INFO

MERITĂ SĂ...

     Îl rog insistent pe vizitatorul saitului să înțeleagă că sugestiile din această secțiune sunt doar cîteva, un crîmpei infim, dintr-o infinitate posibile. Ele își propun doar să faciliteze contactul, să stîrnească interesul și curiozitatea pentru autorii respectivi și opera lor.
     Sugestiile muzicale sunt, poate, cele mai dezavantajate. Cele cîteva motive, teme, arii sau piese muzicale sunt doar o formă de vă trezi gustul pentru acele pagini de muzică superbă, pe care urmează să le ascultați în înregistrări de calitate corespunzătoare. Ceea ce se află în sait, acele "*.mid"-uri, cu orchestrația și sonoritatea lor fatalmente sumare, nu pot înlocui o sală de concert sau măcar un disc, o casetă, un CD. Ele sunt, ca să zic așa, ca și cum am fredona, în baie, melodia cu pricina.
     Sugestiile plastice nu stau nici ele excelent, din punctul de vedere al acurateței. Comandamentul de a reduce dimensiunile (în KB) obligă la reproduceri de calitate mijlocie. Nu mi-am propus să țin locul pinacotecilor sau pe cel al albumelor de artă bine făcute. Dar chiar și modeste, aceste reproduceri sunt o bază de pornire, un prim contact - pentru unii - cu niște capodopere, poate stimulator.

     BANDA LUI MÖBIUS
a

August Ferdinand Möbius (1790-1868), astronom și matematician german. Dincolo de celebra bandă cu o singură față, istoria matematicii îl reține pentru că a pus bazele calculului vectorial.

     Informații mai multe despre banda lui Möbius și alte paradoxuri topologice, în volumul: H. Steinhaus, Caleidoscop matematic, traducere din limba polonă (traducător neprecizat), "Biblioteca Societății de Științe Matematice și Fizice din R.P.R.", Ed. Tehnică, București, 1961.

     CONDAMNATUL LA RĂSCRUCE
     Problema e reformulată după volumul: Warren Weaver, Doamna Șansă sau Despre teoria probabilităților, trad. de Al. Butucelea și R. Theodorescu, Ed. Științifică, București, 1969. V. și în Martin Gardner, Amuzamente matematice, trad. de R. Theodorescu, Ed. Științifică, București, 1968.