INFO

E. A. POE: Corbul


Așa arăta autorul în anul
publicării poemului.

    
Poemul a văzut lumina tiparului în revista Evening Mirror din New York, la 29 ianuarie 1845.
    Puteți citi un interesant eseu al lui E. A. Poe despre cum a compus acest poem: Filosofia compoziției .
   Alte traduceri în românește ale poemului: G.D. Pencioiu٭, Iuliu Cezar Slăvescu٭, Luca Ion Caragiale٭, Emil Gulian٭٭, George Murnu٭, N. Porsenna٭, P.P. Stănescu٭, Teodor Boșca٭, Dan Botta٭٭, Petre Solomon٭, Mihaela Hașeganu٭, Marcel Breslașu٭, I. Cassian-Mătăsaru٭, Ovidiu Bogdan٭, Șt. Aug. Doinaș٭٭٭.
__________________
  
٭) În volumul: E. A. Poe, Annabel Lee și alte poeme, ed. îngrijită, prefață, cronologie, note și comentarii de Liviu Cotrău, Ed. Univers, Buc., 1987.
   **) În afara volumului citat mai sus, aceste două traduceri pot fi găsite și în: E. A. Poe, Scrieri alese, studiu introd. de Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Ed. pentru Literatură Universală, Buc., 1963, vol. II.
   ***) În revista Tribuna, nr. 17 din 1974.

   (Unele din traducerile menționate mai sus - cele în albastru - se găsesc în acest sait).