștiințe lirice superioare” și faptul că, în special în Spitalul amorului, “scriitorul sacrifică adesea [poezia] pe altarul trivialului cîntec de lume al epocii”. La rîndul său, George Călinescu vorbea despre “vulgaritatea și erotica lamentoasă” a cîntecelor din Spitalul amorului, dînd și cîteva exemple, precum: “Of, of, of și aoleu, / Arde suflețelul meu” sau “Oi să mor de oh! și vai! / Și dumneata știre n-ai” sau “Of, of, of și hop, hop, hop ! / Of, ce foc ! și ce potop !”.

            La sfîrșitul unei tipărituri intitulate Euterpe (muza poeziei lirice), publicată la Istanbul în 1830, compozitorul de cîntări psaltice Pană C. Brăneanu a adăugat 30 de cîntece cu texte românești, “hori și altele”, pe lîngă “cîntece numite manele; turcești, persienești și grecești, puse pe psaltichie”, cum precizează el însuși. Manelele au pătruns în repertoriul lăutarilor români mai ales în epoca fanariotă. “Lăutarul nostru – spunea Nicolae Filimon în 1862 – este o ființă foarte ciudată: el emigrează în Turcia și, împlîndu-și acolo capul de muzică orientală, [cînd se întoarce], începe a turna la hori românești […], dar dacă cineva și-ar da osteneala să facă anatomia muzicală [a] acestor compozițiuni, desigur că le-ar găsi formate din idei orientale”. Scriind în Ciocoii vechi și noi (1863) despre “muzica și corografia în timpul lui Caragea” – unul dintre ultimii domnitori fanarioți (1812-1818) –, Filimon făcea distincție între “muzica turcească” (și “danțuri d-ale tătărești”) și cea “nemțească”, ambele interpretate de lăutari țigani, care cîntau mai ales la vioară, nai și tobă. Filimon nu a amintit de manele, ca atare, cum nu a făcut-o nici folcloristul G.Dem. Teodorescu, deși acesta din urmă a publicat, în volumul de Poezii populare române (1885), “cîntece de lume”, culese mai ales de la vestitul Petrea Crețu Șolcanul, “lăutarul Brăilei”, dar și de la Petcu Crăciun, “fost lăutar în Balotești” și de la alți lăutari munteni. În încercarea de a depolua cîntecul lăutăresc, folcloristul a eliminat în mod programatic influențele străine și moderne, de tipul manelelor: “În culegerea de față se coprind numai cîntecele curat populare de oarecare vechime, excluzîndu-se noutățile devenite populare în ultimele decade”.
 

            “Manele dureroase ce rup inimile”           

La jumătatea secolului al XIX-lea, Alecu Russo descrie un adevărat “kief cu manele” petrecut în copilăria sa, deci într-o epocă anterioară plecării lui în Elveția (1829). El zugrăvește un tablou nostalgic al “serbării zilei de întîi mai” în satele Moldovei, cînd toți se adunau pe “guri de rai”, “cu răcnite, chiote și împușcături”, ospătîndu-se la “masa oamenilor și masa țiganilor”. “Benchetul începe cu glume late; pelinul curge prin pahare, după pelin, vutca, fala gospodăriilor! Vutca se taie cu cuțitul! Vutca se schimbă cu vișinapul; vinul și lăutarii întart [= întărîtă] boierii, paharele se umplu des, fesurile zbor în văzduh. Sunt manèle dulci, sunt manèle mîngîioase, sunt manèle dureroase ce rup inimile: bătrînii închin[ă], tineritul bea în papucii cucoanelor și se sărută cu lăutarii, iar cucoanele, cu ochii înecați în amor, cîntă versuri frumoase, de se răsun codrii și se trezesc păunașii. Pe marginele poienii, arnăuții dau din puște și din pistoale, slugele huiesc ca roii rătăciți, surugiii se îmbată. Porneala-i o amestecătură nespusă; de-abiè prin mijlocul nopții mai încep iarăși a cînta privighitoarele spăriete de huiet și de glasul lăutarilor!” (Amintiri, 1855). Sau, același, în altă parte: “Țiganii trăgea la manele de se omoria, cucoanile sulemenite ofta, ear boerii așazați pe covoare bea vutcă în papucii amurezelor; își zvîrlea în sus fesurile și se săruta cu lăutarii”.

Nu foarte diferit se celebra ziua de Armindeni în dumbrava Bănesii, de lîngă București, proprietate a banului Dumitrache Ghica (fratele lui Grigorie-vodă), rămasă văduvei sale, băneasa: “acolo se auzeau […] cobza și vioara lăutarului, iar, în vremea fanarioților, tanbura, naiul și kemanul făceau dezmierdarea publicului” (Dimitrie Papazoglu, Istoria fondărei orașului București, 1891).

Perspectiva lui Alecu Russo este una plină de nostalgie față de o societate feudală. El deplînge dispariția satului idilic, patriarhal și a comunității compuse din boieri și țărani. O comunitate care – după tradiționalistul Russo – știa să trăiască și să petreacă. Citite cu atenție, însă, pasajele de mai sus sunt pline de trăiri excesive și de imagini de prost gust. Un frison colectiv bahico-erotic dă naștere unei gesticulații vulgare: se trage “din puște și din pistoale” și se aruncă fesuri “în văzduh”, se spun “glume late” și se bea vutcă din “papucii cucoanelor” sulemenite și “cu ochii înecați în amor”, se “sărută lăutarii” și toată lumea oftează de “se rup inimile”. Excesele bahice și efuziunile erotice crează o atmosferă trivială, de un sentimentalism ieftin, fără de care spiritul manelelor nu poate fi pe deplin înțeles.
 

Romaneaua Mare 

Preocupat de modernizarea culturii române, Eugen Lovinescu era sceptic în privința faptului că “tradiționalismul” ar fi în stare “să ne dovedească posibilitatea unei muzici românești pe baza […] isonului grecesc sau a manelei turcești, fără știința contrapunctului și a orchestrației” (Istoria civilizației române moderne, 1924-5). În pofida unei istorii venerabile și a unor origini onorabile, manelele de astăzi au exacerbat partea lor de vulgaritate, de kitsch, începînd cu stupiditatea și infantilismul textelor cîntate de guriști și terminînd cu obscenitatea mișcărilor erogene ale dansatoarelor “din buric”. Și nu este vorba de un kitsch simpatic (de tipul piticilor de ghips puși în grădină sau a cărților poștale vechi), ci de un kitsch antipatic, dizolvant și agresiv.

Frisonul de autoritate al unor demnitari din zilele noastre, porniți să interzică fenomenul prin măsuri administrative, este aberant. Cum tot aberantă este încurajarea acestui fenomen subcultural de dragul audienței (vezi groteasca emisiune “Chef de chef”, difuzată de ProTV, pe postul Acasă). Probabil că moda manelelor o să treacă, pînă la urmă, dar este simptomatică. Ea dă măsura unei societăți scufundate în trivial. Între partidul “România Mare” și grupul “Vacanța Mare” (ambele de un grețos umor involuntar), între telenovele și emisiunea “Surprize, surprize”, între Iosif Constantin Drăgan dezvelind un monument al mareșalului Antonescu și preoții BOR cerînd să nu li se facă publice dosarele de colaboratori ai Securității, subcultura manelelor este în largul ei.

Ooof! Tristă țară, plină de umor.

"22", nr. 29, 17-23 iul. 2001