Proiect de lege privind folosirea limbii romāne īn locuri şi relaţii publice
                                                
                                                             Expunere de motive

              Avāndu-se īn vedere proliferarea deosebită, după decembrie 1989, īn locuri publice şi īn mass-media, a inscripţiilor şi a enunţurilor (afişe, denumiri de firme, de magazine, de localuri sau de produse comerciale, reclame, mesaje telefonice etc.) īn limbi străine,
            avāndu-se īn vedere că o mare parte din persoanele care alcătuiesc populaţia ţării noastre nu cunoaşte respectivele limbi străine, fapt care generează īn acele persoane o stare de disconfort intelectual şi de iritare, ajungāndu-se pānă la sentimentul de "īnstrăinare" īn propria ţară,
            avāndu-se īn vedere şi aspectul practic, nu doar cel afectiv, şi anume, imposibilitatea multor persoane de a īnţelege instrucţiunile, mesajele sau indicaţiile īn limbi străine de pe un produs comercial sau de pe pancartele străzii, neīnţelegere care poate duce pānă la pagube materiale sau accidente,
            avāndu-se īn vedere datoria sacră de a veghea la respectarea şi cultivarea acestei componente nucleale a fiinţei noastre spirituale, care este limba romānă, se iniţiază prezentul proiect de lege.

                                                                                 INIŢIATOR: senator George Pruteanu


                                                              
PROIECT DE LEGE
Art. 1.  (1) Orice text scris sau vorbit īn limba romānă, avānd caracter de interes public, īn sensul prevăzut la art. 2, trebuie să fie corect din punctul de vedere al proprietăţii termenilor, precum şi sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic, ca şi sub aspectul punctuaţiei, conform normelor academice īn vigoare.
              (2) Orice text scris sau vorbit īntr-o limbă străină, indiferent de dimensiuni, avānd caracter de interes public, trebuie să fie īnsoţit de traducerea īn limba romānă.

Art. 2.  Īn sensul prezentei legi, prin text avānd caracter de interes public se īnţelege orice text care, pe teritoriul Romāniei, īn cadrul unor atribuţii de serviciu, este afişat, expus, difuzat sau rostit īn locuri publice sau prin mijloace de informare īn masă, avānd ca scop aducerea la cunoştinţa publicului a unei denumiri, a unei informaţii sau a unui mesaj, cu conţinut direct sau indirect publicitar.

Art. 3.  Emisiunile de televiziune transmise īn limbi străine de posturile romāneşti sau emisiunile posturilor străine transmise sub licenţă de emisie trebuie să fie subtitrate īn limba romānă; īn situaţii de urgenţă, se va folosi traducerea simultană.


Art. 4.  Denumirea, explicaţiile, instrucţiunile şi oricare alte informaţii īn limbi străine, referitoare la produsele comerciale, care sunt inscripţionate pe ambalajul şi sau, după caz, īn interiorul acestuia, vor fi traduse, īn mod obligatoriu, īn limba romānă.

Art. 5     Nu fac obiectul prezentei legi:


        a) denumirile mărcilor īnregistrate;
        b) textele avānd caracter ştiinţific, literar-artistic, cultural şi religios;
        c) publicaţiile redactate integral sau parţial īn limbi străine, inclusiv īn limbile minorităţilor naţionale;
      d) serviciile de comunicaţie audiovizuale distribuite prin cablu, prin care se retransmit programele difuzate pe cale radioelectrică, terestră sau prin satelit;
        e) emisiunile de radiodifuziune transmise īn limbile minorităţilor naţionale;
        f) emisiunile de televiziune transmise, īn direct, īn limbile minorităţilor naţionale;
        g) emisiunile avānd caracter religios, etnografic şi de divertisment ale posturilor locale şi regionale de televiziune īn limbile minorităţilor naţionale;
         h) denumirile şi instrucţiunile speciale, reglementate ca atare, prin actele normative īn vigoare;
       i) enunţurile rezultate din situaţiile reglementate de actele normative privind drepturile persoanelor aparţinānd minorităţilor naţionale de a-şi păstra, dezvolta şi exprima identitatea lor lingvistică.

Art. 6.  (1) Īn cazul textelor de interes public scrise īn limbi străine, aflate la vedere īn locuri publice sau difuzate prin mijloace de informare īn masă, traducerea completă īn limba romānă trebuie să aibă caractere de aceleaşi dimensiuni cu cele ale textului īn limba străină şi să facă parte integrantă din ansamblul grafic respectiv.
            (2) Īn cazul textelor vorbite prevăzute la art. 1 alin. (2), ritmul şi intensitatea fonică a rostirii textelor īn limba romānă trebuie să corespundă cu ritmul şi intensitatea fonică a textelor pentru varianta străină.

Art. 7.  (1) Īn termen de 30 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentei legi, ministrul Culturii şi al Cultelor va organiza, prin ordin, structuri adecvate şi va stabili, atāt la nivelul ministerului, cāt şi īn cadrul direcţiilor pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene şi a municipiului Bucureşti, sarcini specifice pentru punerea īn aplicare a acesteia.
                (2) Organizarea structurilor necesare punerii īn aplicare a prezentei legi se va face cu īncadrarea īn numărul de posturi aprobat pentru Ministerul Culturii şi al Cultelor şi, respectiv, pentru serviciile descentralizate ale acestuia.
                (3) Īn cadrul direcţiilor pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional din judeţele īn care populaţia unei etnii minoritare este de cel puţin 20%, se va asigura şi prezenţa unui reprezentant al respectivei etnii.

Art. 8.  (1) Potrivit prevederilor prezentei legi, constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte:

        a)  nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 6 alin. (2), cu amendă de la 1 la 10 milioane lei;
                    b) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1), cu amendă de la 5 la 25 de milioane de lei;   
                    c)  nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2), art. 3 şi art. 4, cu amendă de la 20 la 50 de milioane de lei;
                   
            (2)  Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se aplică atāt persoanelor fizice cāt şi celor juridice.
           
           (3) Īn toate cazurile prevăzute la alin. (1), īnainte de aplicarea amenzii, agentul constatator va da contravenienţilor un avertisment scris şi va stabili un termen de intrare īn legalitate.

            (4) Termenul prevăzut la alin. (3) nu poate depăşi 10 zile.

Art. 9.  Contravenţiile prevăzute la art. 9 se constată, iar avertismentul şi amenzile se aplică de către:

a) reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi al Cultelor şi ai direcţiilor pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional din judeţe şi din municipiul Bucureşti, īmputerniciţi, ca atare, de ministrul Culturii şi al Cultelor;
            b) reprezentanţi ai Consiliului Naţional al Audiovizualului, īmputerniciţi, ca atare, de preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului;
            c) primarii municipiilor, ai oraşelor şi ai comunelor şi īmputerniciţii acestora.

Art. 10.  Sumele īncasate potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) se fac venit la Fondul Naţional Cultural şi vor fi utilizate potrivit legii.

Art. 11. (1) Dispoziţiile prezentei legi intră īn vigoare īn termen de 30 de zile de la publicarea ei īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

              (2) Īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a legii, persoanele fizice sau juridice
care au pus īn circulaţie texte de interes public, scrise sau īnregistrate prin mijloace audiovizuale electronice, sunt obligate să īndeplinească cerinţele prezentei legi.

Art. 12. Pe data intrării īn vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abrogă.