CĪNTUL XXVI
Informaţii, explicaţii, comentarii
 

Afirmaţia e ironică: īn pathosul său patriotic, poetul e īndurerat să găsească, īntr-un loc atīt de infamant,  Infernul, concetăţeni ai săi. Să nu uităm că patria sa era Florenţa, Italia fiind, ca să spunem aşa, patria patriei sale.

9  Urzelile cardinalului Prato? sau ale oraşului Prato? īmpotriva Florenţei. Īn traducere, am optat pentru ipoteza a doua. Grammatici certant°.

19-24  Aceste şase versuri sunt o aluzie la destinul lui Ulise, cel care şi-a risipit cu nesăbuinţă bogatele haruri (neconcentrīndu-le, nefocalizīndu-le) – după cum cele nouă ale picciol-ei orazion (discursul de-o şchioapă, vv. 112-120) conţin exclamarea solemnă a īnseşi temei vieţii lui Dante.

26-33  Una dintre cele mai frumoase comparaţii ample din Infernul.

34-39  Batjocorit fiind, urşii l-au răzbunat pe profetul Elizeu, discipolul proorocului Ilie, cel răpit de un car de foc spre a fi ridicat la cer.

54  Progenituri ale incestului oedipian, Eteocle şi Polinice au stīrnit, prin ură reciprocă, războiul celor şapte īmpotriva Tebei. Murind unul de mīna celuilalt, flăcările rugului pe care au fost arşi nu s-au suportat nici ele, despărţindu-se.

56  Diomede, prietenul lui Ulise, părtaş al născocirii faimosului vicleşug.

61  Statuia zeiţei Palas.

62  Deidamia, soţia de-o noapte a lui Achile.

107-109  Strīmtoarea Gibraltar, capăt al lumii pentru navigatorii antici şi simbol evident, aici, al hotarelor cunoaşterii umane.

112-120  Celebra orazion picciola, pasaj emblematic pentru grandoarea spiritului uman, elogiu adus minţii iscoditoare, care a transformat bruta cavernelor īntr-o făptură ce poate fi nobilă, prin exemplarele cele mai reuşite ale speciei: un Eminescu, un Dante, un Beethoven...

117  Adică pe drumul aparent al Soarelui, īnspre Apus, unde īncepea necunoscutul, "il Mondo senza gente" (lumea fără oameni, fără lume).

118-120  Ce sublim şi tragic memento pulsează aceste versuri, patetică definiţie a condiţiei umane ideale, mult alterată azi faţă de vremurile danteşti, de Răul tot mai agresiv.

124  Cu alte cuvinte: către Asfinţit.

127, 128  Stelele celeilalte emisfere.

134  S-a emis ipoteza unui munte al Atlantidei, dar mai cuminte e să vedem aici Purgatoriul, inaccesibil voinţei umane.