Informaţii despre alcătuirea paginii.

Esențialul din
MEMORIUL
înaintat P.-D.-G. al TVR, Tudor Giurgiu* și directoarei Canalului 1, Irina Radu**
V. răspunsul d-nei Irina Radu   •   V. răspunsul d-lui Tudor Giurgiu

          (...)
          1. Suprimarea unei emisiuni la nici 3 luni de la înființarea ei este un act care are aspectul unei „sancțiuni”. Nu mi s-au comunicat motivele acestei „sancțiuni”.
          2. Nu cunosc, la TVR sau la alte televiziuni, multe cazuri de asemenea înlăturări brutale, după numai 3 luni; măsura ar avea, din păcate, un caracter „senzațional” negativ.
          3. Suprimarea unei emisiuni la nici 3 luni de la înființarea ei are un aer de nehotărîre, de improvizație
, de precipitare. Publicul se poate întreba, pe drept cuvînt, de ce a mai fost pornită, dacă după un timp atît de scurt e desființată. Seria anterioară a emisiunii la TVR, 1997-1999, a durat fix 2 ani (726 de zile).
          4. Fiind o emisiune atipic de scurtă, 5 min., se poate spune că aceste trei luni abia au fos
t suficiente pentru ca publicul-țintă să afle de existența ei și să înceapă a-și crea obișnuința de a o urmări (emisiunea nu a avut deloc publicitate prealabilă).
          5. Nu văd ce explicație va fi oferită celor care și-au creat deja această obișnuință și, la ora 18,50, vor să vadă emisiunea. TVR nu are nicio obligație morală față de acești telespectatori? Eu socotesc că da.
         
6. Explicațiile care mi-au fost oferită mie, că emisiunea dispare „din cauza fotbalului” și din cauza „grilei de vară” sunt: prima, sinistră și a doua, inconsistentă. Fotbalul nu e, nu trebuie să fie un „uragan” care mătură totul din cale; cred că la televiziunea publică încap ȘI fotbalul ȘI alte lucruri. Cît despre „grila de vară”, sunt convins că publicul nu operează cu asemenea noțiuni tehnice; el vrea programele care-i plac și cu care s-a obișnuit, indiferent că e martie sau iunie. Și de ce ar fi incompatibile cele 300 de secunde de cultură cu soarele estival?
          7. Ar fi cu atît mai stranie eliminarea cu cît, exact în această perioadă, un post privat concurent a inițiat o emisiune cu tematică similară (preluînd, de altfel, de la mine, multe teme și idei); le lăsăm televiziunilor private sarcina cultivării limbii?
         
8. Nu cred că „grila de vară” și „fotbalul” elimină toate emisiunile TVR. Aș vrea să știu care sunt criteriile după care unele ies și altele rămîn. Și de ce ar trebui să fie printre cele care ies și cea mai scurtă emisiune a TVR?
          9. Am primit zeci de scrisori și
mail-uri care exprimă satisfacție față de existența emisiunii și regretă scurtimea ei. Proporția celor critice, negative, e sub 2%.
          10. Ecourile din presă au fost de asemenea pozitive. Chiar oameni care mă dezagrează din alte rațiuni, recunosc calitatea și utilitatea emisiunii.
         (...)
                                                                                                         conf.univ.dr. George Pruteanu
            București, 29 mai 2006
__________________
            *) Cu nr.: c / 6296 / 29.05.2006
          **) Cu nr.: TVR1 / 52.247 / 29.05.2006

POȘTĂ: Televiziunea Română, Calea Dorobanților 191, București - G.P., Consiliul de Administrație
*  E-MAIL: george@pruteanu.ro    georgepruteanu@yahoo.com    doarovorba@tvr.ro *
SAITURI:
www.pruteanu.ro (Forum, Carte de oaspeți)    www.tvr.ro*


George PRUTEANU