Informaţii despre alcătuirea paginii.

(541-7.IX.1998) BIBLIOTECI

            (Continuarea scrisorii deschise către cei care decid soarta bibliotecilor)
            Acolo unde se hotărăște destinul bibliotecilor, nu e, în mod cert, nici o ură împotriva bibliotecilor, Doamne ferește!, ci un deplin jemanfișism, care aplică imperturbabil prevederile principalelor articole ale Legii Junglei și ale imparțialei Selecții Naturale: dacă buticul e mai tare, buticul să învingă. Mă simt aproape sadic în neputința de a-mi reprima un citat din Orbirea al lui Elias Canetti: "Orice om are nevoie de o patrie... Cea mai bună definiție a patriei este biblioteca". În același roman, despre un alt personaj se spune, la un moment dat: "Pentru el, despărțirea de cărți era ca și cum ar fi orbit".
            În mintea mea de modă veche, cu cît se scumpesc cărțile și sărăcește populația, cu atît ar fi trebuit să fie mai la-ndemînă bibliotecile, ca să profităm în continuare de pofta-de-lectură pe care a sădit-o relativ-vechiul regim în cele 23 de milioane de "deținuți" din Republica Socialistă România, și ca să frînăm propagarea orbirii și în noile generații. Dar se vede că, în linia de "Baba-Oarba" a guvernărilor din ultimii opt ani, intenția e cea contrară: desțărarea desăvîrșită a mulțimilor și imbecilizarea lor prin îndepărtarea de carte. Borges vedea Paradisul ca pe o bibliotecă, dar el era un moșneag îmbrobodit de himere, care habar n-avea că adevăratul Paradis e un loc într-un Consiliu de Administrație sau într-o A.G.A.
            Un om de rang înalt (strict social vorbind), de acum 650 de ani, Richard de Bury, cancelar al Angliei, scria în cărțulia sa, intitulată Philobiblon ("iubirea de cărți") că "nici un sacrificiu nu e prea mare pentru achiziționarea cărților, și nici o grijă nu trebuie neglijată pentru a le păstra". Noi acum suntem păstoriți printr-o tranziție, adică un ev de mijloc. Și pe atunci, tot ev mediu era, dar mentalitățile, ne spune Albert Flocon, erau mai puțin jegoase: "Carol cel Mare dispune, în testamentul său, de cărțile pe care le avea, în favoarea sărmanilor, recomandînd distribuirea lor". Geoffroy de Beaulieu povestește că Ludovic cel Sfînt, primul rege al Franței care "CITEȘTE și SCRIE curent" (o, tempora! o, mores!), "auzind vorbindu-se de un mare sultan al sarazinilor care îndemna stăruitor pe cheltuiala lui la căutarea și așezarea într-o bibliotecă a cărților de orice fel - a hotărît ca imediat să se facă în Franța ceva similar". Dar asta se-ntîmpla acum 700 de ani, în vremuri obscure, de dragul cărora striga un înfocat ca G.Călinescu "ah, întunecat ev-mediu, plin de mărețe catedrale, de superbe mînăstiri, de sublime clopotnite, de impunătoare ceremonii, de aurite manuscrise, de gălăgioase universități, de blînde depravări goliardice, de mari liniști cetățenești, cît regret că nu m-am născut în bezna ta!"
            Cărturarul scria aceste rînduri în 1939. Acum, în 1998, armele nu zăngăne la fel de tare, în schimb aerul e tot mai irespirabil, atmosfera tot mai încinsă. Mă tem că, sub focul acesta continuu, ea se apropie de temperatura de 451 de grade Fahrenheit1
_____________________
        1) Temperatura la care ard cărțile. E titlul unui celebru roman de Ray Bradbury.


(542-9.IX.1998) MARIA

            Bună seara, Maria și, te rog, iartă-mi întîrzierea. Prietenoasă și amabilă cum ești, n-ai să te superi că-ți voi bate capul în legătură cu îndepărtatele rădăcini ale  frumosului tău nume.
            !Iar dacă totuși te vei supăra, Mărie și Mărioară, ia un par și mă omoară, dar ai grijă, parul să fie de soc, să nu mă omori de tot
!
            Numele tău este încă, din punctul de vedere etimologic, cel mai discutat și mai controversat dintre toate. Nu mai puțin de 60 de interpretări posibile au fost propuse, apropo de ce va fi însemnat, la începutul începuturilor, numele tău. Desigur că eu nu am timp aici decît pentru puține dintre ele. De pildă, în cursul Evului Mediu a avut mare succes interpretarea propusă de Hieronim, primul traducător al Bibliei în limba latină (traducere cunoscutã sub numele de Vulgata). Ți-o voi expune, pe scurt, dar înainte de asta trebuie să-ți spun că în forma ebraică a Noului Testament, numele tău apare mai des sub forma Myriam, iar în cea greacă, în Septuaginta, apare sub forma Mariam. Preluată de români, această din urmă formă a fost percepută de ei ca un acuzativ, după care au reconstituit ipoteticul nominativ care a devenit Maria. Dar, revenind la ce-ți spuneam despre varianta anterioară, învățatul Hieronim a considerat că în cuvîntul "Mariam" poate descifra un compus al cuvintelor ebraice "mar", adică picătură, și "yam", adică mare, cu alte cuvinte: picătură de mare. Asta în latină sună: stilla maris. Din cauza obișnuitelor erori ale copiștilor de texte, "stilla maris" a devenit "stella maris", adică stea de mare. De aici și popularitatea internațională a numelui "Stella".
            De fapt, însă, specialiștii au stabilit că numele "Mariam", de la bază, nu este de origine ebraică, ci egipteană, așa că interpretările sprijinite pe ebraică nu sunt valide. Pornind de la limba egipteană, într-ale cărei străvechimi se pare că i se află sursa, frumosul tău nume, dragă Maria, ar fi purces din verbul al cărui miez este "mri", care însemna "a iubi". De aici, e posibil să se fi format "mrimn", adică "mărit Amun", ceea ce înseamnă "iubit de Amon", cel mai mare dintre zei. Din acest probabil "m(a)rimn" din egipteană e de bănuit că ar fi derivat forma "Maryam" și tot din el se poate să se fi tras și numele "Mariana". În vestul Europei, după răspîndirea creștinismului, deși numele tău, Maria, poate fi găsit încă din secolul al
IV-lea, răspîndirea sa a fost veacuri de-a rîndul foarte mică (pînă pe la 1500), deoarece, tocmai pentru că era foarte respectat, utilizarea sa pentru oameni de rînd a fost socotită o impietate.
            Un amănunt interesant, legat de cultul Neprihănitei Fecioare al cărei nume îl porți și tu, este legat de denumirea actualei capitale a statului Argentina. Exploratorul spaniol Pedro de Mendoza a botezat așezarea întemeiată de el pe malurile fluviului La Plata "Nuestra Seòora del Buen Aire", de unde "Buenos Aires", adică "bunele vînturi", întrucît Fecioara Maria era considerată ocrotitoarea navigatorilor cu pînze.
            Și încă un detaliu privitor la numele tău, detaliu specific doar Occidentului. Acolo se practică alăturarea, în semn de mare respect, a numelui Maria la nume de botez masculine, obținîndu-se acele nume duble ca Jose-Maria, Xavier-Maria Îți amintesc două personalități mai cunoscute care poartă astfel de nume: politicianul francez Jean-Marie le Pen sau scriitorul Rainer Maria Rilke. E de semnalat că și în literatura română, un scriitor, bărbat, a folosit pseudonimul cu aparență feminină Maria Arsene.          
            Draga mea Maria, după ce-ți voi mai preciza că principalele informații de azi le dețin din enciclopedia lui Cristian Ionescu, nu-mi rămîne decît să-mi iau rămas bun și să te mai rog să-i transmiți lui MARIUS că, îmi pare rău, dar în ciuda aspectului asemănător, numele său nu are nici o legătură etimologică cu al tău. Astea fiind spuse, îți sărută mîna, preaplecatul tău slujitor. 


(543-10.IX.1998) ROMÂNA ÎN ȘCOALĂ

            Stimații mei telesp., am mai vorbit, în ultimul an și jumătate, de cînd mă înființez aici zilnic în fața dvs, despre faptul că, în ansamblu, limba română este vorbită azi butucănos sau chiar hîd și că una din cauze este puținătatea studiului acestei limbi în școală. Am mai spus, dar nu-i așa o mare crimă să repet, că nu sunt deloc de acord cu faptul că în liceu studiul limbii e (cu unele excepții) exclus și că gramatica predată în școală e în mare măsură inadecvată, ea potrivindu-se doar celor cu mare pasiune filologică; în locul acelei gramatici pedante, cu greoaiele ei analize și scheme sintactice, eu am pledat și pledez – pe urmele lui Iorgu Iordan – pentru o "gramatică a greșelilor", adică una mult mai funcțională la nivel gimnazial și liceal, în care baza de discuție și exercițiu să o constituie "terenurile lunecoase", zonele limbajului în care specialiștii, gramaticii au constatat, și nu de azi de ieri, că se comit cele mai frecvente distorsiuni, alterări și erori. Îi va fi mult mai de folos elevului să știe să conjuge bine verbul "a părea" sau "a trebui" sau că se pronunță Rotárĭu (ca și acvariu) și nu Rotariiu, Olárĭu și nu Olariiu - decît să delibereze pînă  la nădușeală dacă o propoziție e sau nu e "circumstanțială consecutivă" sau "completivă de agent" sau mai știu eu cum. În sprijinul a ceea ce susțin, am găsit recent o intervenție a unui literat pentru care am un mare respect, e vorba de Nicolae Manolescu, care, într-un editorial din România literară de la începutul acestei luni, intitulat Învățămîntul și limba română, scria următoarele lucruri cu care, firește, sunt perfect de acord: "...dacă recenta diminuare a numărului de ore afectate studiului limbii a trezit unele reacții, nimeni nu pare să-și fi amintit că, în liceu, cu excepția profilurilor filologic și pedagogic, limba (gramatică și vocabular) nu se studiază deloc. Candidații la facultate, care trebuie să treacă proba de limbă, contează pe ce au învățat în gimnaziu sau pe meditații particulare! Este și motivul pentru care, la proba scrisă de română de la bacalaureat, unde subiectul e unic pe țară, nu sunt incluse probe de limbă. Ne putem întreba, nu fără temei, despre ce respect față de limba națională poate fi vorba cînd, pe întreaga durată a liceului, nu este prevăzută nici o singură oră de studiu. Ne batem cu pumnii în piept, ca mari iubitori ai limbii naționale, și nu băgăm măcar de seamă că întreg bagajul de cunoștințe în materie al elevului este acela căpătata la vîrsta de 13-14 ani. Facem un fetiș dintr-o limbă vorbită și scrisă din ce în ce mai prost, pentru că nu e studiată ca lumea, și nu ne preocupăm cîtuși de puțin de absența ei în liceu ca obiect de studiu".
            Mă întîlnesc cu profesorul Manolescu și în cuvintele aspre față de felul învechit în care sunt concepute subiectele de la admiterea în liceu sau de la bacalaureat, și care generează perle precum cele pe care vi le-am împărtășit sîmbăta trecută. Într-un editorial anterior, din august, Nicolae Manolescu observa că "din cele 6 cerințe de la subiectul de limbă, nici una nu are în vedere vocabularul. Ca și cum școala ar urma să pregătească grămătici, nu utilizatori corecți ai limbii. (Este exact ceea ce spun și eu la televizor de cîțiva ani buni!) S-a solicitat despărțirea unei fraze în propoziții, veche marotă
٭ a profesorilor", într-adevăr, veche și păcătoasă marotă, cu un foarte mic folos formativ.
            În concluzia acestor puține minute, aș vrea să am încredințarea că, în reforma pe care actualul minister al Învățămîntului o înfăptuiește, va crește și nu va scădea numărul orelor de română în școală, că studiul limbii își va găsi un loc și o formă adecvate în liceu (de unde socot că e inadmisibil să lipsească) și că, în fine, subiectele de limbă și literatură la examene și concursuri de anvergură națională nu vor mai fi înțepenite în vechi șabloane, generatoare de umor involuntar. Vă salut cu un pesimism străbătut de puseuri optimiste.  


(544-11.IX.1998)  CUM VORBEȘTE UN DEPUTAT

            Bună seara. Doi ziariști, bine cunoscuți, din Tîrgoviște, mi-au trimis cîteva exemplare ale ziarului local la care ei robotesc. În paginile acestuia, cei doi ziariști îmi atrăgeau atenția asupra transcrierii unor declarații ale unui important om politic din localitate, care este și deputat al unui partid de guvernămînt. Transcrierile - dacă ele sunt realizate cu deplină bună-credință și exactitate - evidențiază un limbaj destul de rudimentar și cu prea multe incorectitudini pentru un om public, cu înalte însărcinări. Înainte de a da cîteva exemple, trebuie să fac o foarte necesară paranteză, în care să vă spun că nu e deloc regulă sacrosanctă că un om care vorbește corect este un om cumsecade. Acuratețea exprimării e doar o condiție de decență a personalității, poate fi și semnul unei bune instruiri, poate denota chiar un anume nivel de cultură - dar asta nu înseamnă că avem de-a face cu un om admirabil și demn de urmat. Gramatica asigură omului, dacă e deștept, un plus de logică, de claritate, de coerență - dar în nici un caz nu-i conferă și caracter. Acordul între subiect și predicat nu e totuna cu acordul între vorbă și faptă. Personal, unei exprimări spilcuite și impecabile pe un fond care miroase a fățărnicie, îi prefer o vorbire mai împiedicată, mai greoaie, sub care însă pulsează franchețea.
             Asta, în general. În cazul omului politic apare ceva în plus. La el, o exprimare măcar conformă cu regulile elementare (dacă nu e capabil și de expresivitate) este o obligație, "sarcină de serviciu", aș spune. El este un om public, adică un exponent al mulțimii. Or, cum ai putea avea pretenția că-i reprezinți, dacă vorbești mai șleampăt și mai prost decît mulți dintre ei?!
            Cu aceste gînduri, revin la citatele, într-adevăr surprinzătoare (repet: dacă sunt cinstit transcrise) din declarațiile respectivului deputat. Omul se pare că spune "tomnai" în loc de tocmai, "ezact" în loc de exact, "espropiere" în loc de expropiere, "dimisie" în loc de demisie, "trimes" în loc de trimis, "esprimare" în loc de exprimare, "procenți" în loc de procente, "a poletiza" în loc de a politiza, "ezistă" în loc de există, "o nemulțumire a lu' PNL" în loc de o nemulțumire a PNL-ului și altele de acest fel. Omul scapă și incredibil de multe dezacorduri, atît în privința numărului, cît și în privința genului, ca de exemplu: "pregătirea și educația îi permite", "membrii PNȚCD-ului îl cunoaște pe...", "dacă apare ceva probleme deosebite", "jocurile democrației ne permite", "este bani pentru pasaj" ș.a
. Dacă transcrierea efectuată de ziariștii din Tîrgoviște este absolut corectă, pot spune că multe enunțuri ale respectivului deputat sunt anacoluturi٭ crase (adică fraze fără cap și coadă) sau nonsensuri hilare. De pildă: "Am acceptat această funcție numai după ce am fost numit" • sau: "Medicul X este o persoană psihică foarte puternică" • sau: "conferința de presă am ținut-o în termeni foarte scurți" • sau: "fiecare formațiune și-a exprimat dorința CE ar dori să obțină" • sau: "oameni de calitatea asta au pătruns în presă și de fapt dau o palmă în ansamblul LUI" • sau: "au apărut oameni care, pentru mine, îi consider neprofesioniști" • sau: "Conferințele de presă de fapt noi nu le-am ținut și de cîte ori s-a ținut o conferință de presă am ținut-o în termeni foarte scurți pentru că a trebuit să dăm răspuns la unele acuze sau jigniri care ni s-au adus și a trebuit imediat să ieșim și să le organizăm!"
            Și mai sunt exemple, dar mă opresc aici. Evident, știu că între omul politic cu pricină și cei doi gazetari este o zîzanie mare de tot, al cărei fond nu are legătură cu emisiunea noastră. Ceea ce însă are legătură e faptul că un om politic se exprimă atît de împleticit și șubred, compromițînd, într-o anumită măsură, chiar ideea de parlamentar - dacă transcrierea a fost cinstită!

            Seară bună în continuare


(545-12.IX.1998)  CUM SCRIE UN LECTOR UNIV. DR.  (I)

            Stimați tel., bună seara. Sper că știți despre mine că nu sunt un om "negru în cerul gurii". Nici măcar răutăcios nu sunt. Prima mea atitudine față de ceva nou este buna voință, simpatia. Numai dacă sunt profund dezamăgit și contrariat, trec la o reacție de rezervă și, dacă e cazul, chiar de ironie.
            Am făcut acest preambul pentru că mi-au căzut în mînă - cum-necum - niște articole publicate de cineva în săptămînalul Economistul, un săptămînal, mă grăbesc s-o spun, sobru, echilibrat și bine mulat pe specificul publicului căruia i se adresează. Cu atît mai mult m-au surprins articolele cu pricina care, hai s-o spun din capul locului, au un caracter mai mult decît bazaconial și fac o figură cu totul distonantă în coloanele respectivei publicații. În articolele la care mă refer, limba română este în așa hal contorsionată și torturată, încît, pe multe pasaje, e aproape nimicită, adică redusă la neputință, altfel spus: nu se poate înțelege nimic.
            Dar, să fiu mai concret, atît cît se cuvine. Despre ce articole e vorba? E vorba de articolul intitulat "Principalele funcții ale comunicării întreprinderii", apărut în Economistul din 10 august a. c. și de articolul "Etica de comunicare a întreprinderii", apărut în numărul din 17 aug. Amîndouă sunt semnate de, atenție, lector univ. dr. Daniela P., de la Universitatea din Craiova. (Din motive pe care sper că le acceptați, nu am dat numele de familie întreg, ci doar inițiala). Bănuiala mea este că aceste articole au fost traduse din limba franceză. E o supoziție pe care mi-o întemeiez pe cîteva fragmente, sintagme, întorsături specific franțuzești, prezente, ca atare, în text; iată exemple: "Funcția de integrare cuprinde internul, dar și persoane periferice ale întreprinderii, vezi clienții" (în franc.: "voir les clients", ceea ce înseamnă nu "vezi clienții", ci: “adică clienții”, sau: “cu alte cuvinte, clienții”; sau, alt exemplu: "la ora actuala, forța este de a constata" (stîngăcie jalnică! în franc.: "force est de constater", adică: “trebuie să constatăm”), sau: "cumpărători la mare suprafață" (ce-nseamnă asta "cumpărători la mare suprafață"?! nu înseamnă nimic, doar n-avem cumpărători la suprafață și cumpărărători la adîncime! în franc., "les grandes surfaces" înseamnă "marile supermagazine" - sau (eu nu am originalul la dispoziție, așa că merg pe ipoteze) ar putea fi vorba de "cumpărători DE mare suprafață", adică inși cu mare putere financiară; sau, alt exemplu: "(cutare chestiune) e atît de dezvoltată azi, încît ea nu necesită o prea mare întîrziere" - frază fără nici un sens, ?care întîrziere?, de ce să necesite "o întîrziere"? în original e vorba, desigur, de cu totul altceva, și anume că acea funcție e atît de dezvoltată, încît nu e cazul să zăbovim prea mult asupra ei.
            Prima supărare pe care o provoacă aceste penibile stîngacii de traducere se naște din împrejurarea că autoarea, d-ra sau d-na lector Daniela P. de la Universitatea din Craiova, nu mărturisește nicăieri că e vorba de o traducere și nu-și precizează în nici un fel sursele, ceea ce echivalează cu o procedură nu chiar... ortodoxă. Dar supărarea cea mare de tot e stîrnită de faptul principal, anume acela că d-ra sau d-na lector univ. dr. stăpînește la fel de rău limba română ca și limba franceză, ceea ce e cu atît mai grav cu cît e vorba de un cadru al învățămîntului superior. Cele cîteva exemple de pînă acum au putut face o idee - și de fapt primul exemplu ar fi trebuit să fie chiar titlul: "Principalele funcții ale comunicării întreprinderii". Asta nu e în bună românească, pentru că s-ar înțelege că noi comunicăm... întreprinderea, ceea ce n-are nici o noimă! Ideea e că întreprinderea comunică, și această acțiune are mai multe funcții.
            Alte exemple de limbă română bizară și opacă, din aceleași texte, voi da mîine seară. Pînă atunci, toate cele bune. 


(546-13.IX.1998)  CUM SCRIE UN LECTOR UNIV. DR. (II)

            Bun găsit, amabili telesp. Începusem ieri să vă prezint un caz întrucîtva ieșit din comun. Era vorba de două texte, aparținînd (!mă rog, e un fel de a spune "aparținînd"!) d-nei sau d-rei lector univ.dr. Daniela P. de la Univ. din Craiova (căreia, din motive ce se pot bănui, nu-i dau numele întreg de familie). Cele două articole par o traducere foarte proastă (și nemărturisită ca atare, ca traducere) și, mai ales, sunt redactate într-o limbă română atît de stranie și de incomprehensibilă, încît iți vine să te apuci cu mîinile de cap. Neștiind bine nici limba din care probabil a tradus (franceza) și nici româna, d-na sau d-ra lector univ. dr. Daniela P. așterne enunțuri care nu pot fi înțelese în nici un chip și care sună, după o celebră expresie, "ca dracu'".
            Iată, pe lîngă cele de ieri, alte exemple: "întreprinderea dă salariaților impresia de a fi învestiți de valorile societății lor" (?să ne mai întrebăm: cum vine asta, "să fii învestit de valorile societății tale"?! nu are rost;
            • alt exemplu: "întreprinderile care dezvoltă un mare coeficient de simpatie pentru telurile înconjurătoare generează multe candidaturi spontane din partea tinerilor diplomați căutați pe piață". E complet obscură chestia cu "simpatia pentru țelurile înconjurătoare", iar în finalul frazei e clar că autoarea, !lector univ.dr., totuși!, confundă noțiunea de "titrat" sau "licențiat" (adică absolvent cu diplomă al unei instituții de învățămînt superior) cu cea de "diplomat", adică lucrător în diplomație, în afacerile externe (de vină în această confuzie e tot limba franceză).
            • Altă frază: "Este vorba de valorile caricaturale (?!) definite în afara proiectelor întreprinderii inaccesibile (?!): dinamism, risc, spirit pionier". Întîi că nu se spune "spirit pionier", ci spirit de pionierat, dar chiar și așa, fraza e imposibil de descîlcit: de ce "valori caricaturale"? de ce "întreprindere inaccesibilă"?
            • Să mai luăm o frază: "Acestea (valorile) se fac (?!)  fiind vorba de o manieră pozitivă asupra (?!) coeziunii și continuității întreprinderii care merge să influențeze (?!) asupra exteriorului". Talmeș-balmeș pur! Cum să se "facă" valorile? Și cum să se "facă" "fiind vorba de o manieră pozitivă asupra coeziunii"? n-are nici un sens formularea "o manieră asupra coeziunii"! și, mai departe: cine "merge" să influențeze asupra (iar asupra) exteriorului? întreprinderea??? o ia din loc și merge, ca Lazăr din mormînt? sau "merge" coeziunea? sau continuitatea "merge"? Oricum am încerca să citim, iese o aiureală, ca-n bancul acela cu mașina de cusut pe care oricum ai monta-o, iese mitralieră!
            • Pe aceeași coloană dăm și peste dezacorduri școlărești: "aproximarea și împărțirea valorilor permite", dar astea-s fleacuri față de babilonia textului. Iată alt exemplu de traducere șuie a d-nei lector univ Daniela P. din Craiova, care traducere șuie a dat un nonsens hilar: "Dar cum să impun schimbarea? Sociologii sunt astăzi siguri că comunicarea este unul din mijloacele folosite pentru a parveni".  ?"A parveni?"?!? Ca Dinu Păturică sau ca Julien Sorel? Adică a te cocoța pe scara socială prin șmecherii? Nici vorbă de așa ceva în original, unde firește că sensul era "comunicarea e unul din mijloacele folosite pentru a atinge acest scop".
            • Să vă mai citez o frază care vă poate lăsa cu gura căscată, chiar prima din articolul al doilea, cel cu "Etica de comunicare a întreprinderii": "La momentul cînd esențialul comunicării se pune pe publicitatea produs, se poate permite a fi distanțat în raport cu realul". ???"Esențialul se pune"? Cum se pune: cu, pardon, fundulețul? Și: se poate permite "a fi distanțat" cine anume? Nu se poate deduce.
            • De "etica" întrepriderii se ocupă o agenție. Auziți ce spune autoarea, lector univ. Daniela P. din Craiova, despre ea: "întreaga artă a agenției constă în a face măreață maxim adevărata sa personalitate". Adică agenția să-și facă măreață, la maximum, propria personalitate!
            • Și, în final, auziți ce mai face întreprinderea: "întreprinderea și-a creat o anumită ordine biologică care face să circule sîngele circulației (!), accelerează transmisia nervilor (?), face să se miște în mod armonios mușchii și mlădiază articulațiile".
            Exemple mai sunt cu duiumul, dar nu mai e timp. Dacă primesc un răspuns la cele spuse de mine, de la lectorul univ. Daniela P. sau de la Universitatea din Craiova, vi-l aduc la cunoștință, stimați telesp. Pîn-atunci, vă salut, cu tristețea că așa ceva e posibil! 


(547-14.IX.1998)  PRACTICI ȘI PRINCIPII LA MĂGARI

            Stimați telesp., bună seara. Vreau să vă prezint o carte apărută de curînd, chiar dacă nu e în deplină coincidență cu liniile emisiunii noastre. E vorba de reeditarea, la Nemira, a volumașului lui Ștefan Zeletin (autorul monografiei despre Burghezia română), volumaș din 1916, intitulat Din țara măgarilor - Însemnări, o lucrare care a produs scandal la vremea ei și ar mai putea produce și azi. Este o carte despre metehnele multora dintre noi, românii, și  e scrisă în stilul unui pamflet "fabulistic", foarte ironic, dureros de ironic pe alocuri.
            Iată, de pildă, un pasaj despre înzorzonatele și dulcile pompozități care ies pe gura unor oameni politici: "Se vorbește frumos în țara măgarilor. Sunt prin ei de aceia, și nu deloc puțini, de pe ale căror buze curg vorbe mai dulci decît mierea. Ei te înalță în acele sfere de neîntinat albastru, unde domnește virtutea, se practică dezinteresul, se caută adevărul și se sorb cu nesaț razele dătătoare de fiori sacri ale frumuseții... E drept, fără a fi mare patriot, înfocat iubitor de măgărime, ți se umple totuși inima de nesfîrșită mîhnire de a vedea pe acești minunați stăpînitori ai graiului renegîndu-și cu atîta ușurință pe dinafară realitatea lor măgărească de dinăuntru".
             Iată, din alt capitol, ce scria (la 1916) Șt. Zeletin despre justiția  din Țara Măgarilor, mai exact despre principiile care par s-o guverneze (ascultînd cuvintele lui Șt. Zeletin, vă rog să vă gîndiți, dacă vedeți vreo legătură, la ce pățesc unii ziariști azi): Principiul 1. "Supus pedepsei nu e cel ce face, ci cel ce dezvelește o măgărie. Căci cel dintîi rămîne credincios principiului adînc al justiției măgărești, ținîndu-și măgăria ascunsă, cel din urmă însă calcă acest principiu, dînd-o la iveală". Principiul 2: "Pedeapsa ce ia dezvăluitorul măgăriei crește în măsură cu murdăria ce are la suflet făptașul măgăriei. Căci numai astfel se poate da învățătură gurilor rele, spre a-și ține pe viitor limba în pace și a nu mai călca principiul sus-zis, sfîșiind vălul în care orice măgar de treabă are grijă să-și ascundă murdăriile". Principiul 3: "Orice măgărie, de orice soi și mărime, nu alcătuiește o vină dacă se poate dovedi că pîrîtorul e un măgar tot atît de mare ca și pîrîtul. Asta e, în forma ei scurtă, facla ce
luminează aleșilor țării calea dreptății".
            Să mai răsfoim puțin, și să vedem ce scrie Șt. Zeletin despre altă meteahnă bine înfiptă în Țara Măgarilor: "Două lucruri sunt pe lume, acum și de-a pururea, nesuferite pentru tot ceea ce e suflet de măgar; doua lucruri pe care întreaga suflare măgărească le urmărește cu ura de moarte, le înăbușă și le taie din rădăcină oricînd se ivesc pe pămîntul străbun: talentul și cinstea. Căci ele se înalță în mijlocul murdăriei obstești ca două coloane strălucitoare și stau înaintea urechiaților în chipul unei mustrări solemne, mute, pentru îndoita lor măgărie mintală și morală".
            Despre cei care încearcă prin mijloace mai modeste, nu neapărat talent, să iasă din aceasta condiție de turmă venală, Șt. Zeletin are următoarele cuvinte sardonice: "Se poate ca unor măgari să le vină pofta nu numai să vorbească, ci totodată să și lucreze omenește. Față de asemenea rătăciți, morala măgărească arăta o îngăduință destul de dulce. Ea îi privește ca idealiști, capete neguroase, ființe lipsite de simțul realității, ce ar putea s-o ducă ceva mai bine în viață, dacă ar ști să se poarte ca orice măgar de treabă".
            Și, în final, două strofe din parodia pe care o face Șt. Zeletin la o celebră poezie a lui Coșbuc, cu trimitere la un păcătos obicei, amplificat azi la cote enorme: "Vor ști străinii toți de noi / că-s sfinte cele ce-auziși: / Ținem la datină morțiș! / Răbdăm ocări de orice soi, / chiar ham de cai și jug de boi,/ dar vrem bacșiș! // Ne vom căli copita-n foc, / ți-om da la cap cu-al ei tăiș / străine,-n lung și-n curmeziș / și mintea ți-o veni la loc: / să știi de-acum (că nu e joc!) / să dai bacșiș!"
            Stimați telesp., vă mulțumesc pentru atenție, bună seara! 


(548-15.IX.1998)  STAREA ȘCOLII

            Bună seara, stimați telesp. Pentru că sunt și om al condeiului, vă rog să-mi permiteți să folosesc această rubrică  pentru a-mi declara deplină solidaritate cu protestul colegilor din presă și din edituri față de acea taxă de 11% TVA, care pune cărțile și ziarele pe același plan cu whisky-ul și cu mahorca, ceea ce este inadmisibil în halul de subculturalizare în care ne aflăm, și cînd se mai iau bani și din bugetul Învățămîntului. Veți înțelege, așadar, că "întreruperile", în proporție de aproximativ 11%, ale emisiunii sunt forma pe care am ales-o spre a-mi vizualiza protestul.

11%dfh lasiw wyrb dlzxse rnck 11%kdh uen7jewo spqw78jvl;sof son 11% skiljdl; adu aue akl''';p eeeeee11%  iasia qabcg rue11%

            Stimați telesp., azi, 15 sept., e ziua tradițională de începere a școlii în România. În școală se învață și limba română. Dar cum? Actualul program prevede, la niveluri foarte importante de învățămînt, reducerea numărului de ore de română de la 5 la 3 (ceea ce este extrem de grav) și mai prevede transferarea materiei "limba română" de la statutul de materie fundamentală, la statutul de materie subordonată într-un grup intitulat larg "Limbaj și comunicare". Pe cînd eram președintele Comisiei pentru Învățămînt și Cercetare a Senatului, am inițiat discuții serioase cu Ministerul Învătămîntului, căruia comisia pe care o prezidam i-a cerut să regîndească acest program și să se repună limba română pe locul pe care-l merită. Acest lucru încă nu s-a întîmplat, din nefericire.

11%dfh lasiw wyrb dlzxse rnck 11%kdh uen7jewo spqw78jvl;sof son 11% skiljdl; adu aue akl''';p eeeeee11%  iasia qabcg rue11%

            Și nu doar limba română este net dezavantajată de acest program, ci și geografia și istoria, reduse de la cîte DOuă ore săptămînal, la cîte una singură. Nu mi se pare firesc să se ciuntească tocmai din timpul afectat acelor materii, EXACT al acelor materii care pot contribui la conturarea unui filon de spirit național: geografia-istoria-limba, adică spațiul, timpul și spiritul național. Ceva nu e în ordine.       
            Și nu sunt acestea singurele motive de a privi cu tristețe și îngrijorare începutul noului an școlar. Iată, răsfoiesc aproape la întîmplare presa ultimelor zile: ziarul Gazeta de sud, din Craiova, din 10 sept., scrie pe pag. 3: "70% din școlile de la țară nu au fost igienizate" sau, într-o coloana alăturată: "Din satele Știubei și Bucovicior, vin în fiecare zi la Vela 16 copii care străbat kilometri întregi pe jos". În foarte multe școli din țară se mai învață în nefericitul sistem cu 3 ture, dar trebuie să vă spun că mai sunt chiar în București

11%dfh lasiw wyrb dlzxse rnck 11%kdh uen7jewo spqw78jvl;sof son 11% skiljdl; adu aue akl''';p eeeeee11%  iasia qabcg rue11%

școli unde se învață în patru ture, ora de curs fiind redusă la 35 de minute și între ture nefăcîndu-se nici un fel de pauză de igienizare! Să mai răsfoim presa: ziarul Azi, tot din 10 sept. scrie: "Peste 80 la sută din școlile din mediul rural din județul Cluj nu îndeplinesc condițiile sanitare pentru începerea anului școlar. Peste 40 la sută din licee nu au viza de funcționare pe acest an". În Cronica română (un ziar foarte echilibrat) din 14 sept.: "1200 de școli, din 24 de orașe, sunt construite din chirpici; în 3356 de unit. de învățămînt este igrasie; în 9 județe, elevii învață în 45 de clădiri ridicate înainte de anul 1700, la care se mai adaugă și alte 70 construite între anii 1701- 1800; uniformele și rechizitele școlare costă o avere, iar prețul unui manual alternativ este de 32 de mii de lei; în aproape 400 de unități de învățămînt, elevii vor fi obligați să studieze la lumînare, școlile fiind lipsite de curent electric" (am citat din Cr. rom., 14 sept. a.c.). Și, în aceste condiții, se mai taie bani din bugetul Învățămîntului! Cu ce obraz mai putem apărea în fața elevilor și să le urăm “succes”?! Bună seara.

11%dfh lasiw wyrb dlzxse rnck 11%kdh uen7jewo spqw78jvl;sof son 11% skiljdl; adu aue akl''';p eeeeee11%  iasia qabcg rue11%

(549-16.IX.1998)  FELLATIO ȘI CUNNILINCTUS (subiect nepotrivit pentru minori)

            Bună seara. Ar fi de dorit ca, la această emisiune, copiii să nu fie de față, să părăsească pentru 5 minute camera unde e televizorul. Abordez astăzi un subiect care (nu glumesc) nu e deloc potrivit pentru cei mici, și care, poate, chiar pentru unii dintre cei mari va fi șocant.
            Din cauza aberantei idei de a se da publicității detalii de-a dreptul lubrice (și inutile!) ale Raportului lui Kenneth Star (în acel stupid scandal Clinton-Lewinsky), am fost bombardat cu mesaje care-mi cer să lămuresc... cum să spun eu? chestiunea aceea a folosirii gurii în moduri mai puțin "standard" în jocurile dragostei. Concret, științific vorbind, în discuție este ceea ce, cu termeni latinești, se numește "fellatio" și, respectiv, "cunnilinctus".
            Un amic m-a abordat mustrător:
            -Bine, dragă, dar astea sunt niște perversiuni!
            Amicul meu se sprijinea și pe sumedenie de jurnale care numesc cu același cuvînt infamant aceste practici ale senzualității. Să vedem ce zic dicționarele, la pervers: DEX, 1975: "care este înclinat spre fapte rele, gata oricînd să facă rău". Petit Robert, 1983: "care e înclinat spre rău, căruia îi place să facă rău sau să-l încurajeze". Larousse, 1995: "Care săvîrșește din plăcere acte imorale". Or, în domeniul erotic, ceea ce doi oameni liberi, sănătoși și cinstiți practică, în deplin acord și cu plăcere reciprocă, n-are cum să fie nici rău, nici imoral.
            Să-i ascultăm pe specialiști. Deschid cea mai veche enciclopedie a practicilor erotice, Kama Sutra (am o ediție în franceză), la capitolul "De L'Auparishtaka ou congrès buccal": "Aceast
ă practică pare să fie foarte veche. Se găsesc scene de Auparishtaka în sculpturile multor temple din Shaiwa, Buwaneshwara, lîngă Katak, în Orissa etc.". Nu se formulează nici o restricție, dimpotrivă: "În aceste chestiuni de dragoste, fiecare procedează după propria înclinație".
            Iau din raft și Lery-Lenz, Costler, Willy, Enciclopedia vieții sexuale, Paris, 1934. La pag. 157 citesc: "Suntem de acord cu opinia lui Van de Velde, după care sărutul în cele mai intime părți ale ființei iubite nu are nimic reprobabil nici din punctul de vedere etic, nici din punctul de vedere igienic, cu condiția, firește, ca partenerii să fie sănătoși și curați".
            Ca să fim siguri că nu suntem atrași într-o capcană perversă, să mai consultăm o somitate în materie, celebrul sexolog Havelock Ellis. În volumul Mic manual de psihologie sexuală, tot din 1934, la p.54, el scrie: "Cunnilinctus și fellatio nu pot fi privite ca anti-naturale. Ele sunt naturale și sunt considerate adesea de către cele două sexe ca forme chintesențializate ale plăcerii sexuale". În alt capitol al aceleiași cărți, la p.339, vorbind tot de fellatio și cunnilinctus, Havelock Ellis o citează pe Rebeca Dickinson, coautoarea lucrării O mie de căsătorii, care spune: "Nimic, în nebunaticele vîrtejuri ale pasiunii, nu e incompatibil cu cele mai nobile idealuri ale iubirii spirituale, și tot ceea ce un bărbat și o femeie fac cu plăcere în intimitate e bine".
            Mai vreau doar să subliniez că toate lucrările sau numele pe care le-am citat sunt autorități reale, pe plan pur științific în acest domeniu, al erotologiei, și nu autori de baliverne libidinoase și comerciale, de care e plină piața. Kama Sutra, Enciclopedia vieții sexuale, Van de Velde, Havelock Ellis sunt, în materie de sexologie, cam ceea ce ar fi Platon, Montaigne, Hegel și Heidegger în materie de filosofie. N-aș mai avea de adăugat decît că, în această scurtă discuție, nu am introdus și punctul de vedere al religiei, care nu este de neglijat, dar care ar da problemei un caracter prea complex pentru cele nici 5 minute la dispoziția mea.
            Iertați-mă, vă rog, dacă subiectul v-a fost neplăcut. Nu pot încheia decît cu urarea: să fiți iubiți! 

George PRUTEANU