BIBLIOGRAFIE RECOMANDABILĂ CELOR CARE VOR
SĂ-ŞI PERFECŢIONEZE LIMBA ROMÂNĂ
(în ordine cronologică)
 

Acad. RSR, Dicţionar ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Ed. Enciclopediei, Chişinău, 1991, 802 pp.

*

Acad. RSR, Gramatica limbii române (ediţia a II-a), Ed. Acad. RSR, Buc., 1966, 2 vol.: 440 pp, 592 pp.
Ştefania Popescu, Gramatică practică a limbii române, Ed. Orizonturi, Buc., 1995, 654 pp.
Dumitru Bejan, Gramatica limbii române (compendiu), Ed. Echinox, Cluj, 1996, 416 pp.

Dumitru Irimia, Gramatica limbii române, Ed. Polirom, Iaşi, 1997, 544 pp.
Liana Pop, Victoria Moldovan (coord.), Grammaire du roumain – Romanian Grammar – Gramatica limbii române, Ed. Echinox, Cluj, 1997, 264 pp.

*

Al. Graur, Limba corectă, Ed. Şt., Buc., 1963, 40 pp.
Ion Roman, Vorbiţi mai bine, scrieţi mai bine româneşte, Ed. Şt., Buc., 1966, 144 pp.
Al. Graur, Puţină… aritmetică, Ed. Şt., Buc., 1971, 232 pp.
N. Mihăescu, Carte despre limba românească, Ed. Did. şi Ped., Buc., 1972, 188 pp.
(V. Breban – coord.) Limba română corectă (Probleme de ortografie,
gramatică, lexic), Ed. Şt., Buc., 1973, 384 pp.
Al. Graur, Mic tratat de ortografie, Ed. Şt., Buc., 1974, 176 pp.
Al. Graur, „Capcanele” limbii române, Ed. Şt. şi Enc., Buc., 1976, 104 pp.
N. Mihăescu, Aspecte lexicale şi gramaticale ale limbii române literare, Ed. Şt. şi Enc., Buc., 1978, 160 pp.
Ion Roman, Vorbiţi mai bine, scrieţi mai bine româneşte, Ed. Ion Creangă, Buc., 1978, 200 pp.
C. Dimitriu, Gramatica limbii române explicată, Ed. Junimea, Iaşi, 1979, 398 pp.
G. Beldescu, Ortografie, ortoepie, punctuaţie, Societatea de Ştiinţe Filologice, Buc., 1982, 224 pp.
 Al. Graur, Dicţionar al greşelilor de limbă, Ed. Acad. RSR, Buc., 1982, 80 pp.
N. Mihăescu, Norme, abateri şi inovaţii în limba română contemporană, Ed. Albatros, Buc., 1982, 192 pp.
N. Mihăescu, Aspecte ale limbii române contemporane, Ed. Albatros, 1984, 160 pp.
G. Beldescu, Ortografia actuală a limbii române, Ed. Şt şi Enc., Buc., 1985, 272 pp.
Flora Şuteu, Dificultăţile ortografiei limbii române, Ed. Şt. şi Enc., Buc., 1986, 184 pp.
Mioara Avram, Probleme ale exprimării corecte, Ed. Acad. RSR, Buc., 1987, 280 pp.
Angela Bidu-Vrănceanu, Narcisa Forăscu, Cuvinte şi sensuri, Ed. Şt. şi Enc., Buc., 1988, 240 pp.
(Inst. de Filologie „Al. Philippide” – Iaşi), Ortografia limbii române, Ed. Instititul European, Iaşi, 124 pp.
Dorin N. Uritescu, De la chioşcari la vesternizare – Mic dicţionar de termeni actuali, Ed. Humanitas, Buc., 1993, 132 pp.
Gh. Bulgăre, Limba română (Fonetică, lexic, morfologie, sintaxă, stilistică), Ed. Vox, Buc., 1995, 336 pp.
Dorin N. Uritescu, Noutăţi în ortografie – Corectitudine şi greşeală, Ed. Procion, Buc., 1995, 202 pp.
G. Beldescu, Punctuaţia în limba română, Ed. Gramar, Buc., 1997, 224 pp.
Florica Dimitrescu, Dicţionar de cuvinte recente (ediţia a II-a), Ed. Logos, Buc., 1997, 252 pp.
I.
Funeriu, Principii şi norme de tehnoredactare computerizată, Ed. Amarcord, Timişoara, 1998, 306 pp.
Ileana Mureşanu, Capcane ale limbii române, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 1998, 342 pp.
N. Felecan, Probleme de vocabular şi de exprimare corectă, Ed. Vox, Buc., 1999, 142 pp.
G. Gruiţă, Gramatica normativă (77 de întrebări – 77 de răspunsuri), Ed. Polirom, Iaşi, 1999, 192 pp.
Ilie Ştefan Rădulescu, Vorbiţi şi scrieţi corect • Erori frecvente în limbajul cotidian, Ed. Teora, Buc., 1999, 144 pp.
Gh. N. Vasilache, Ştiţi să scrieţi corect?, Ed. Polirom, Iaşi, 1999, 224 pp
Valeria Guţu Romalo, Corectitudine şi greşeală (Limba română de azi), Ed. Humanitas, Buc., 2000, 280 pp.
Tatiana Slama-Cazacu, Stratageme comunicaţionale şi manipularea, Ed. Polirom, Iaşi, 2000, 200 pp.
N. Mătcaş, E. Şoşa, F. Şuteu, Româna corectă, Ed. Universal Dalsi, Buc., 2000, 152 pp.
Gh. C. Moldoveanu, Ortografia limbii române. Privire istorică, Ed. Univ. „Ştefan cel Mare”, Suceava, 2000, 168 pp.
Adriana Stoichiţoiu-Ichim, Vocabularul limbii române actuale, Ed. All, Buc., 2001, 160 pp.
Ilie Ştefan Rădulescu, Să vorbim şi să scriem corect • Erori frecvente în limbajul cotidian, Ed. Niculescu, Buc., 2002, 240 pp.
 ABREVIERI: Acad.=Academia, Buc.=Bucureşti, Ed.=Editura, coord.=coordonator(i), Ed. Did. şi Ped.= Editura Didactică şi Pedagogică, Ed. Şt.=Editura Ştiinţifică, Ed. Şt. şi Enc.=Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, pp.=(de) pagini, RSR=Republica Socialistă România, Univ.=Universitate(~ăţii).
= Lucrare de nivel foarte accesibil. (Dar şi celelalte titluri se adresează unui public larg, nu doar specialiştilor).