Indice de nume (exclusiv pentru secţiunea "Viaţa din cărţi"). Nu figurează toate numele menţionate în text, ci doar acelea substanţial comentate.

DE LA LITERATURĂ LA MUZICĂ
11 eseuri vorbite
 

Manfred ȘeherezadaBurghezul... Francesca... Tristan... Visul... Barbă...Faust  • Romeo... Daphnis Don Quijote

MANFRED (Byron – Ceaikovski)

            Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bună seara! Din prima clipă se cuvine să vă spun, citîndu-l pe tovarășul meu de-o viață, pe domnul meu de-o viață, și anume pe cetățeanul florentin Dante Alighieri, că  Io non Enea, io non Paolo sono!, eu nu-s Enea, nu-s nici Sfîntul Pavel, eu nu sunt Iosif Sava și nici Zoe Dumitrescu-Bușulenga nu sunt - dacă voiați niște super-confluențe între muzică și literatură, pe ei trebuia să-i aveți în fața dvs.!, aceste două personalități v-ar fi scufundat, ca Jacques Yves Cousteau, în niște conexiuni adînci cît Groapa Marianelor, după cum, dacă năzuiați să fiți dumiriți în materie de sinergie a faptelor de muzică și de literă în meandrele prezentului, trebuia să beneficiați de prezența unduitoare a distinsului meu coleg, senatorul Ion Iliescu, magistru al interdisciplinarităților și al problemelor globale ale omenirii. Dincolo de orice glumă, să regret, împreună cu dvs., că nu se află aici, pe acest podium, un Petru Comarnescu, un Ion Marin Sadoveanu sau măcar un George Bălan. Ar fi fost un festin. Așa, însă, vă rog să nu vă așteptați la mai mult de o gustare, un hors d’oeuvre.
        Marea literatură și marea muzică! Primul meu gînd este să afirm că aceste două entități sunt paralele. Unde se întîlnesc paralelele? La infinit. Și unde e infinitul, infinitul imediat, în ceea ce ne privește? Infinitul e în sufletul nostru, în sufletul uman, în zona de mister și dumnezeire care dă măreție și chiar veșnicie carbonului, oxigenului sau azotului din care ne e compusă trecătoarea carne. Am spus "dumnezeire" - și nu convențional. Din nou: fără să fiu meșter în statistici zăpăcitoare, căci nu sunt nici Florin Georgescu, nici Mircea Ciumara,  adevăr vă zic domniilor voastre: jumătate din marea muzică vine din Biblie! Muzica e cea mai dumnezeiască dintre arte! Dacă mă veți întreba: ce înseamnă "vine", am să vă răspund rugîndu-vă să analizați propoziția "Lumina vine de la Soare". Lumina nu e Soare, lumina e ceva la fel de greu analizabil ca și muzica, Soarele e un corp compus din etc.etc., dar de la el emană acea vibrație care transformă ochilor noștri Neantul în Lume, haosul în cosmos, bezna impenetrabilă în strălucire care bucură rațiunea și inima. Ca și lumina, muzica e și ea vibrație, e lumină care se aude. De aceea, prietenul meu de-o viață, tovarășul meu de-o viață, domnul meu de-o viață, Dante Alighieri, descrie astfel clipa cînd pătrunde în tărîmul nefericirii absolute, în Infern: Io venni in loco d’ogni luce muto! (Intram în lumea MUTĂ DE LUMINĂ). Așadar, dacă "La început a fost Cuvîntul", atunci trebuie să spunem că înainte de început a fost sunetul. Omul s-a născut cîntînd dar, o dată cu părăsirea Paradisului, a decăzut și a  trebuit să vorbească. Dar, prin marii compozitori, el își amintește de graiul său dintîi, și Cuvîntul se face iarăși Cînt.           
        Să vă amintesc cîteva exemple: Patimile după Matei  ale lui Bach au fost întîi Cuvînt. Wilhelm Tell al lui Rossini, Till Eulenspiegel al lui Strauss, Tannhäuser al lui Wagner, Peer Gynt al lui Grieg au fost întîi legendă, adică cuvînt. Demiurgii lumilor sonore au purces adesea de la întemeierile demiurgilor literei. Orestia lui Darius Milhaud a fost întîi cuvînt sub pana unor Euripide, Sofocle, Voltaire. Visul unei nopți de vară a lui Mendelsohn-Bartholdy pleacă de la Shakespeare, cum tot de acolo au ieșit Romeo și Julieta  ale lui Ceaikovski sau Prokofiev, și Furtuna lui Ceaikovski, dar nu și Coriolan a lui Beethoven, care n-a fost gîndită după Shakespeare, așa cum s-ar putea bănui, ci după scriitorul vienez, mult mai modest, Heinrich Joseph von Collin. Din jalea cosmică a Infernului dantesc s-a întrupat sonor Francesca da Rimini a lui Ceaikovski, atît de dureros omenească. Din Goethe au țîșnit efluvii de muzică, de n-ar fi să pomenesc decît beethovenianul Egmont, Faust  al lui Liszt sau Ucenicul vrăjitor al lui Paul Dukas - iar de-ar fi să-i dăm crezare lui Wagner (și de ce nu i-am da?), în primele trei mișcări ale Simfoniei a IX-a  a lui Beethoven răsună tot ce e mai profund reflexiv în Faust-ul goetheean. Ne e greu să ni-l imaginăm pe Harold al lui Berlioz fără Byron în spate. Richard Strauss l-a "renăscut" pe Don Quijote al marelui Cervantes, așa cum în Preludiile lui Liszt renaște ceva din adînc-catifelata tristețe a lui Lamartine, sau după cum putem regăsi sfîșierile poetului Klopstock în finalul Simfoniei a II-a a lui Mahler. În Baladele lui Chopin retrăiesc, potențat pînă la divin, crîmpeie din lumea poetică a lui Mickiewicz. Ioana pe rug a lui Honegger se revendică de la textul lui Paul Claudel, așa cum muzica de contururi incerte, evanescentă ca pînzele impresioniștilor, a lui Debussy reface timpanelor noastre sugestiile (suggérer, voilà le rêve!) sugestiile lirice ale Artei poetice a lui Verlaine: De la musique avant toute chose...! De la musique encore et toujours! Căci tot restul... e literatură!
        D-nelor și d-lor, lucrurile sunt totuși complicate, ar fi vulgar să gîndim că muzica se zămislește din literatură ca o zeiță din spumă de mare, iar minutele pe care generoasa inițiativă a maestrului Horia Andreescu și a Radioului mi le-au pus la dispoziție nu-s suficiente ca să vă toc mărunt pe acest subiect. Așadar, dacă toccata mi-e refuzată, îmi rămîne ca soluție fuga!  Fie și pe fugă, trebuie să vă aduc aminte că, la definiția lui Leibniz "Musica est exercitium aritmeticae occultum nescientis se numerare animi", Schopenhauer a răspuns polemic, ridicînd lucrurile mult mai spre cer, reformulînd astfel: "Musica est exercitium METAPHYSICAE  occultum nescientis se PHILOSOPHARI animi". Muzica nu e doar aritmetică ascunsă, care pune sufletul în număr, ci e metafizică ocultă, prin care sufletul filozofează inefabil. Regăsim întocmai acest gînd într-o frază a lui Beethoven, pe care v-o citez: "Muzica e o revelație mai înaltă decît înțelepciunea".
        Aterizînd iar, forțat de timp, pe solul mai îngust al subiectului meu strict (literatură și muzică), ar urma, ar fi de bonton dar nu și de ton bun, să vă plictisesc cu considerații previzibile despre relația subtilă dintre literar și muzical, despre cît poate fi de literară muzica și cît de muzicală literatura (aici se impunea să-l evoc pe Thomas Mann, care declara că-și concepe arta literară simfonic și polifonic), ar trebui să perorez nițeluș despre marginile programatismului în muzică, dincolo de care se cască prăpastia ilustrativismului sau, mai pe șleau spus, se cască nu altceva decît gaura prin care muzica pică în onomatopee și scîrțîit. Dar e mai bine să-i las pe maeștri să vă spună asta, ei sunt mai convingători: unul din marii adversari ai programatismului, muzicologul Hanslick, afirma tranșant că studiul Appassionatei lui Beethoven NU trebuie să se sprijine pe Furtuna lui Shakespeare (la care compozitorul îl trimisese pe Schindler), ci numai pe examinarea structurii muzicale a piesei. Dar, ca să vă arunc în pline tenebre dialectice, sunt obligat să vă spun că o altă anecdotă biografică la fel de creditabilă istorisește că, după ce titanul i-a cîntat Sonata opus 57 în fa minor (adică Appassionata), același Schindler l-ar fi întrebat pe Beethoven ce a vrut să spună în acea compoziție. Beethoven s-a așezat la pian, a interpretat din nou sonata da capo al fine și apoi a exclamat: -Asta am vrut să spun! Ceaikovski, după ce trecuse "programul" Pateticii pe partitură, s-a răzgîndit semnificativ și l-a șters cu hotărîre. Oricum, cel mai limpede  s-a exprimat (și cu asta vin și mai aproape de vremurile noastre, ca să nu mă proclamați un paseist incorigibil) asupra pericolului hibridizării între literar și muzical compozitorul și gînditorul-asupra-muzicii Igor Stravinski: "Îndată ce cîntul și-a propus ca menire să exprime sensul discursului, el iese din domeniul muzical și nu mai are nimic comun cu el" (Poetica muzicală).
        Acum, doamnelor și domnilor, îngăduiți-mi să adaug ceva important, și anume că primejdia nu vine numai dinapoia muzicii, din ceea ce e înaintea ei, ci și de după muzică. Trăncăneala impresionistă care stoarce tremolate conferințe epopeice dintr-un adagio, verbalizarea lăbărțată a părelniciilor melomanului gureș - nimic mai scîrbos și mai îndepărtător de catharsisul prin muzică. Chiar dacă nu jur întotdeauna pe Cioran, aici el a spus-o perfect, citez: "Boala tălmăcirii - crimă împotriva virtualității și a muzicii". În această privință, chiar și un geniu ca Baudelaire se află sub incidența riscului de a aluneca în incontrolabil și vorbărie atunci cînd își povestește impresiile de după ascultarea preludiului la Lohengrin de Wagner, care divaghează lax despre gravitație, voluptăți, locuri înalte etc. (Richard Wagner și Tannhäuser la Paris). În același registru, al frumoasei aproximări frauduloase, se situa Stendhal căruia i se părea că deslușește, în cutare simfonie de Haydn, călătoria unei corăbii pe o mare agitată cu tot felul de peripeții amănunțite... În acest sens, îl prefer pe Heine, care nu nara muzică, ci, printr-o superbă imagine, creiona un compozitor: Berlioz, spunea el, e "o privighetoare colosală, o privighetoare mare cît un vultur, așa cum cred că se aflau doar în lumea primitivă".

        Ca să nu cad și eu în păcatul lălăielii, să ajung, în fine, la prima piesă a ciclului nostru: Manfred. Byron a scris poemul (care l-a inspirat și pe Schumann, nu numai pe Ceaikovski)  în 1815, după o cruntă dezamăgire sentimentală și conjugală. Am spus după, nu datorită. În materie de artă, post hoc nu e și propter hoc. Personajul e un fel de Faust, de infinite ori mai lehămetit de toate: de știință, de oameni, de iubire, de realitate. Faust își afla refugiul în FACERE, Manfred doar în ZACERE. El e întruparea melancoliei universale și vehemente. Departe de lumea dezlănțuită și, desigur, vulgară, el îi vorbește soarelui, în pragul despărțirii definitive, astfel: "Adio, Soare, nu te voi mai vedea de acum înainte! Prima mea privire de dragoste și de admirație - pentru tine a fost! Primește-o acum și pe ultima: nu vei mai lumina nicicînd vreun muritor căruia darul strălucirii tale să-i fi fost mai fatal decît mie! O inimă nemuritoare se răsplătește și se pedepsește singură. Ea poartă în sine însăși izvorul și sfîrșitul nefericirii sale!"
        Deși fidel în spirit, pînă la un punct, poemului byronian, Ceaikovski și-a construit lucrarea (compusă între două simfonii "pure", în 1885) în maniera simfoniei tipice, cu cele 4 mișcări tradiționale, cu simetriile arhitecturale ale fiecăreia (sonată, lied, scherzo). Unii dintre dv., cei mai imaginativi și mai citiți, vor recunoaște în mirabilele valuri de sunete, ce vă vor năpădi acuș de pe acest podium, poate cascada unde apare zîna, poate ambianța bucolică, poate orgiile din lumea lui Ahriman, poate doar muzică, adică maximum. Eu, cel care m-am așezat prea îndelung între dv. și Ceaikovski, vă cer iertare că nu m-am priceput să vă CÎNT cele de pînă acum, și am fost nevoit doar să vi le spun. Audiție plăcută.

Manfred ȘeherezadaBurghezul... Francesca... Tristan... Visul... Barbă...Faust  • Romeo... Daphnis Don Quijote

ȘEHEREZADA (Rimski-Korsakov)

            Înălțat auditoriu, preaiubite doamne, domnișoare, preaiubiți domni, cu voia (presupun) și a lui Allah și a prea-înțeleptului Mahomet, profetul său pe pămînt (pe care necruțătorul Dante îl plasa în Infern, considerîndu-l, în cîntul 28 (v.35) nu ca pe un întemeietor de religie , ci ca pe un eretic creștin, un, cum spune el,  "seminator di scandalo e di scisma"; se înșela, totuși, după cum au arătat-o secolele următoare - deși, trebuie spus: între mahomedanism și creștinism există numeroase înrudiri), așadar, din aceste înalte porunci, cărora li se adaugă învoiala cu vizirul-baghetei-fermecate și mare șaman al sunetelor, pre numele său Horia (nume care, profund românesc, vine de la "a hori", adică a cînta din gură sau din fluier), iată-mă din nou în fața domniilor voastre, încercînd cu povestea mea să vă rețin de a vă strînge de gît  sóții sau soțiile sau, mai știi, pe primul-ministru și minunata sa echipă... sau pe mine, că vă stau în calea muzicii .

            Preafericiți ascultători (de aici, din această moschee a muzicii sau din fața cutiuțelor magice), de m-aș învrednici cu puteri fără de margini, știți ce aș face? L-aș convoca fără de zăbavă, în fața Comisiilor Parlamentului pentru Abuzuri și Necuviințe, pe numitul Jean de la Fontaine, căruia, conform Legii Morale, coroborată cu articolul Zero al Bolții Înstelate, i-aș imputa scrierea fabulei Greierele și furnica, în care artistul,  în speță, muzicianul, e pus într-o condiție umilitoare, de cerșetor bugetar la poarta celor care, cum-necum, călăresc miliarde. I-aș fi spus verde-n față, cu Nenea Iancu ca badigard: -Ce poftești mă, musiu? "Nuit et jour à tout venant / Je chantais, ne vous déplaise. / -Vous chantiez?! j’en suis fort aise. / Eh bien, dansez maintenant!" "Ai cîntat?! Acu’ dansează!" Halal replică! Ce precursor al lui Ceaușescu și-al unor guverne post-decembriste zace în furnica lui La Fontaine, cu cinismul ei pragmatic, cu respectul ei filistin pentru activitățile direct productive! Da, așa i-aș spune acestui puț nesecat al gîndirii și al fabulei: -Ce poftești, tu, mă musiu La Fontaine? Să-i implore Horia Andreescu o sarsana de porumb lui Triță Făniță?  Să-i cînte Pavarotti lui Cataramă La donna e mobile (e mobile...!) pentru o lipie? Să-i ciocănească sfios la ușă Dan Grigore lui Victor Atanase Stănculescu, oferind un bemol pentru-o țigară? Haida-de! După care l-aș pune în genunchi pe coji de nucă și l-aș obliga să asculte modesta mea replică la păcătoasa lui de fabulă. (Dvs. puteți s-o ascultați și așa, pe scaune): Furnica din banalul refren / al lui La Fontaine / avea și ea o fată / nemăritată. // Furnica mamă, căruntă / îi găsi furnic și vru să-i facă nuntă. // Trebui orașul tot să-l cutreiere / pînă să-l găsească pe Greiere / care, de mai bine de un an / era, la Conservator, decan. // -Știu, maestre (!), am fost cîndva haină / și nu prea v-am dat nici un pic de  făină... / Dar, vedeți, fata  -  mi se mărită... / Plătesc: dau grîu, dau pită... Greierele o privi în cheia sol / și-i răspunse domol: / -Mulțumesc, nu duc lipsă de pîine. / Răspunsul? Ți-l voi da mîine. // Furnica pricepu că  morala există / și că riscă o nuntă foarte tristă. // CĂCI NU TRĂIM NUMAI PRIN PÎNTEC: / NU-I VIAȚĂ UNDE NU E CÎNTEC!

            Acum, preacredincioase doamne și preacredincioși domni, tu, mărite Brahma, și tu, mărite Apollo; tu, slăvite Linus, fiu al lui Apollo și al Terpsichorei și tu, Amfion, fiu al lui Jupiter și al Antiopei; tu Archiloc, tu, Sapho, tu Pitagora - cu toții voi, cei numiți aici, bănuiți a fi izvoditorii dintîi ai muzicii; tu Allah, stăpîn al cerurilor și al pămînturilor, tu Ciumara, stăpîn al prețurilor și tu Mugur, stăpîn al leilor din junglele tranziției, tu, Stasov, minte luminată a mîinii cu 5 degete și tu, Horia, mînă luminată a minții cu 500 de degete - îngăduiți nevrednicului vostru supus și căpătați-mi iertăciunea de la cei care au fost și data trecută în acest așezămînt să repet ceva ce am spus atunci și voi spune și data viitoare: Io non Enea, io non Paolo sono! eu nu-s Enea cel din Eneida lui Virgiliu și nici Sfîntul Pavel, eu n-am chemarea lui Iosif Sava și nici rechemarea Zoei Dumitrescu-Bușulenga, eu nu-s George Bălan, nici Nadia Anghelescu și nici Ovidiu Drîmba, nu-s Grete Tartler, nici Guboglu nu-s, nu vă pot promite înălțimi everestice și nici  pacifice-adîncimi - eu sunt prologul și, dacă suportați nuanța, pro-logos.

            Marea literatură și marea muzică! Să ne deslușim din capul locului. O mie una de nopți (zisă și Halima) NU e mare literatură. În spiritualitatea arabă nu e socotită o carte clasică. 1001 de nopți (Alf laila ua laila, în arabă) e un conglomerat hibrid indo-arabo-persan compus din povești feerice sau de aventuri, călătorii extraordinare și întîmplări pitorești de curte sau poporane, cu tot felul de narațiuni înlănțuite, unele fabuloase și fastuoase (Aladin, Ali-Baba, Sindbad), altele de un sentimentalism cam zaharos, cînd nu sunt picante ori de-a dreptul obscene. Forma actuală s-a sedimentat în jurul anului 1350 (pe cînd Boccaccio ținea prelegeri în piețe publice despre divina operă a lui Dante), dar cel mai vechi manuscris arab descoperit datează din secolul al IX-lea. Fondul narativ, cum spuneam, este indo-iranic, ajuns apoi în Persia abbasidă și tradus în arabă, de unde, pe teritoriul Irakului se dezvoltă masiv și apoi își continuă amplificarea în Egipt. Arabă, de fapt, în 1001 de nopți e doar ambianța islamică în care se petrece acțiunea, pe plaiuri irakiene, siriene și egiptene. Textul e în mod vădit influențat, în miezul său sapiențial, de capodopera sanscrită Panciatantra, tălmăcită în arabă în jurul anului 750 d.Cr. (Căreia, apropo, și jupîn La Fontaine i se declara îndatorat!) Prima traducere în Europa a ansamblului celor 1001 de nopți a fost realizată între anii 1704 și 1717 de orientalistul francez Antoine Galland. Prima versiune românească de care avem cunoștință e din 1782 și s-a făcut după un intermediar grecesc (Arabikon Mitologhikon). Un an doar mai tîrziu, la Mînăstirea Horezu, apare (apare, e un fel de-a spune: avem de-a face cu un manuscris) o a doua traducere, în 3 volume, cu 67 de povestiri. A treia traducere, rămasă tot în manuscris, îi aparține lui Scarlat Barbu Tempeanu, elaborată în 1808. Prima traducere publicată este cea în 4 tomuri, de la Sibiu, dintre 1835 și 1838. Una în 8 volume, semnată de Ioan Barac, e publicată aproape simultan la Brașov. Din veacul nostru, merită pomenite  versiunea lui (poate că n-ați știut) a lui Liviu Rebreanu, din 1922 (în două volume), apoi cea uzuală azi (fiind însă o adaptare, stilizată oarecum ad usum Delphini) a lui Eusebiu Camilar (în 4 vol., dintre 1956 și 1963) și, în fine - că n-am să fac chiar o Halima a traducerilor! - cea semnată de Hossu, Murărașu și Grămescu, în 14 volume, scoase între 1966 și ‘76.
        Ce e magistral și arhetipic, aici, în 1001 de nopți, e Povestea zămislită necontenit  din Poveste, povestea care se sciziparizează infinit, epicul auto-proliferant și, în ultimă instanță, esențial ca semn în Halima e mitul Logosului care poate stăvili Fapta, recte Răul, ca o taumaturgie inversă. Cîntul lui Orfeu domolea valurile - eposul Șeherezadei domolește patima sanguinară. Eh, vedeți că totuși marea muzică se întîlnește bine cu marea literatură? Chiar dacă, vorba prietenului nostru care va veni la acest pupitru, Napoleon al orchestrelor, "nu toate lucrurile merg pe note"! De altminteri, muzica e substanțial prezentă și adorată în 1001 de nopți, vă citez: "Pentru unii, muzica e o adevărată hrană, pentru alții un medicament", stă scris într-una din povești. La arabi, poezia și muzica se împleteau organic, natural, iar un înțelept ca Al-Ghazali spunea, textual, că "Extazul este starea derivînd din ascultarea muzicii". Aș adăuga că unul din argumentele aduse de fanatici în sprijinul ideii că "a traduce Coranul este imposibil" era argumentul muzicalității intense, irepetabile în altă limbă, a textului sacru. Fiindcă veni vorba de limbă: specialiștii au remarcat două lucruri în privința limbii arabe (și ce oglindă mai bună a spiritului decît limba?): mai întîi: faptul că grafia arabă notează doar scheletul consonantic al cuvintelor e o premisă de impulsionare a spiritului etimologizant, altfel (și mai amplu) spus, denotă o apetență funciară întru descinderea spre mit, văzut ca întemeiere, ca realitate primordială; în al doilea rînd, s-a observat indiferența limbii arabe față de timpuri (care comparativ cu formele noastre indo-europene, sunt cu totul vagi și imprecise); nu forțez dacă spun că nepăsarea față de timpuri e și o nepăsare față de timp - pe care spiritul arab nu-l percepe ca flux, ca o curgere continuă, ci doar ca o juxtapunere de momente punctuale. Eternul prezent-din-trecut al poveștii Șeherezadei e un reflex al acestei situații. Orientul n-are timpuri, dar are Timp; noi, însă, vai, îmi dau seama, avem timpuri, dar stăm prost cu timpul.

            Veți asculta Șeherezada lui Rimski-Korsakov, suită simfonică, opus 35. Ar urma acum să debitez cîteva banalități pe care le-ați putea găsi în orice program de sală bine făcut. Că Nikolai Andreevici R-K s-a născut în 1844, că a murit în 1908, că el de mic a fost  precoce și compunea de la 5 ani, că a fost ofițer de marină, dar și (mai ales) profesor de compoziție la Conservatorul din Sankt Petersburg, că tratatele (ca de pildă cele de armonie și de instrumentație) pe care le-a scris sunt în bună măsură valabile și azi, că a făcut parte din “Grupul celor 5” (alături de Balakirev, Kui, Borodin și Musorgski), ieșiți de sub pulpana lui Glinka, că la rîndul său, de sub pulpana lui au ieșit Glazunov, Stravinski, Prokofiev, Respighi (care i-au fost elevi), că a scris niște opere, care se mai cîntă, și niște poeme simfonice excelente în care a dat curs tendinței vremii de transformare a poemului simfonic în suită de tablouri simfonice, cum e și Șeherezada, în care sunt 4, corespunzătoare celor 4 părți: partea întîi, Largo e maestoso (unde, dacă ne-am preta programatismului, ar fi vorba, adică ar fi cîntul, de tenebrosul Sultan gymnocid Șahriar și de temerarul corăbier Sindbad), partea a doua Lento (aici am desprinde din fluxul sonor figura prințului Kalendar care-ajunge, ca-n Mark Twain, cerșetor, ilustrînd astfel tema fortuna labilis), partea a treia Andantino quasi alegretto (unde, cu imaginație, ne vom înduioșa de povestea amoroasă a unui prinț care, prin forța dragostei, își materializează himerica prințesă, dîndu-i chip și trup - un fel de Luceafărul invers, dar și un pic de Pygmalion) și, în fine, partea a patra Allegro molto (în care ar trebui să auzim o mare serbare populară la Bagdad și, în cantilena viorii-solo, un tandru omagiu adus fanteziei și înțelepciunii Șeherezadei, spunătoarea de poveste, salvatoarea de neveste). 

            Dar dvs. le știți pe toate astea. Eu, cel care m-am așezat prea îndelung între dvs. și strălucitorul Rimski-Korsakov, vă rog să primiți scuzele mele că nu m-am priceput să vă CÎNT cele de pînă acum, și am fost nevoit să vi le spun. Pentru că, așa cum nu mi-e jenă să vă repet, eu cred că omul s-a născut cîntînd și doar o dată cu părăsirea Paradisului a decăzut și a trebuit să vorbească. Audiție plăcută. (24 ian. ’97)

ManfredȘeherezadaBurghezul... Francesca... Tristan... Visul... Barbă...Faust  • Romeo... Daphnis Don Quijote

BURGHEZUL GENTILOM (Molière – R. Strauss)

            Mult-onorat auditoriu, de sală sau de radio, preaînălțate jupînese și mari boieri dumneavoastră, excelențele voastre, măriile-voastre, luminățiile voastre... m-am inspirat pentru aceste formule de introducere din finalul actului al II-lea al piesei Burghezul gentilom de Jean Baptiste Poquelin Molière, final în care domnul Jourdain e din ce în ce mai măgulit de apelativele tot mai înălțătoare pe care i le adresează Ucenicul de croitor. Acest împrumut era singura mea șansă de a vă capta măcar 4,5% din BIB, din Bunăvoința Internă Brută a dumneavoastră... efectiv singura mea șansă, deoarece, așa cum am avut onoarea să vă mărturisesc și-ntr-una din dățile trecute, eu nu sunt nici Petru Comarnescu,  nici Ion Marin Sadoveanu, n-am nici chemarea lui Iosif Sava, nici chemarea și chiar re-chemarea Zoei Dumitrescu-Bușulenga... Eu sunt un biet purtător de cuvînt-către-sunet și de sunet-către-cuvînt, atît de biet încît chiar mă-ntreb "que diable allais-je faire sur cette galère?" și dacă nu cumva ar trebui să mă auto-epurez...

            Pînă, totuși, să mă epurez, trebuie să vă aduc la cunoștință, stimați ascultători hertzieni sau nehertzieni, că peste cîteva minute se va abate asupra dvs. un potop de măsuri. În fața acestor măsuri, eu trebuie să iau, la rîndul meu, alte măsuri, de protecție socială a domniilor voastre. O ureche avertizată face cît două. Un prim pas în acest sens este transparența. Am decis, așadar, să-l aduc în fața ochilor-minții dvs. pe acest Molière și să vedem ce-a făcut el în ultimii 350 de ani. Cu alte cuvinte, ce mai încolo și-ncoace, să avem acces la dosarul lui. Să aflăm ce se-ascunde sub înșelătoarea sa perucă. Primele documente sunt niște portrete. Și în tabloul lui Jean-Michel Moreau și în cel al lui Nicolas Mignard ne întîmpină un Molière într-o atitudine tot pe-atît de convențională pe cît și peruca. E, desigur, tonul portretelor epocii, în care mai important e faldul decît expresia, peruca decît fruntea, regula decît omul. Și totuși, ceva răzbate. Jean Baptiste Poquelin e tînăr. De altfel, Molière n-a avut timp  să fie bătrîn: din secolul de aur al literelor franceze, lui i-a fost dat jumătate (celelalte două jumătăți le-au luat Corneille și Racine, iar ce-a mai rămas, și-au împărțit alde La Rochefoucauld și La Fontaine).
        Molière, deci... Dacă-i scoatem peruca, rămîne un ins simplu, cu o față rotofeie, obraji bucălați, bărbie plinuță, nări puternice, de om senzual, teluric și sănătos - fiu, la urma urmei, din tată și mamă tapițeri. Deasupra buzelor cărnoase, proeminente, se zărește, ca un accent circonflex, o pudică și mehenghe mustăcioară. De aici, aerul de mucalit pus pe fourberies, pe năstrușnicii, pe zbenguieli. Dar ceea ce e mai frapant în portretele sale sunt ochii, fapt comun multor artiști, vi-i amintesc doar pe Blaga sau Țuculescu, ochii fiind primul lor "călcîi vulnerabil" pe unde universul pătrunde să se transforme-n vers. Ochii lui Molière sunt mari, depărtați, adînci și - paradox deja clasic, uitați-vă la Caragiale, la Charlot, la Pierre Etaix, la Buster Keaton - sunt ochi blînzi, melancolici. Ba, în tabloul lui Mignard, mina e chiar înnorată, nostalgică. Molière putea spune, o dată cu regretatul Sorescu: "Mă uit la toate lucrurile / de două ori: / o dată ca să fiu vesel / și o dată ca să fiu trist". Marele Sainte-Beuve definea acest lucru, la Molière, printr-o frază memorabilă: "O împreunare de nedefinit, răspunzînd la ceea ce are mai tainic talentul dramatic și comic, adică zugrăvirea realităților amare prin mijlocirea unor personaje zglobii, ușuratice, înveselitoare". Fiind sentimental, lui Molière i-a mers prost în dragoste. Cu niște sute bune de ani înainte, Socrate o avea pe Xantipa; după cîteva sute de ani, Tolstoi vorbea, în Sonata Kreutzer, de "tragedia alcovului" - Molière, săracul, la 40 de ani, se căsătorește cu Armande Béjart, de numai 17. Tu l’as voulu, Georges Dandin! Dacă băgăm puțin Freud în ideea românească a hazului de necaz, am putea spune că lunga serie de amărăciuni pe care această căsnicie i le va aduce,  va sublima în lunga serie de comedii. Cunoașterea de oameni e tristă, și Molière era, dacă nu un Mizantrop, sigur un lucid pesimist. "Dacă știința mea m-a învățat că se poate fugi din fața ticăloșiei umane, experiența mea mi-a arătat prea destul că e cu neputință să i te ferești din cale", ar fi zis Molière însuși (am citat după cartea lui Frédéric Andrieux, Molière și prietenii săi). Era un temperament vivace, dar slab în esență; tot el ar fi zis (după aceeași sursă): "e culmea nebuniei că toată mintea nu-mi slujește decît ca să-mi arate slăbiciunea, fără s-o pot nicidecum învinge". Iar dacă e adevărată aserțiunea lui Sainte-Beuve, că Sganarelle și Alceste îl reprezintă în întregime pe Molière, să-l ascultăm pe Alceste: "Cum aș putea iubirea să mi-o înfrîng vreodată? / Oricît aș vrea ca ura să fiarbă-n pieptul meu, / Oh, inimii, sărmana, să-i poruncești e greu. / Vedeți aici puterea unei iubiri nedemne: / La cîtă umilință ea poate să te-ndemne!" (Am citat din Mizantropul, actul V, sc. a 7-a, în trad. Ninei Cassian). Nu-i așa că v-ați gîndit deîndată la Swann al lui Proust, cu demi-mondena lui de Odette, sau la Ladima al lui Camil Petrescu sau chiar la Mihail Sebastian cu inenarabila sa Leni Caler? V-ați gîndit, firește, și bine ați făcut!
        Așadar, acest bonom durduliu, scund și timid, zis Molière, cu ochi blajini ca ai lui Sadoveanu și nu tăioși ca ai lui Voltaire (cum te-ai fi așteptat), ce-a făcut el de fapt? A fixat într-un hohot de rîs condiția umană. Uneori - de rîs nervos. A rîs din rărunchi, ca Rabelais - și a văzut pînă-n rărunchi, ca La Bruyère. Comediile sale sunt un bîlci exhaustiv al deșertăciunilor: viclenie, zgîrcenie, snobism, ipocrizie, pedantism, țopîrlănie, fanfaronadă, prostie și alte cusururi păcătoase ale acestei ființe bipede care, cum spunea cineva (Gobineau, dacă nu mă-nșel), nu se trage din maimuță, dar se-ndreaptă vertiginos spre ea! Toate acestea, încarnate în ființe plauzibile,  trăiesc în ampla sa Comedie a Comèdiilor, egală în tensiune cu cea divină a lui Dante și în varietate cu cea umană a lui Balzac. Meseria și vocația lui Molière au fost de a trăi viețile altora, ratîndu-și-o pe a sa. Cu cîte eforturi descoperă exegeții vagi urme din existența lui Molière în piesele sale! Imensa perucă a artei l-a acoperit cu totul.
        Omul Molière avea obiceiul, ridiculizat de contemporani, de a rămîne ore întregi, în vreun loc public, cu ochii ațintiți asupra unor persoane. Expresia "le sorbea din ochi" e foarte precisă aici. Am să-l citez din nou pe îndepărtatul Sorescu, care zicea într-o poezie: "Voi privi la iarbă / pînă voi obține titlul / de doctor în iarbă". Asta voia domnul Jean Baptiste Poquelin, care făcea psihologie fără s-o știe: să devină doctor în oameni. A devenit, și unul din subiectele nemuritoare ale super-doctoratului său este domnul Jourdain, burghezul gentilom. Bun, dar noi nu mai suntem acum în 1670, cînd a fost scos la iveală acest domn cu scufă și ciorapi de mătase. Care e azi echivalentul perfect al burghezului gentilom? Să vă spun pe șleau care e? E MITOCANUL PARVENIT. E mîrlanul cu Mercedes-ultimul-tip. E neamul prost călare pe miliarde. E țopîrlanul cu două vile și trei badigarzi. E mocofanul cu telemobil, cu celular. În actul întîi, domnul Jourdain nu poate să asculte muzică fără halatul său special, de om  subțire. "Dați-mi halatul, ca s-aud mai bine!" Eh, mitocanul parvenit de azi poate zice: -Dați-mi telemobilul, ca să fiu văzut mai bine! (!!SUNĂ!!)  (Ce? Nu pot dom’ne, tre’ să zic și ceva de chestia asta muzicală care urmează... Nici nu-s singur acuma... Sună-l pe Emil și dacă nu-și-nu, vorbim cu Chirac, poimîine! Pa, te pup!)

            Doamnelor și domnilor, suita orchestrală opus 60 pe care a scris-o Richard Strauss, în 1911, la sugestia lui Hugo von Hofmannstahl, e o lucrare aproape tipic neoclasică, unde pianul, vioara, harpa și chiar percuția își revendică succesiv rolul de soliști, într-o compoziție savantă în care citatul muzical se interferează programatismului ironic. Gîndită inițial ca muzică de scenă, piesa pe care o veți asculta e alcătuită din cele 9 bucăți pe care Strauss le-a extras spre a forma o suită concertantă. Titlurile celor 9 mișcări sunt: 1.Uvertură sau Jourdain-burghezul, 2.Menuet, 3.Maestrul de scrimă, 4.Intrarea și dansul croitorilor, 5.Menuetul lui Lully (e vorba de compozitorul Luly, colaboratorul apropiat, întru muzică și actorie, al lui Molière; de altfel, această bucată e inspirată din compozițiile lui Lully pentru Burghezul gentilom), 6.Courante (dans francez în 3 timpi), 7.Intrarea lui Cleonte (din nou pe teme din Lully), 8.Preludiu la actul al doilea și, în fine (un finis care, realmente, coronat opus, la modul strălucitor, apoteotic) partea a 9-a, Cina, în care muzica încearcă, ingenios și sprințar, să sugereze chiar felurile servite la masă.
        Doamnelor și domnilor, pentru că nu m-am priceput să vă cînt gîndurile acestei introduceri, am fost nevoit doar să vi le spun. Vă doresc audiție plăcută!  

ManfredȘeherezadaBurghezul... Francesca... Tristan... Visul... Barbă...Faust  • Romeo... Daphnis Don Quijote

FRANCESCA DA RIMINI  (Dante – Ceaikovski)

            Onorat auditoriu, dar mai ales, stimate fiice ale Evei, în această lume, care va fi încă multă vreme agasant de falocratică, cea mai bună definiție a sexului grațios se află în următoarea butadă a unui parlamentar britanic: Femeia nu este inferioară bărbatului, superioară cu atît mai puțin, iar despre egalitate nici nu poate fi vorba.

            Fantezia simfonică op.32, compusă de Piotr Ilici Ceaikovski în 1876, poartă numele unei femei. Despre această femeie, cel mai mare istoric al literaturii italiene, Francesco de Sanctis, un literat de talia lui Călinescu al nostru, a spus o vorbă grozav de interesantă: a spus că e "prima femeie a lumii moderne" (în Istoria literaturii italiene, apărută în traducerea Ninei Façon). Cine e această primă femeie a lumii moderne și de ce a spus De Sanctis acest lucru despre ea?
         În Infernul, întîia parte a Divinei Comedii, Dante Alighieri descrie, în versuri superbe, drumul său, călăuzit de spiritul poetului antic Virgiliu, prin lumea de sub lume, în anul 1300 după Hristos. El străbate astfel sumbrele văgăuni ale iadului, numite bolgii, în fiecare dintre acestea aflîndu-se alt soi de damnați, după nelegiuirile săvîrșite în timpul vieții lor.
        Cu 15 ani înaintea datei cînd se petrece acest voiaj imaginar, în orașul italian Rimini se întîmplase o reală, senzațională și tragică poveste de dragoste. O tînără, Francesca, fica lui Guido il Vecchio da Polenta, a fost căsătorită, împotriva voinței ei, cu Gianciotto Malatesta, un bărbat pe care nu-l plăcea și nu-l iubea. Ea îl iubea pe fratele lui, pe Paolo Malatesta. Acesta venea, acum, adesea în casa ei și, cuminți, citeau împreună din romanul Cavalerilor Mesei Rotunde. Pînă într-o zi, o zi deloc bună, cînd...

            Să ne întoarcem acum la Dante și să-l urmăm în peregrinarea sa. În cîntul al V-lea, el istorisește cum a ajuns în locul unde sunt pedepsiți, prin a fi mereu zbuciumați de crunte vîrtejuri de vînt,  cei care au păcătuit din dragoste; îi zărește acolo pe Ahile, pe Paris, pe frumoasa Elena din Troia, pe reginele Semiramida și Cleopatra, pe Tristan, pe Isolda și alte spirite "ce viața și-au pierdut-o din iubire". Printre acestea, Dante remarcă două umbre aflate mereu împreună și simte un puternic imbold de a le vorbi și de a le asculta. Perechea era umbra unei femei și cea a unui bărbat. Cei doi,  chemați pătimaș de Dante, se apropie și femeia îi vorbește astfel: "Ești suflet bun, din cele ce le frînge / durerea, dacă vii în neagra ceață / la noi, ce lumea-am înroșit-o-n sînge” (Noi, che tignemmo il mondo di sanguigno). // De ne-ar privi altcum cereasca-I față, / noi ne-am ruga smerit pentru-a ta pace, / căci chinul nostru inima ți-o-ngheață. // Dacă acum să ne asculți ți-ar place, / ori să vorbești, vom face cum ți-e gîndul, / atîta timp cît vîntul, iată, tace (Mentre che’l vento, come fa, si tace)"...
        Ați înțeles, desigur (cei ce nu știați dinainte), că umbra feminină care-i vorbește lui Dante, înmărmurit de compasiune (com-pasiune!), este cea a Francescăi din Rimini, iar umbra aflată mereu alături de ea, în ciuda drăceștilor uragane ale infernului, este cea a lui Paolo Malatesta, fratele celui care-i fusese impus ca soț. Nu-i e ușor Francescăi să-și amintească: "nessun maggior dolor che ricordarsi / del tempo felice nella miseria" (Cînd ești căzut, durere nu-i mai vie / decît să-ți amintești de fericire). Trei terține ale spuselor ei îi conțin povestea într-un mod condensat și apodictic. S-o ascultăm: "«Iubirea-n inimi tandre jar pogoară, / și-o luă și celui drag în stăpînire, / dar cum ne-am fost răpiți, și azi mă-nfioară! // Iubirea iscă-n cel iubit iubire (Amor, ch’a nullo amato amar perdona): / de chipul lui am fost robită foarte, / și încă, vezi, îmi bîntuie-n simțire! // Iubirea ne-a condus spre-aceeași moarte: / făptașul în adînc de iad să piară!» / Atît au spus, și n-au spus mai departe".
        Dar ce se întîmplase, de fapt? La rugămintea lui Dante, Francesca va depăna mai amănunțit, cu lacrimi în glas ("Diro come colui che piange e dice" - Și plînsul mi se va-mpleti-n vorbire) tragicul ei destin. Așadar, Paolo o vizita adesea, fără ca între ei să fie altceva decît lectura din aceeași carte: romanul Cavalerilor Mesei Rotunde. În acest roman se află și episodul în care Lancelot, îndrăgostit de regina Ginevra, soția regelui Arthur, îi mărturisește iubirea și, îndemnat de majordomul Galeot (care le și prilejuise întîlnirea), o sărută. În casta lor lectură, sub care sentimentul reciproc mocnea tăinuit, Francesca și Paolo vor ajunge și la acest pasaj: "Pe cînd tihniți citeam, ca-n alte rînduri, / de Lancelot, și fiorul ce-l cuprinse, / singuri eram, și fără alte gînduri. // Cititu-ades obrajii ni-i aprinse, / și ochii se-ntîlniră-n căutare: / dar un pasaj anume ne învinse. // Citind despre rîvnita sărutare / ce-ndrăgostiții-n zîmbet și-o dădură, / el, ce pe veci cu mine-o soartă are, // DE FREAMĂT PLIN, MĂ SĂRUTĂ PE GURĂ. / Fu, cartea, Galeot, și cel ce-o scrise! / Și n-a mai fost nici zi și nici lectură". Francesca se oprește aici din povestit. Nu poate spune mai mult. Dante e răvășit, răscolit de cele auzite, pe care le-a trăit cu o intensă emoție și compasiune, de parcă i s-ar fi întîmplat lui. Iată cum încheie: "Mentre che uno spirto questo disse / l’altro piangea si, che di pietade / io venni men cosi com’io morisse / e caddi come corpo morto cade" - "În timp ce-o umbră-aceste lucruri zize, / plîngea cealaltă-atît, încît, de jale, / eu, ca-ntr-un somn de moarte fără vise, / căzui, cum cade mort un trup în cale". Ce se petrecuse în acea nefastă zi din anul 1285? Francesca îi spusese la început lui Dante, vă amintiți: "Pe noi, ce lumea-am înroșit-o-n sînge...". Pe scurt, soțul ei, Gianciotto, a surprins îmbrățișarea și i-a înjunghiat pe amîndoi. Sufletele lor, încărcate de păcatul adulterului, ajung astfel în viforul fără de sfîrșit al spațiului infernal...

            E doar "poveste" aici? Nu. Trebuie să dăm curs îndemnului chiar al lui Dante, din cîntul 9: "Voi, cei deprinși cu-a’ gîndului strădanii, / scrutați (mirate) învățătura ce s-ascunde / sub vălul fin al versurilor stranii!". Se degajă, din istoria Francescăi, care nici sub cazna divină nu se dezice de iubirea ei, o înaltă idee despre om. O enunț cu cuvintele lui Francesco de Sanctis: "Luat în el însuși și izolat, spiritul posedă o forță nemărginită, care nu poate fi înfrîntă nici de Dumnezeu, acesta neputînd face în așa fel ca spiritul să nu creadă, să nu simtă și să nu vrea ceea ce el CREDE, SIMTE și VREA. Nu există nici o biată femeie, oricît de mică la suflet, care să nu simtă în ea o putere infinită atunci cînd e cuprinsă de pasiune. Te iubesc și te voi iubi mereu; iar dacă și după moarte oamenii iubesc, te voi iubi ȘI eu - și e mai bine CU tine în infern, decît FĂRĂ tine în paradis! Prin asemenea cuvinte, timida Julieta a lui Shakespeare, ca și nobila Francesca, devin înalt eroice”.

            Acum putem avea răspunsurile și la întrebarea de la care plecasem: de ce a numit-o De Sanctis pe Francesca "prima femeie a lumii moderne", și la cea pe care NU am pus-o: cum se explică sacrilegiul că Dante, credincios fervent, o admiră atît de vădit pe o ființă pedepsită de Puterea Divină?
        Francesca e prima femeie a lumii moderne pentru că este (îi aplic o vorbă a lui Noica) un om DEPLIN. O ființă umană care, ca să spun simplu, se ia în serios, care-și aplică sieși gîndul lui Seneca: "omul e ceva sfînt pentru om" (Homo res sacra homini). Francesca e supusă de destin, dar nu încovoiată. Ea pune mai presus regulile sufletului ei curat decît orice alte norme ale strîmbei lumi. Ca și Dante, și ea e o personalitate paradoxală: e o vinovată fără vină. Francesca e din "familia" Manonei Lescaut a abatelui Prévost, a Annei Karenina a lui Tolstoi, a Doamnei cu cățelul a lui Cehov, adică a acelor femei pentru care, după spusa biblică, "dacă dragoste nu e, nimic nu e". Dante o plasează, formal, în infern, dar o idolatrizează.
        În al doilea rînd, e de observat că, în două locuri, în scrierea Banchetul și în Epistola către Cangrande della Scala, Dante avertizează că scrierile sale trebuie citite în 4 sensuri: literal, alegoric, moral și anagogic (adică înalt spiritual, transcendent). Francesca, femeie reală din toate punctele de vedere, o depășește în semnificații pe adorata și mai mult legendara Beatrice (numele Beatrice înseamnă "cea dătătoare de fericire"). Ca și goetheeanul Faust, și Dante putea striga: Ah, DOUĂ suflete se zbat în mine! Cîntăreț sublim al divinității și al mirabil luminoaselor ei căi, Dante n-a fost deloc un cast. Bărbat în toată puterea cuvîntului, a știut să pună femeile la fel de bine în ramă ca și în pat. Ascultați, rogu-vă, un pasaj din Rime (în trad. lui Șt. Aug. Doinaș): "Dac-aș cuprinde mîndrele ei plete / ce mi-au fost bici și fulger viața-ntreagă / aș face-o să petreacă, / alăturea, din zori în umbra serii; / nici bun n-aș fi, nici blînd; ci, pe-ndelete, / aș face-așa, ca ursul cînd se joacă". De altfel, primul său biograf, Boccaccio, scria la 1361: "În acest poet minunat, și-a găsit un loc larg și desfrîul, și nu numai în ani tinereții, dar și în cei ai maturității"; iar alt biograf, Gianozzo Manetti, pe la 1450, nu umbla nici el cu echivocuri: "s-a dedat mai mult iubirilor oarecum lascive decît părea că se potrivește unui bărbat înțelept". Așa că, să nu se supere nimeni dacă am să remarc că, identificîndu-se prin simpatie și empatie cu trăirile și mentalitatea pătimașei doamne din Rimini, Dante ar fi putut relua, avant la lettre, celebra butadă a lui Flaubert: Francesca c’est moi! Și, în fine, aș vrea din nou să nu se supere nimeni și să nu se spună că trag spuza pe turta mea, dar eu văd în episodul Francescăi o ilustrare a ideii că LECTURA e hotărîtoare de destine.

            Și acum, în încheiere, înainte de a vă lăsa copleșiți de cutremurătoarele acorduri ale lui Ceaikovski, să vă mai spun că fraza aceea, cu cartea care a fost Galeot (adică intermediar, mijlocitor între un bărbat și o femeie; cuvîntul "galeotto", devenit substantiv comun, a rămas în italiană chiar cu sensul rău, de codoș), fraza aceea are o urmare peste timp, într-o frumoasă simetrie, ca-ntr-un joc de oglinzi. Va să zică, în romanțul Cavalerilor Mesei Rotunde, Lancelot o sărută pe Ginevra. Francesca și Paolo citesc acest pasaj și cartea acționează ca un "catalizator" al pulsiunilor lor, îndemnîndu-i să și le exteriorizeze. Peste vreo 600 de ani, în anul 1876, exact anul cînd Ceaikovski compunea ceea ce veți asculta peste un minut sub bagheta lui Horia Andreescu, în 1876 o doamnă foarte scrobită, din lumea bună, îl are în vizită pe un poet cam jerpelit, tainic îndrăgostit de ea. Iată cum îl descrie chiar doamna: "prea cărnos la față, nebărbierit, cu dinții mari, galbeni, murdar pe haine și îmbrăcat fără nici o îngrijire". Cei doi lucrează împreună, "per diletto", vorba lui Dante, la un... Dicționar etimologic al limbii române! La un moment dat: "El mă întrebă dacă am un Dante, apoi se ridică, îl căută     și-mi citi foarte vesel celebrul pasaj din Infernul... Pe neașteptate, nu însă într-o pasiune de moment, ci  pe cînd eu, întoarsă spre el, vorbeam cu vioiciune, el mă sărută și eu îl lăsai fără să mă opun..." Femeia se numea Mite Kremnitz, era cumnata lui Titu Maiorescu (ce am citat e din amintirile ei traduse în românește de Paul Zarifopol), iar poetul se numea Mihai Eminescu.
        Doamnelor și domnilor, vă invit să fiți, prin intermediul genialei muzici a lui Ceaikovski, părtașii tragicei povești despre condiția feminină, cu cele 4 personaje ale ei: Francesca, Paolo, Dante și Cartea. Audiție plăcută! (21 .II.’97)

ManfredȘeherezadaBurghezul... Francesca... Tristan... Visul... Barbă...Faust  • Romeo... Daphnis Don Quijote

TRISTAN ȘI ISOLDA (WAGNER)

            Bună seara! "Cinstite fețe, v-ar fi oare pe plac să auziți o poveste frumoasă de dragoste și moarte? Este despre Tristan și Isolda regina. Veți asculta cum cu bucurie mare și cu mare durere se iubiră și, dintr-aceasta în aceeași zi muriră, el prin ea și ea prin el"... Așa începe romanul - căci roman este! un roman auroral! - romanul celei mai patetice perechi din istoria iubirii. V-am citat-o, stimați spectatori și stimați ascultători, după versiunea lui Joseph Bédier, de la 1900, și în frumoasa traducere a lui Alexandru Rally. E-atît de mult de spus despre acestea și timpul ce-l avem așa mărunt e încît vă rog, nu vă mîniați pe mine, dacă voi încerca o compensare a sărăciei gîndurilor mele punînd aripi de ceară bietei vorbe, adică dîndu-i ritm, în încercarea de a o ajuta în zbor să treacă spre sufletul și mintea dumneavoastră: căci e ROMAN tristanica poveste dar e și MIT, din cele mai fecunde, cum este și POEM cu fior catharctic născut de minți din vremuri trubadure... Și, dacă spusa sună mai armonic, mult mai ușor spre cuget se strecoară.
        Dar mai întîi, povestea însăși, care-i? Tristan e cel născut întru durere - de-aici, și numele ce-l poartă, și destinul învolburat și furtunos ce-l duce dinspre lumină înspre întuneric, din Roșul dragostei spre Negrul morții. (Un calambur francez banal de-acuma, și-anume-acest tandem: L’amour-La mort, e însuși miezul aprigei istorii).
        Cu sabie doar și harfă, Tristan pleacă în căutarea aventurii-n lume (cu sabiie și harfă, nota bene!: de frumusețe și de sînge-i vorba!). Ajuns, rănit, pe țărmuri irlandeze, e îngrijit de gingașa prințesă, ce-l vindecă: Isolda cea Bălaie. Regelui Marc, un porumbel i-aduce un fir de păr cu aur în culoare și regele pe dată hotărăște că îi va fi soție-acea fecioară cu părul precum razele de soare. El pe Tristan s-o caute îl trimite. Acesta o găsește și o scapă de un dragon ce, însă, îl străpunge, și iar Isolda, făr’să știe cine-i, cu leacuri bune îl tămăduiește. Apoi spre Marc, pe mare, împreună ei pleacă, și cînd vîntul nu mai bate și-o arșiță cumplită se pogoară, îi va-ncerca, chinuitoare, setea. Vă rog să observați cum, ca și-n Dante (Mentre che’l vento, come fa, si tace), cum providența vîntul îl oprește cînd e în preajma unei clipe-astrale! Branghien, frumoasa slujnică-a prințesei, avea într-un clondir special licoarea (regelui Marc și-Isoldei pregătită) ce dragoste stîrnește-n cel ce-o soarbe. Isolda și Tristan, crezînd că-i vin doar, beau pîn’la fund din cupa-ndrăgostirii. Dar să vedem aici cum scrie-n carte:
        "-Nefericiților! Prin fărădelegea ce-am făptuit-o, din potirul blestemat ați sorbit voi dragostea dimpreună cu moartea!
        Iubiții se strînseră în brațe și în preafrumoasele lor trupuri se zbătea pofta și viața.
        Zise Tristan:
        -Vie deci moartea!
        Și cînd se făcu seară, pe corabkia care alerga mai grabnic spre țara regelui Marc, pe vecie legați, ei se lăsară în voia iubirii"
       
Tristan lui Marc i-o duce pe prințesă, dar, spre a n-o expune dezonoarei, prin viclenie,-n prima noapte, a nunții, în pat la rege slujnica se culcă. Regele află totuși de iubirea dintre cei doi, și pe Tristan l-alungă dar, iar, prin iscusință, cavalerul pe rege,-ntr-o livadă, îl îmbună. Însă curtenii vor să-i dovedească lui Marc trădarea, și-astfel, o capcană amanților, în taină, li se-ntinde. Între-al reginei pat și-al lui Tristan, baronii multe flori de grîu presară. Îndrăgostitul dintr-un pas le sare și totuși... totuși... totuși... lasă-o urmă. Isolda-ntre leproși e surghiunită, iar lui Tristan i se menește moartea. Dar iar îndrăgostitul izbutește să fugă, și o ia și pe Isolda și se ascund într-o pădure-adîncă. (Pădurea, ca un loc al ispășirii, o vom găsi și-n Dante Alighieri: Nel mezzo del cammin di nostra vita Mi ritrovai per una selva oscura Che la dirita via era smarrita). Marc îi găsește-odată în pădure, dormind cu sabia între ei, de parcă ar fi trăit sub semnul castității or, nu-i așa!, și-această scenă-anume mulți înțelepți nu pot s-o deslușească. Aicea, în tenebrele pădurii, cei doi amanți care-au fugit de lume (Căci pururea Infernul au fost... Ceilalți – cum bine zis-a răzvrătitul Sartre), își împlinesc, cum le-a fost dat, destinul; mai mult vă spun, citîndu-vă din carte, un scurt pasaj în vechea provensală:
                "Aspre vie meinent et dure:
                Tant s'entr'aiment de bonne amor
                L'un par l'autre ne sent dolor"

                (Duc aspră, grea viață / Dar se iubesc atît de curat, / Încît nu mai simt durerea).
        Și curge timpul, care roade totul... Trec ani la număr trei, și-ncet, în inimi, ceva nedeslușit parcă se schimbă: Tristan este cuprins de remușcare, iar pe Isolda o cuprinde dorul de viața-mbelșugată de la Curte. Se-ntorc, și regele-și reia soția, dar ei continuă,-n taină, să se vadă. Isolda e supusă ordaliei și, printr-o viclenie femeiască, ea reușește să învingă focul (ba chiar, observă-aicea exegeții, că, asemănătoare iar Francescăi, ea pînă și pe Dumnezeu l-învinge, de vreme ce, deși e vinovată, încinsul fier deloc nu-i arde mîna!). Estimp, ajuns departe, cavalerul, crezînd că-Isolda lui nu-l mai iubește, cu-o alta, tot Isolda, se însoară, dar soț nu-i este nici pentru o noapte. Rănit, din nou, de moarte, el o cheamă pe singura ce-i este mîntuire: Isolda sa dintîi și de pe urmă, ce-ndată pe un vas spre el pornește cu pînze albe, spre a-i da speranță. Dar cealaltă Isoldă, cu mîini albe și sufletu-nnegrit de gelozie, îi spune lui Tristan că pînza-i neagră și crunta veste inima-i oprește. Isolda cea bălaie-l ia în brațe și, peste trupul lui fără de viață, pe loc cade și ea în neființă. (Sunt sigur că-i vedeți, cu ochii minții, pe Julieta și al ei Romeo, și sunt încredințat că, în ureche, îl auziți pe Dante cum clamează: Amor condusse noi ad una morte! – Iubirea ne-a condus spre-aceeași moarte).

            Un titlu al lui Aznavour, Mourir d’aimer, rezumă, în regim de șansonetă, adînca, labirintica poveste. (Chiar astfel spune Wagner, vă citez: "O, dulce moarte! Tu, arzător chemată! Moarte din dragoste!"). Asupra ei și-au aruncat lumina mari spirite: vi-i spun doar pe cei care îi veți găsi traduși în românește: Denis de Rougemont a scris o carte întreagă despre acest mit, numită Iubirea și Occidentul, iar pasaje în Julius Evola veți mai găsi  precum și-n Studiile despre iubire semnate de Ortega y Gasset. Eminesciana Odă în metru antic reia cu geniu abisala temă a dureros de dulcii suferinți și-a dorului mistuitor de moarte.  Îngăduiți-mi un citat din Wagner (cel ce vorbește e Tristan, Isoldei:
        "Să murim, deci, pentru ca, nedespărțiți, veșnic unul, fără sfîrșit, fără trezire, fără teamă, fără nume în  iubire îmbrățișați, dîndu-ni-se nouă doar iubirea s-o trăim" (J.Evola, Metafizica sexului, p.140)
        S-a spus că în Tristan ar fi conflictul iubire-datorie, ca-n Corneille, dar lucrurile-s mult mai complicate. Licoarea-i alibiul pasiunii, iar pasiunea, în etimologie, e însăși "suferința, pătimirea", cu corolarul lor deplin, extincția. E o relație strînsă și cumplită între neant și dragostea-pasiune. De altfel, despre opera lui Wagner spun biografii că se datorează iubirii sale, în note sublimată, pentru Mathilde Wesendonck, dar totul, trebuie luat ca pură ipoteză, căci NU viața-n sine naște artă. Și-apoi, ce mai contează un nume, altul! Vă amintesc că-n actul doi, eroii, într-un duet celebru își îmbină și numele și vocea pînă ce (citez din Wagner): Nicht mehr Tristan! nicht mehr Isolde! (nu mai există Tristan, nu mai există Isolda). Cei doi trăiesc și mor unul prin altul.

            Te las, stimat auditoriu-în pace, ca să asculți sublimele acorduri iscate din prea tragica poveste de dincolo de bine și de rău, (cum ar fi spus wagnerianul Nietzsche), scrisă în veacul doisprezece, cînd abia de se reinventa iubirea. În semn de închinare la-ncheiere vă voi citi doar cea din urmă frază din cartea lui Tristan și a Isoldei:
        "Se închină această istorisire celor îngîndurați și celor fericiți, nemulțumiților și dornicilor, acelora veseli și acelora tulburați, iubiților și celor rău-iubiți. Fie să poată ei afla alinare aicea împotriva nestatorniciei, împotriva nedreptății, împotriva dezamăgirii, împotriva mîhnirii, împotriva tuturor relelor iubirii"  
(14 martie 1997)

ManfredȘeherezadaBurghezul... Francesca... Tristan... Visul... Barbă...Faust  • Romeo... Daphnis Don Quijote

VISUL UNEI NOPȚI DE VARĂ  (Shakespeare – Mendelsohn-Bartholdy)

            Mult-onorat auditoriu, de sală sau de radio, doamne, domnișoare și domni, prea-grațioase zîne, elfi și gnomi, distinși spiriduși ce vă aflați, desigur, între acești pereți ai vrăjii muzicale - bună seara! Credeți-mă, vă rog, că nu mi-am pus în gînd să trag spuza pe turta mea, ci faptele înseși mă îmbie să constat o frumoasă potriveală... și să mă-ndoiesc că-i numai potriveală, căci, vorba inevitabilului Dante: E întîmplare doar, sau e destinul / Că mi-este dat să fiu aici, acuma? "Potriveala" la care mă gîndesc este că, !nu știu cum se face, dar majoritatea pieselor muzicale, înaintea cărora mi s-a-ncredințat onoarea de a vă spune cîteva cuvinte, se trăgeau din texte în care cele două axe fundamentale - abscisa și ordonata lor - erau CUVÎNTUL și IUBIREA. Pe de o parte, spusa, vorba, rostirea, iar pe de alta, îndrăgostirea, setea de celălalt, erosul. Să vă reamintesc, în fugă? Șeherezada, de care vă vorbeam prin ianuarie, întruchipa Logosul care poate stăvili Fapta: așa cum cîntul lui Orfeu domolea valurile, eposul, povéstea fără contenire a Șeherezadei, domolește patima sanguinară, recte moartea. Șeherezada trăiește pentru că povestește. Burghezul gentilom, din februarie, făcea proză fără să știe și voia să se șlefuiască învățînd mînuirea cuvintelor. În martie, a venit rîndul Francescăi din Rimini, cea care sfidează chiar și Instanța Divină cu forța discursului și a iubirii ei, neșubrezite nici de pumnalul ucigaș și nici de infernala caznă. În fine, Tristan și Isolda, despre care am spus ceva în aprilie, e fără dubiu, mitul iubirii implacabile. Ei bine, doamnelor, d-relor, domnilor, zînelor, spiridușilor, și Visul unei nopți de vară, scrisă în urmă cu 400-și-vreo-2-3 ani, e o piesă în care e vorba, esențial, despre CUVÎNT și despre DRAGOSTE. Intriga ei are la origine o străveche legendă, cu începutul pierdut în bezne arhaice, care spune că în noaptea din mijlocul anului toate ființele capătă darul vorbirii. În treacăt fie zis, la capitolul surse și înrudiri, specialiștii au mai identificat apropieri posibile cu: Metamorfozele lui Ovidiu (care erau traduse în Anglia din 1565), cu viața lui Tezeu povestită de Plutarh în Viețile paralele (traduse-n englezește din 1579), cu Regina zînelor a lui Spenser ori, în fine, cu Parlamentul păsărilor sau Povestirile din Canterbury ale lui Chaucer. Și, dacă tot am fost pedant, eu n-aș ignora nici amplul text despre iubire din Eseurile lui Montaigne, carte din care Shakespeare avea - a fost găsit - un exemplar pe care se și iscălise. Dar să   ne-ntoarcem la piesa propriu-zisă, al cărei nume adevărat nu e "visul unei nopți de vară", ci A Midsommer Nights Dream, adică "visul unei nopți de miez de vară", cu alte cuvinte: visul unei nopți de Sînziene.
        Onorat auditoriu, este prima oară, azi, cînd sunt nevoit să vă spun că între textul literar și piesa muzicală care constituie subiectul acestei seri este o contradicție, un divorț. Superba suită, op. 61, pe care o veți asculta, a tumultuosului Felix Mendelssohn-Bartholdy, scrisă, prima parte, Uvertura, la 17 ani, în 1826, iar restul (Intermezzo, Nocturna, Dansul, Scherzo-ul și  Marșul nupțial) la 32 de ani, e construită pe percepția tradițională a piesei, în care (percepție) e infuzat, natural, și foarte mult din Zeitgeist-ul, din spiritul epocii romantice. Dar, citită de un ochi radiografic, ajutat și de luminile lui Jan Kott, piesa tînărului Shakespeare, compusă, pare-se, pentru o ocazie nupțială și care se încheie cu binecunoscutele acorduri nupțiale, NU este o piesă romantică, NU este cu adevărat o feerie. Ba dimpotrivă. Visul unei nopți de vară (rămîn la titlul împămîntenit) este cea mai freudiană dintre scrierile marelui Will (! sau, mă rog, ale celui care, prin coincidență, a trăit în același timp cu el și purta același nume!). Începînd chiar cu Puck, care, de fapt, este alt nume dat diavolului. Ca și Ariel, Puck, în definitiv, slobozește instincte și trage, cu ludică perversitate, de sforile sorții. Ca și în Tristan și Isolda, avem și aici o licoare vrăjită, cea pe care le-o toarnă Puck în ochi îndrăgostiților. Ca și în Dante, avem și aici o pădure: cea (cum zice Shakespeare) "de lîngă Atena", unde se petrece toată tărășenia. Care tărășenie, știți ce este? Este, cu genială grație, o orgie. O învîrtejire de cupluri în care partenerii se schimbă cu o browniană vivacitate și o casanoviană vigoare. Dorințele se dezlănțuie cu o brutalitate neegalată în nici una din celelalte piese (sau poate, doar în faimoasa scenă a seducției din Richard al III-lea). Cunoscuta teză stendhaliană a iubirii văzute ca o CRISTALIZARE (! rămurica uscată pe care, dacă o lași o noapte într-una din minele de sare din Salzburg, o scoți a doua zi ca înveșmîntată în diamante), această clasică teză a mecanismului îndrăgostirii, se află în embrion, avant la lettre, într-o replică din piesă: auziți-o în traducerea lui Șt. O Iosif: "Din tot ce-i scîrnav, găunos, din pleavă / Iubirea iscă preț și chip de slavă - / Ea nu cu ochii vede, ci cu gîndul", sau în tălmăcirea lui Dan Grigorescu: "Iubirea schimbă-n limpezi frumuseți / Tot ce-i mărunt și fără nici un preț - / Ea vede nu cu ochii, ci cu dorul". Și, între noi fie vorba, nici nu-i de mirare că poate din bube, mucigaiuri și noroi să iște frumuseți și prețuri noi, de vreme ce poate mult mai mult, și anume: să miște sori și stele! Și nu întîmplător am făcut această dublă aluzie, la Arghezi și la Dante, fiindcă, în Midsommer Nights Dream, iubirea e mai aproape de viziunile aspre și colcăitoare ale magistrului de la Mărțișor, decît  de gingășiile dolce-lui stil nuovo. Altfel zis, în termeni picturali, e mai mult, mult mai mult, Goya decît Botticelli. Prin hazardul guvernat de diabolicul Puck, Titania se iubește cu un măgar, animal căruia, din antichitate și pînă la renaștere i se atribuia maximum de potență sexuală și organul genital cel mai lung. Helena e înfeudată aproape masochistic dorințelor sale: "de-aceea-mi ești din ce în ce mai drag: / eu cîine credincios îți sunt: mă bați / și eu mă gudur!" (II, 2). Bestiariul piesei, observă Kott, nu-i nici el ales la întîmplare: sunt animale vîscoase, păroase, lipicioase, care produc dezgust. "Este tocmai aversiunea descrisă în tratatele psihanalitice despre nevrozele sexuale", e menajeria predilectă a lui Freud în teoria sa asupra viselor: șerpi, melci, lilieci, păianjeni și altele asemenea. Și se mai pot aduce numeroase exemple, și s-au adus, dar - nu voi ca să mă laud, nici nu voi să vă-nspăimînt.

            Am vrut să spun, onorat auditoriu, că piesa lui Shakespeare nu e o istorioară de altițe și bibiluri. Dragostea, spunea Tudor Vianu, e ca un arbore, cu rădăcinile în solul aprig al instinctelor, dar cu coroana urcînd pînă-n azurul celor mai pure frumuseți. Asupra acestei dialectici am vrut să vă atrag atenția. Mendelssohn-Bartholdy (care știa Shakespeare!: se citea cu voce tare în familia sa!) a mers pe diafan, nu era încă vremea underground-ului. Chiar și așa, a fost revoluționar: Ceaikovski aprecia că la apariție, muzica Visului unei nopți de vară trebuie să fi uluit publicul, de sus pînă jos. A baleiat, însă, doar fața văzută a lunii. Uvertura, care are forma unui allegro de sonată, e succesiv, dinamică și lirică, dar totul într-o atmosferă de basm voios. Intermezzo-ul e exaltat și tandru. Nocturna e molatecă precum gîndirea unui împărat-poet. Dansul e idilic și dulce. Scherzo-ul e o horă de zîne. Iar Marșul nupțial, ce să mai vorbim, e apoteoza ninsă de flori a unirii legiuite pînă la adînci bătrîneți.
        Atît doar vă rog să rețineți: că Shakespeare ne-a lăsat să vedem ce se-ntîmplă și în adîncile tinereți. În străfundurile oceanului patimilor, dedesubtul spumei dantelate (! și efectiv mirabile!, nimeni nu spune altfel!) a valurilor.
        Cu veșnica părere de rău că n-am putut să vă CÎNT toate acestea, și a trebuit doar să vi le SPUN, vă doresc audiție plăcută! (23 mai 1997)

ManfredȘeherezadaBurghezul... Francesca... Tristan... Visul... Barbă...Faust  • Romeo... Daphnis Don Quijote

BARBĂ ALBASTRĂ (Perrault-Balasz-Bartok)

            Bună seara. E ciudat, doamnelor și domnilor, cu ce conotații negative s-a încărcat o culoare atît de celestă precum albastrul. În românește, o situație albastră e o situație rea de tot. În franceză, bas bleu (ciorap albastru) e o metaforă care desemnează o persoană provenită din mitocănime, dar cu pretenții de spilcuială. În fine, subiectul principal al acestei seri este personajul numit Barbă-Albastră, un personaj a cărui definiție pe scurt spune că: atrage femeile și le curmă viețile. Eu sper că distinsul public al acestei săli, precum și cel care ne ascultă acum la radio, îmi permite să intru nițeluș și în definiția pe lung. Dar înainte de aceasta, o măruntă confesiune: un hazard, inteligent parcă, a aranjat ca azi dimineață să mă aflu, la Senat, în prada unei anume tensiuni generate de un proiect de lege referitor la solicitările lingvistice ale minorității maghiare. Iar seara, iată că sunt în fața dvs. pentru a vorbi de opera unui mare compozitor maghiar, după un scenariu de un alt mare intelectual maghiar, pe a cărui lucrare fundamentală, intitulată Arta filmului, am zăbovit îndelung pe vremea cînd studiam alcătuirea și subtilitățile celei de-a 7-a arte. !Cum de apar asemenea potriveli în viață? Nem tudom!

            Să revin însă la nucleul generator: legenda lui Barbă-Albastră. Prima ei formă scrisă se datorează marelui strîngător și autor de povești, care ne-a catifelat multora dintre noi zilele copilăriei, Charles Perrault. El a aflat-o și a scris-o pe la 1660, tipărind-o în 1697 în volumul Histoires ou Contes du Temps pasée avec des Moralités (Povești din vremi apuse, cu Morală la urmă). Cea mai plauzibilă sursă a ciudatei istorii a lui Barbă-Albastră pare să fie legenda cavalerului Gilles de Laval, baron de Rais, mareșal al Franței pe vremea Războiului de 100 de ani și renumit prin practicile sale oculte. După ce a fost condamnat la moarte și executat la 26 octombrie 1440,  într-unul din turnurile castelului său au fost descoperite  osemintele a numeroase femei,  victimele sale. (În paranteză fie amintit, în 1922 a fost judecat la Paris și trimis la ghilotină o "reîncarnare" modernă a lui Barbă Albastră: celebrul criminal Landru, care ucisese cam un pluton de neveste. Închid paranteza). Tema a fost frecvent reluată, încă de la 1789, dar ca să nu vă plictisesc, voi pomeni doar numele mai sonore (sărind multe altele) care au tratat-o: în 1797, romanticul german Ludwig Tieck, cu titlul Ritter Blaubart, în volumul Phantasus; în 1835, Rietz pune pe muzică textul lui Tieck. În 1866 se cîntă la Paris opera bufă Barbe bleue, a lui Offenbach, pe un libret de Meilhac și Halévy. În 1902, viitorul laureat al premiului Nobel, Maurice Maeterlinck, publică drama lirică Ariane et Barbe bleue, pe care Paul Dukas o va transforma în operă în 3 acte în 1907. Doi ani mai tîrziu, Anatole France (alt laureat Nobel) publică nuvela Les sept femmes de la Barbe bleue (Cele 7 neveste ale lui Barbă Albastră). În fine, în 1911 Bela Balasz scrie scenariul A Kekszakallu Herceg Vara  (Castelul prințului Barbă Albastră), după care, în același an, Bela Bartok compune opera  într-un act Castelul lui Barbă Albastră, ce va fi jucată pentru prima oară la 24 mai 1918 la Budapesta, sub bagheta lui Deszö Zador și în interpretarea Olgăi Hazelbeck și a lui Oszkar Kalman.  În varianta Balasz-Bartok, Barbă Albastră nu e nici criminalul feroce al legendei franceze, nici figura burlescă a sprințarului Offenbach, ci mai curînd o figură de coloratură simbolic-existențialistă (chiar dacă avant la lettre). Voi reveni.

            E momentul să ne întrebăm aici, o dată cu rostitorul Prologului, să chibzuim, voi, doamne și noi, domni, dacă legenda asta veche ascunde-un gînd /sau e numai o vorbă care zboară și să ciulim urechea minții și-a uimirii / spre-a ști de unde vine și-unde merge (traducerea îmi aparține). Această invocare seamănă prea mult cu celebra terțină din Divina Comedie  a lui Dante ca să n-o amintesc: O, voi, ch’avete inteletti sani / cercate la dottrina che s’asconde / sotto’l velame degli versi strani! (Voi, cei deprinși cu-a’ gîndului strădanii, / scrutați învățătura ce se-ascunde / sub vălul fin al versurilor stranii!). Ce spune povestea lui Charles Perrault? Că deși era ciudat și speria femeile cu barba sa albastră, legendarul personaj reușea să le atragă. I-a mers astfel cu 6 neveste. Celei de-a 7-a, înainte de a pleca el într-o călătorie, i-a dat cheile castelului și i-a spus că poate umbla prin ce încăperi poftește, cu excepția uneia în care nu are voie cu nici un chip să intre. Firește că de cum a rămas singură, femeia s-a dus țintă la camera interzisă. Acolo, printre pereții și podeaua pline de sînge, se aflau cadavrele soțiilor anterioare ale lui Barbă Albastră, pe care el le sugrumase. Îngrozită, femeia scapă cheia pe jos. Cheia se pătează de sînge. Oricît încearcă ea să-l șteargă, sîngele reapare. Asta o va trăda față de Barbă Albastră, care decide s-o omoare și pe ea. O vor salva în ultima clipă frații ei,  care-l și străpung cu spada pe hidosul asasin. Văduva lui Barbă Albastră va trăi în bogăție, voioșie și onor pînă la adînci bătrîneți.
        Cum vedem, se insinuează aici sechelele cîtorva mituri primordiale: îl simțim mai întîi pe cel al biblicei Eve, care încalcă interdicția divină, ceea ce atrage amarnice consecințe. Nu e greu să ne amintim, tot din Biblie, de nevasta lui Lot, altă femeie care, neputîndu-și stăpîni funciara curiozitate, sfîrșește rău: părăsind Sodoma, îngerii i-au cerut să nu privească înapoi, dar ea a privit și a fost preschimbată în statuie de sare. Dacă traversăm Mediterana, la greci, cum să nu ne vină în minte Euridice sau Cutia Pandorei, chiar dacă, în cazul acesteia din urmă, un bărbat e cel care deschide ceea ce nu se cuvine, slobozind nenorocirile.
        Sensurile libretului lui Balasz și ale operei lui Bartok sunt întrucîtva diferite. E mai curînd aici o dramă luciferică, hiperyonică, a bărbatului mereu străin femeii. Femeia sacrifică totul iubirii, bărbatul caută însă absolutul. Textul un pic misogin lasă de-nțeles că năzuințele lor abisale nu se întîlnesc, sunt divergente, de unde un etern "război al sexelor". Barbă Albastră e un fel de Don Juan aflat într-o relație de simetrie cu faimoasa gînganie numită călugărița (descrisă de Henri Fabre în Viața insectelor), cea care își ucide și devoră partenerul după consumarea actului amoros. Aici ar trebui să citez vorbe freudiene sonore, cum ar fi  "instinctul de distrugere", "posesia ca abolire și absorbție a ființei iubite", "faza canibalică a libidoului", rolul tandru și crud al mușcăturii în dragoste, ca atavism,  dar mă sfiesc de-așa psihanaliză învîrtoșată și mă mărginesc să recurg la spusele mai blînde ale poeților: Maeterlinck vorbea de "un delir ostil al iubirii", Baudelaire, de "cruzime și voluptate, senzații identice, ca extremul cald și extremul rece", iar Eminescu gemea, în Oda sa în metru antic "suferință tu, dureros de dulce". Firește însă că mitul lui Barbă Albastră, cu atît mai mult în varianta Balasz-Bartok, nu poate fi citit numai în cheie carnală, ci și într-una pur psihologică: erosul ca anihilare a personalității, ca sacrificiu de sine.
            În fine, subiectul e lung și timpul scurt. Mai trebuie totuși să adaug, aici, că iar e parcă un destin că-mi sunt date, în acest ciclu de micro-conferințe, tot opere în care noțiunile antitetice (sau complementare!) de Dragoste și Moarte, Eros și Thanatos, l’Amour-la Mort, revin cu încăpățînare ca-ntr-un tandem inseparabil: vă amintesc: Șeherezada, Francesca da Rimini, Tristan și Isolda... 

            Apropiindu-mă de încheiere, să spun că în muzica acestei opere a lui Bartok își fac loc multe motive muzicale din Ardeal, de pildă: în tema introductivă și finală, la modul pentatonic în fa diez ca în folclorul transilvan, ca și pasajele de "parlando-rubato". Să amintesc, cui nu știe, că genialul Bartok a cules și publicat o imensă cantitate de folclor muzical românesc: Cîntece popolare românești din comitatul Bihor (371 de melodii), în 1913; Muzica populară din Maramureș (365 de melodii), în 1923; Colinde românești (484 de melodii), în 1935 și altele. !Desigur că noi nu numai pentru asta îl iubim!, ci și pentru extraordinara sa contribuție la revoluționarea muzicii acestui secol. Așa că, melomane doamne și domni melomani, nu mai e loc decît pentru veșnicul meu oftat că, neputînd să vă CÎNT toate aceste lucruri, am fost nevoit doar să vi le spun! Pentru că, așa cum nu mi-e jenă să vă repet, eu cred că omul s-a născut cîntînd și doar o dată cu părăsirea Paradisului a decăzut și a trebuit să vorbească. Audiție plăcută. (17 iunie 1997)

ManfredȘeherezadaBurghezul... Francesca... Tristan... Visul... Barbă...Faust  • Romeo... Daphnis Don Quijote

FAUST (Goethe-Liszt)                                                                        

            Doamnelor, domnișoarelor, domnilor - bună seara! Se cuvine să mai spun o dată, acum, la acest nou început, citîndu-l pe tovarășul meu de-o viață, pe domnul meu de-o viață, pe florentinul Dante Alighieri (tu duca, tu signor e tu maestro!),Io non Enea, io non Paolo sono!, eu nu-s Enea, nu-s nici Sfîntul Pavel, eu nu sunt Iosif Sava, nici George Bălan nu sunt, și dacă știu ceva muzică, atîta cîtă poate ști un pasionat și harnic diletant, e pentru că, la începutul începutului, tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, pe cînd eu aveam vreo 4-5 ani, iar el vîrsta mea de acum, mă închidea în cameră și punea la picap discuri cu Aida, Trubadurul, Flautul fermecat, Tannhäuser, Traviata, Bărbierul..., așa că eu, după cum spune o celebră poezie de pe-atunci, î n a i n t e  de cuvîntul patrie, înainte de cuvîntul Partid, știam cuvîntul LA-RA (la-ra, la-ra...)

            Dincolo de orice glumă, conveniți, vă rog, onorat auditoriu, că am primit o misiune imposibilă, am acceptat să "mediez", să fac legătura, între doi titani, Goethe și Liszt - o sarcină enormă, ar trebui să fiu un conferențiar cît Petru Comarnescu- Ion Marin Sadoveanu- D.I.Suchianu- Andrei Pleșu și Neagu Djuvara laolaltă, pentru a îndrăzni să sper că aș putea să dau ocol măcar  m a r g i n i l o r  subiectului. Cum nu sunt, nu-mi rămîne decît să implor, ca un Rigoletto: PIETÁ, signori, PIETÁ!, nu zîmbiți mefistofelic dacă va trebui să fiu lapidar pînă la superficialitate, eu nu sunt decît Prologul întîlnirii unuia dintre cele mai abisale mituri produse de geniul uman cu suflul melodic al unuia din cei mai mari compozitori ai lumii.

            Stimați prieteni ai Frumosului - la Început, da, a fost Cuvîntul, însă înainte de cuvînt a fost Armonia. Omul s-a născut cîntînd, dar, o dată cu părăsirea Paradisului, a decăzut și a trebuit să vorbească. Prin grația divină a marilor muzicieni, el își amintește de graiul său dintîi și Cuvîntul se face iarăși Cînt. Este ceea ce se-ntîmplă în cele trei părți (Faust, Margareta și Mefisto) ale "simfoniei pentru orchestră, tenor și cor de bărbați" Faust de Franz Liszt. Locuitor, mulți ani, al Weimarului impregnat de Goethe, propovăduitor fervent al programatismului muzical, în care vedea "muzica viitorului" și "un limbaj poetic, mai apt poate decît chiar poezia, de a exprima tot ceea ce depășește în noi orizonturile obișnuite, tot ce se sustrage analizei, tot ce este legat de adîncimile inaccesibile, de dorințe atavice, de presimțiri inefabile" (și avea dreptate!), Franz Liszt, el însuși cuget tumultuos și răscolitor, era fatal să-și intersecteze destinul-creator cu această mirabilă poveste, despre nemurirea omului muritor, concentrată în Faust.  Faust este mai mult decît un mit: este un conglomerat de mituri. Trec prin el drumuri care pleacă din Kabbala, din Biblie (Adam, Iov, Solomon-Adramalech, Simon Magul) sau din Viețile Sfinților (Cyprian din Antiohia - resuscitat de dramaturgul Calderón), altele care pleacă din mitologia grecilor (Prometeu, Herakle, Icar) sau din mitologia orientală (Șiva, Ormuz-Ahriman, Asmodeu); se contopesc în acest mit legende ale Evului Mediu timpuriu, cum e cea a rebelului Theofilus din Adana aliat cu demonul, sau cea a vrăjitorului Merlin din romanele ciclului breton; se interferează, în fine, în rețeaua sa de sensuri, și personaje istorice ca Paracelsus sau Agrippa von Nettesheim,  precum și arhetipuri ca Jidovul Rătăcitor, Don Juan sau Don Quijote. Izvodit, pare-se, din existența unui doctor, aventurier și vrăjitor real, Johannes Faust, de prin Wittenbergul anilor 1500, care-și ducea veacul în cîrciuma lui Auerbach existentă și azi, unde petrecea...  în draci cu studenții - mitul faustic avea deja o vastă bibliografie pînă să ajungă preocuparea de-o viață a lui Goethe. Sar peste scrierile lui Johann Spiess, Christoph Wagner, Hans Widman sau Pfitzer (pe aceasta din urmă a cunoscut-o Goethe încă din copilărie și a reluat-o în timp ce-și elabora poemul), sar totuși peste ele, spre a vă menționa doar două: piesa Istoria tragică a vieții și morții doctorului Faust, din 1594, a contemporanului lui Shakespeare: Christopher Marlowe, și drama lui Lessing, Faust, din care s-au păstrat doar fragmente. Și poate că n-ar fi chiar pedanterie borgesiană, ci jaloane ale perenității unui nucleu imperisabil, dacă v-aș da cîteva repere și asupra bibliografiei (literar-muzicale) post-goetheene a mitului, opere literare de după el care au reluat tema: Heinrich Heine dădea încă din 1847 un Faust parodic, ironic, zeflemitor, și un Faust II, așijderea, în care protagonistul își vinde sufletul unui demon... feminin, Mefistophela!; compozitorii Berlioz, prin poemul simfonic Damnațiunea lui Faust (1846) și Gounod, prin opera Margareta (1859), au conferit motivului popularitate în întreaga Europă; de altfel, Liszt însuși a continuat să fie preocupat de universul faustic și, inspirat de poemul Faust  al lui Lenau, a compus și episoadele simfonice Procesiunea nocturnă și Valsul Mefisto. Un fel de Faust este Peer Gynt al norvegianului Ibsen, ca și poemul Tragedia Omului, al maghiarului Imre Madach sau, în registru fantastic-folcloric, Cocoșul Negru al lui Victor Eftimiu din 1913. Elemente net faustice se află în Portretul lui Dorian Gray al lui Oscar Wilde, precum și în teribilele romane Demonii și Frații Karamazov ale lui Dostoievski. Marele poet și gînditor Paul Valéry publică în 1945 Mon Faust (Faust al meu), o radicală meditație existențială. Thomas Mann scoate în 1947 amplul roman Doktor Faustus, în care problematica faustică e îmbinată cu cea a sensurilor și rosturilor filozofice ale muzicii. Romanul Un Faust irlandez al lui Lawrence Durrell, în stil ezoteric-fantastic, apare în 1963. În 1965, Lawrence Lee publică un roman social intitulat Americanul ca Faust, iar în 1966 apare postum capodopera lui Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta, binecunoscută iubitorului român de literatură.

            De traducerea poemului propriu-zis al lui Goethe și-au legat numele trei mari poeți români: Alexandru Macedonski (care a tălmăcit doar o porțiune) și Lucian Blaga și Ștefan Augustin Doinaș, care au dat versiuni integrale, acesta din urmă fiind și un competent exeget al capodoperei.

            Ce ne spune azi povestea lui Faust, a lui Mefisto, a Margaretei și a Elenei? Mi-am intitulat Pactul cu diavolul, acum cîțiva ani, o carte de dialog intelectual fără menajamente cu scriitorul Petru Dumitriu, autorul unei capodopere imperfecte (cum e Cronica de familie), dar și al unui roman abject, cum e Drum fără pulbere, în care lagărul de exterminare de la Canalul Dunăre-Marea Neagră al lui Dej e prezentat ca un șantier voios și grandios. "Îmi vine să-mi tai mîna cu care am scris acea carte!", îmi spunea scriitorul cu voce tremurîndă. Întrebarea dacă e "rentabil" să-ți vinzi sufletul, ca să capeți cunoaștere și atotputernicie, nu va înceta vreodată să fie sfredelitoare pentru cei care simt deasupra capului, în afara bolții înstelate, și bolta legii morale. Dar Faust e departe de a avea doar acest tîlc moralizator. El înseamnă și, cum spunea Tudor Vianu, "realizarea pe pămînt, în condițiile unei existențe omenești, a unei prinsori făcute în cer", căci "Das Manneswürde nicht der Götter Hohe weicht!" (demnitatea omenească nu-i mai prejos de înălțimea divină!), rimînd aici cu gîndul lui Dante care povestește, în Infernul, cum marele său profesor Brunetto Latini "m’insegnavate come l’uom s’eterna", îl învăța că: omul poate  să se-nveșnicească! El nu poate opri clipa (Verweile doch, du bist so schön! - Rămîi, căci ești atîta de frumoasă!), nu poate  încremeni în "stop-cadru" crîmpeiul de viață în care sufletul are senzația că se scaldă în sublim, nu poate asta, și poeții o strigă cu metafizică jale în glas:
fugit irreparabile tempus! (aleargă de neoprit timpul - Virgiliu),
o, temps, suspend ton vol! (o, timp, suspendă-ți zborul! - Lamartine),
mais oú sont les neiges d’antan? (dar unde-i neaua de-altădat’? - Villon),
Pierdut e totu-n zarea tinereții/ Și mută-i gura dulce-a altor vremuri,/ Iar timpul crește-n urma mea...mă-ntunec!  (Eminescu),
... dar o poate înveșnici în faptă durabilă (căci Am Anfang war die Tat - la început a fost fapta!, o spune tot Goethe), o poate înveșnici în sunete, cum e simfonia lui Liszt pe care o veți asculta; în marmoră, cum e Gînditorul lui Rodin; în cuvinte, cum e Codul Civil al lui Napoleon sau Divina Comedie a lui Dante.
        Elena înseamnă pentru Faust și împlinirea prin dragoste, emisferă care-și găsește cealaltă emisferă pentru a atinge, fie și fugitiv, perfecțiunea ființei DEPLINE, dar și descoperirea acelui Ewig weibliche, "etern-femininul care ne înalță-n tării", misterul acestor ființe care fac oameni, delicate, fragile, ciudate, numite femei, care nu ne sunt superioare, nu ne sunt inferioare, iar despre egalitate nici nu poate fi vorba!, dar înseamnă (Elena lui Faust) și întoarcerea psiché-ului și a minții spre modelul fără bătrînețe al marii simplități clasice, mereu tot mai valabil, cu cît lumea se complică tot mai mult.
        Întrucît știu, sau bănuiesc, că așteptați de la mine măcar o etimologie, doar o vorbă am să vă spun!, am să vă informez că, în privința lui Mefisto, s-a emis ipoteza că numele ar fi sugerat de grecescul mephotophiles (cel care nu iubește lumina), dar la fel de plauzibilă pare ideea că l-am putea citi mefaustophiles (cel care nu-l iubește pe Faust).

        Splendida bucată muzicală, care urmează palidelor mele vorbe, e compusă de un geniu nonconformist care, la rubrica profesie, în registrul unui hotel din Elveția, a trecut "Muzician filozof, născut în Parnas, venind din Îndoială, mergînd spre Adevăr". În acest periplu al său, în latura sa terestră, concretă, Franz Liszt a trecut și prin țara noastră, TOATĂ: și prin Ardeal și prin Muntenia și prin Moldova. Ba chiar (ce părere aveți?) a fost și la originea unui mărunt incident interetnic, pe care vi-l rezum, după Theodor Bălan. În noiembrie 1846, Liszt ajunge, în cadrul unui turneu de concerte, la Sibiu, unde exista o oarecare tensiune între sași și unguri, întreținută de cercuri interesate. În această atmosferă, Liszt, însoțit de aristocrați maghiari, nu putea fi cu totul nici pe placul sașilor, nici pe placul românilor. Faptul că programele și biletele au fost tipărite numai în ungurește (ca să vezi, în 1846!), a înăsprit indispoziția sașilor și a românilor. Totuși, spre cinstea pasiunii melomane, care e deasupra altor patimi mărunte, concertul a curs bine. Numai că la bis, sașii au cerut să li se cînte Erlkönig (Regele Ielelor) a lui Schubert, dar Liszt a atacat Marșul  lui Rákoczy. Asta a făcut ca finalul recitalului să fie tulburat de oarece agitație. Dar fiindcă la Sibiu, ca și mai pretutindeni în țara asta, a existat scaun la cap, a doua zi, spre aplanarea incidentului, i s-a propus lui Liszt, contra unei sume enorme, să mai dea un concert.
        Genialul compozitor și pianist a concertat și la București, în sala Momolo, în fața a 300 de persoane în delir, ceea ce l-a determinat să mai programeze încă două concerte (țineți cont că Bucureștii n-aveau pe-atunci mai mult de 80.000 de locuitori!), cel din urmă concert fiind chiar la Palatul lui Vodă Bibescu. Scriitorul Cezar Bolliac n-a cîntat numai iobagul, ci, într-o cronică muzicală entuziastă, a elogiat superlativ și arta lui Liszt.
        De la București, Liszt s-a dus și la Iași, unde a cîntat în saloanele vistiernicului Alecu Balș, de față fiind și Gh. Asachi, Costache Negri și Vasile Alecsandri; pe acesta din urmă, Liszt l-a vizitat pentru două zile și la conacul din Mircești, unde l-a cunoscut și pe Barbu Lăutarul. Acest sincer atașament al său pentru spiritualitatea și muzica românească ne ajută să trecem cu vederea ușor amănuntul că în concertele date în spațiul mioritic, repertoriul lui Liszt era mult mai facil și frivol decît în Occident, ba chiar cu omisiuni și "rezumări" ale unor piese. Pasă-mi-te, încă nu intraserăm de-a binelea în Europa...
        Dar, cum geniului i se iartă orice, după ce am să vă transmit iar veșnica mea părere de rău că n-am putut să vă CÎNT toate acestea și a trebuit doar să vi le SPUN, am să vă invit să vă lăsați  invadați de efluviile simfoniei Faust (partea întîi, Faust, lento assai - allegro impetuoso; partea a doua, Margareta, andante soave; partea a treia, Mefisto, allegro vivace-ironico și Cor final, andante mistico). Audiție plăcută. (21 nov.1997)

ManfredȘeherezadaBurghezul... Francesca... Tristan... Visul... Barbă...Faust  • Romeo... Daphnis Don Quijote

ROMEO ȘI JULIETA  (Shakespeare - Berlioz)

            Prea bun și prea cinstit auditoriu (aflat, aici, în sală sau acasă), primește respectuoasa-mi plecăciune; mi-e dat din nou să fiu în fața voastră, spre-a vă vorbi de tragica istorie a lui Romeo și-a Julietei sale. Și întrucît prea greaua mea misiune e să arăt cum CÎNT se face VORBA, cum muzica se naște din cuvinte, cum din POVESTE iese MELODIA - nădăjduiesc că nu veți lua drept mofturi sforțarea mea de-a pune ritm în frază, atunci cînd gîndul vrea și se cuvine. Căci, v-amintesc, precum chiar Shakespeare spune (dar în Neguțătorul din Veneția): "un om ce n-are muzică într-însul / nu-i demn decît de silă și ocară".

            Istoria lui Romeo și-a Julietei e veche și a fost adevărată; s-a întîmplat în veacul paisprezece și-au pus-o pe hîrtie italienii, dar și francezii și,-n sfîrșit, englezii (primul a fost Masuccio din Salerno, 1476, într-o novelă foarte pasională; la nici 50 de ani, veni Luigi da Porto și,-n același veac, Bandello (o mie și 554). După doar 6 ani, o povestește în Franța Pierre Boisteau - și numai doi mai trec, și-ajunge-n Anglia unde o pune-n versuri Arthur Brooke (o mie și 562). De aici (așa se crede, cel puțin) o află Shakespeare și-și compune piesa (o mie și 594- iar după alți 3 ani e tipărită). În românește-apare-ntîia oară acum o sută și 50 de ani, tradusă de un domn numit Copainig.
        Dar aș putea să uit că Dante însuși, în Purgatoriu,-anume-n cîntul 6, vorbea și el chiar despre-un miez al piesei?: și-anume dezbinarea care-ucide, discordia care-aduce numai rele, zîzania-ntre oameni și partide, ce roade trupul țării ca un cancer! Vă rog să  ascultați cele 5 versuri: "Ai, serva Italia, di dolore ostello,/ nave sanza nocchiere in gran tempesta,/ non donna di provincie, ma bordello!/.../ Vieni a veder Montecchi e Capelletti/...e ora in te non stanno sanza guerra/ li vivi tuoi, e l’un l’altro si rode!" ("O, biată, tu, Italie, trist ospel/ și navă-n viscol, ce-și pierdu pilotul!/ Din casă de onoare - ești bordel!/... /Privește-ți tu Montecchi, Capelletti!/ Și-acum trăiesc în focul dezbinării,/ ca toți ai tăi, mîncîndu-se cîinește!") Pricepeți unde bat - și bine faceți! Am mai citat din vorbele lui Croce care spunea că "Ogni vera storia/ e storia contemporanea" - simplu!: adică-orice istorie bine scrisă cuprinde-n ea și ziua cea de astăzi! În fond, ce vrea să spună William Shakespeare și despre ce e vorba-n tragedie? E vorba despre Dragoste și Ură; e vorba de Iubirea ce unește și dezbinarea care strică  totul. "Montecchi" cei de care spune Dante (adică Montagu, cum sună-n Shakespeare) sunt din partidul ghibelin, iar ceilalți ziși Capelletti (Capulet la Shakespeare) sunt din partidul guelf, rival de moarte. Din harța lor, se năruie destine, iar ura lor încremenește viața. Doi tineri vor să fie împreună și îi desparte-o stemă, un blazon, o siglă.
        Pe-acest contrast, de Dragoste cu Ură, e scrisă-ntreaga piesă. E construită pe oximoroane, pe îmbinări adînc paradoxale între-antipozi, antinomii, contrarii. Din Caroline Spurgeon citez o frază: "În Romeo și Julieta imaginea dominantă este LUMINA, cu toate formele și manifestările ei: soarele, luna, stelele, focul, fulgerul, flacăra prafului de pușcă, precum și lumina reflectată a frumuseții și iubirii. Și, prin contrast: noaptea, întunericul, norii, ploaia, ceața și fumul. În ochii fiecăruia dintre îndrăgostiți, celălalt este (textual) «lumină»". Romeo însuși în oximoroane vorbește: ascultați, vă rog, pasajul: "Iubire strîmbă! Ură drăgăstoasă!/ Ușurătate grea! Deșertăciune/ cu greu temei! Atotputernic haos!/ Pană de plumb, fum lucitor, foc rece!/ Bolnavă sănătate ori foc treaz!" Ca un ecou, tot în oximoroane vorbește și Julieta; ascultați-o: "Frumos tiran! Demon cu chip de înger!/ Șoim fără ghiare! Miel cu colți de lup!/ Sfînt blestemat! Mișel de cinste vrednic!" (Traducerea-i a lui Leon Levițchi). Pe drept cuvînt, acesta-i tonul piesei și principala ei semnificație: amestec de noțiuni contradictorii, Renaștere și Ev Întunecat, sublimul și absurdul laolaltă, "iubirea care mișcă sori și stele" - învinsă de prostie, vrajbă, ură!  Un Botticelli-amestecat cu Bosch! Da Vinci dizolvat în Henry Moore! Un înger cu aripile-n mocirlă!  Nu parcă însăși viața noastră cură repovestită de-a lui Shakespeare gură? Iar prăvălirea-n sînge a iubirii nu v-o aduce-n minte pe Francesca? dar și pe Baudelaire și pe Arghezi, cu "flori de mucigai" și "flori de rău", mixtură de marasm și bucurie. Romeo moare cu-n sărut pe buze: "Thy drugs are quick. Thus, with a kiss I die!" (Otrava-i iute. Mor într-un sărut) Verona nu-i de Rimini departe! ("La bocca mi baccio tutto tremante" - De freamăt plin, mă sărută pe gură și-i un pumnal și-aici ca și acolo) și în Antoniu e un alt Romeo ("Eternity was in our lips and eyes" - Pe buze și în ochi era vecia!)... și-această prea-romantică poveste, scrisă de-un Shakespeare tînăr și năvalnic, era cu neputință să nu-i placă lui Hector Berlioz, romantic tipic alături de Hugo sau Delacroix (dar și modern, căci e ceva într-însul din dodecafonia schönbergiană ca și din cromatismul wagnerian). Și altor muzicieni, vechea legendă a tragicilor tineri din Verona, le-a inspirat acorduri mișcătoare; îi amintesc, în treacăt, doar, aicea, pe Zingarelli, Charles Gounod, Prokofiev. Și mă întorc de-ndată la Berlioz: cum a compus Romeo și Julieta? Cum el juca și pana, nu doar clapa, transcriu chiar din Memoriile sale: "Într-o bună zi, sosi la Paris o trupă engleză de teatru, spre a juca tragediile lui Shakespeare, care s-a năpustit asupra mea pe neașteptate, m-a strivit cu desăvîrșire! Am avut intuiția adevăratei grandori, a frumuseții abisale, a celor mai profunde adevăruri dramatice!" Spre-a se-mbiba de ceea ce latinii numesc spiritus loci, Berlioz petrece-o vreme bună în Italia: "am vizitat numeroase monumente, am visat la Dante și Michelangelo sau l-am citit pe Shakespeare... mă cufundam în vîltoarea poeziei, murmurînd versuri de Shakespeare, Virgiliu și Dante". Dar pentru ca din Shakespeare și Berlioz să iasă-un nou Romeo și Julieta, bunul destin a mai plasat în cale pe un virtuoz demonic: Paganini, care îl stimulează cu un dar: cu 20.000 de franci bani gheață! Ca Mendelssohn-Bartholdy pasionat de Shakespeare pîn’la identificare, în numai 7 luni, Berlioz așterne "Simfonia cu cor, soliști vocali și recitativ coral - dedicată lui Niccoló Paganini", care-n 1839, ianuarie 24, este gata, iar în noiembrie, la Paris, se cîntă. E-un gen mai rar obișnuit acesta, precum chiar Hector Berlioz o spune: "nu e nici operă de concert, nici cantată, ci o simfonie dramatică cu cor". "Ingenuă", deci, precum Julieta însăși, pot spune (n-o spun eu, ci specialiștii): e-o capodoperă această piesă!

        Mă pregătesc acum să-nchei, nu înainte de-a observa că-un fatum parcă-așterne, în ciclul meu de micro-conferințe, tema "relației dragoste și moarte", "l’amour-la mort", cum zice calamburul; un titlu al lui Aznavour, Mourir d’aimer, rezumă, în regim de șansonetă, adînca, labirintica relație, prezentă și în Oda-în metru antic, ca și, speculativ, în de Rougemont, Julius Evola, Ortega y Gasset.
        Dar... n-am venit să fac bibliografie, ci doar să pun în vorbe biete gînduri și vă repet ce-am spus și altă dată: ar fi trebuit să CÎNT aceste lucruri, ci numai de nevoie le-am VORBIT. Căci pot să jur, chiar dacă n-am dovadă, că omul a venit CÎNTÎND în lume și, numai alungat din Paradis, a decăzut și treb’ie să vorbească.
       
       
Și-acum, sub o baghetă înțeleaptă, din Răsăritul-Îndepărtat venită, al mult  pasionatei Cio-Cio-San, veți asculta: Simfonia dramatică Romeo și Julieta de Hector Berlioz: Partea I: Introducere (Lupte, Tumult, Intervenția prințului), Prolog, Strofe, Scherzetto. Partea a II-a: Romeo singur, tristețe, Concert și bal, Mare serbare la Capuleți. Partea a III-a: Scenă de dragoste (Noapte senină, Grădina Capuleților tăcută și pustie). Partea a IV-a: Regina Mab sau Crăiasa visurilor, Scherzo, Adagio, Andante (Convoiul funebru al Julietei), Romeo la mormîntul Capuleților. Și Finalul: Recitativ, Aria lui Pater Lorenzo, Dublu cor.
        Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc audiție plăcută. (30 ian. 1998)

ManfredȘeherezadaBurghezul... Francesca... Tristan... Visul... Barbă...Faust  • Romeo... Daphnis Don Quijote

DAPHNIS ȘI CHLOE  (Longos-Ravel)

            Prea-bunele mele doamne, prea-bunii mei domni, stimați spectatori și stimați ascultători, bună seara. Suntem cu toții într-un flagrant contra-timp. Vom asculta o piesă inspirată de o idilă - într-o vreme care nu e deloc idilică. Dafnis și Hloe se îmbrățișau suav prin păduri - dar nouă cuvîntul "păduri" ne trimite imediat gîndul la tămbălăul noțiunilor de "proprietate", "retrocedare", "masă lemnoasă"... Textul aflat la originea muzicii lui Ravel descrie neprihănite săruturi pastorale - dar cîți oameni cu știință de carte, dar cu numai 400.000 de lei pe lună, mai au puterea de a fremăta la asemenea gingășii? Dumneavoastră, cei din fața mea, și dumneavoastră, cei care binevoiți să mă ascultați la radio, vă aflați desigur printre aceștia - dar cîți suntem?
        Bine, veți spune, dar ce importanță are că suntem puțini? De acord, voi răspunde eu pașnic, blajin și împăciuitor, n-are nici o importanță - și, ca să nu tulbur apele, îmi voi continua cuvîntul pe cel mai idilic ton pe care-l pot găsi.
        Așadar, în aceste minunate vremuri pe care ne-a fost dat să le trăim, sub soarele luminos al reformei, dar nu numai, ci - iată! - și sub luna luminoasă a reformei, în timp ce mîndra și frumoasa noastră țară merge, într-un vesel galop, tot înainte spre noianul de luminițe ce sclipesc ispititor la capătul drăgălașelor tuneluri, în aceste sublime zile de armonie și onor, în care nu există ființe care să se certe ca chiorii și în care tot omul se face luntre și punte să-și mai împingă măcar cu un centimetru țărișoara spre structurile acelea așa-și-pe-dincolo în care vrem să ne înfiripăm, precum și în aceste seri de desfătare și concordie, în care televiziunile revarsă către noi, chiar pe la această oră, puhoaie de vești încîntătoare, noi ne-am strîns în această sală, în care totul e renovat "Zeiss", în care toți instrumentiștii din spatele meu au cele mai bune și mai de soi instrumente muzicale, iar dumneavoastră, cei din fața mea, aveți cele mai mari lefuri și cele mai mici impozite cu putință, noi deci, ne-am strîns în această sală ca să vedem (adică să auzim) ce a făcut Ravel dintr-un roman antic grec.
        Cum adică "roman", veți întreba iarăși, pătrunși de o legitimă uimire. Păi au scris vechii greci "roman"? Precum știe toată lumea, ei se ocupau cu tragedia, comedia, epopeea și poezia lirică și filozofia. De unde pînă unde "roman"?!
        La interpelarea dvs., îl convoc de urgență pe cel mai notoriu specialist în produse ale spiritului grec, e vorba de germanul Erwin Rhode. El ne confirmă că, față de genurile enumerate mai înainte, romanul este "copilul făcut la bătrînețe" al literaturii grecești antice - care, totuși, nu a avut un cuvînt anume care să desemneze acest gen. Ideea le-a venit grecilor din Orient, pe care-l aveau la picioare din vremea imperiului lui Alexandru cel Mare, întins pînă-n India. Adus, astfel, pînă la nivel de capodoperă (prin Dafnis și Hloe), romanul, ca gen, intră într-o lungă pauză, într-un gol istoric de vreo 1000 de ani. Ieșit din această hibernare, el se va axa iar - și definitiv de această dată - pe tema fundamentală pe care i-au atribuit-o grecii: iubirea. Și tot grecii i-au statuat și cîteva elemente de structură, neclintite pînă-n ziua de azi, ca de pildă: Cei doi protagoniști, Ea și El, sunt întotdeauna inimaginabil de cumsecade și de frumoși, ei se îndrăgostesc, bine-nțeles, unul de celălalt, dar din cauză că au un asemenea look excepțional, de ei, de cum îi văd, se amorezează și alții (respectiv altele), ceea ce zămislește lungi prilejuri de întristări și belele, pentru că unii, și anume cei răi, își întemeiază iubirea pătimașă pe o totală lipsă de scrupule. Așadar: obstacole, peripeții, suspans - romanul (ca un fel de "epopee de decadență", cum spune Pierre Grimal în Civilizația greacă) fiind povestirea unei urmăriri, a unei căutări, pe firul obsesiei reîntîlnirii, al regăsirii perechii predestinate. Toate romanele antichității grecești poartă ca titluri numele cuplurilor despre care e vorba: "Hereas și Kaliroe", "Habrocomes și Antiia", Teagene și Haricleea", "Leukipe și Clitofon" sau (cel mai cunoscut, cel mai scurt și cel mai bun dintre toate) "Dafnis și Hloe" al lui Longos, care se pare că a trăit prin secolul II d.Cr.

            Și despre ce narează misteriosul Longos? Textul său e, în fond, în spiritul lui Teocrit (vă amintiți din Noaptea de mai  a lui Macedonski?: "Cu feți-frumoși culcați pe iarbă, izbindu-se cu portocale.../ Pe dealuri clasice s-arată fecioare în cămăși de in,/  Ce-n mîini cu amforele goale își umplu ochii de senin,/ Și printr-a serei lăcrămare de ametist și de opale,/ Anacreon renalță vocea, dialoghează Theocrit.../ Veniți, privighietoarea cîntă în aerul îmbălsămit!") textul său, zic, e dezvoltarea în proză a unei idile rustice cu final conjugal. Pe "dealuri clasice", aproape de Mitilene, patria lui Sapho, niște păstori dau peste doi copii părăsiți de părinții lor: un băiat (Dafnis) și o fetiță (Hloe), avînd asupra lor obiecte scumpe (gnorismata) care vor îngădui să fie recunoscuți într-o bună zi. Și Euripide umblase prin această temă. Ajunși la adolescență, Dafnis și Hloe intră în cîmpul muncii, la propriu, și se îndeletnicesc cu păzitul oilor părinților lor adoptivi. Ei hălăduiesc astfel prin crînguri, poieni, peșteri, luminișuri, pădurici, în genere printr-o natură profund prietenoasă, chiar codoașă, aș spune, dacă nu m-aș teme de unele urechi prea sensibile, și, în pastorala lor hălăduială, se descoperă reciproc (la propriu și mai ales la figurat). Cu o genială delicatețe, și într-un stil care în original are o savantă muzicalitate (ritm, rime interioare, asonanțe etc.; eu am folosit traducerea lui C.I.Balmuș din 1955), Longos descrie mirajul și fascinanța primelor senzualități, mereu crescînde, ce-i drept, dar în care carnalitatea delicată păstrează un absolut parfum de frișcă și mimoză. Unele tablouri sunt de o indicibilă finețe quasi-botticelliană: Dafnis lasă naiul și o privește pe Hloe dormind. Un greiere se așează pe sînul fecioarei. Dafnis nu pregetă și își strecoară mîna acolo, extrăgînd minuscula viețuitoare, care continuă să cînte și între degetele sale...
        Romanul este astfel și o catifelată inițiere în primele taine ale concupiscenței inocente. Mistuiți de reciprocă afecțiune, după ce fac un intens schimb de jurăminte de dragoste eternelă în care strecoară și nelipsitele platitudini metaforice ale tuturor amorezilor ("-Ah, Dafnis, soarele este fierbinte! -Ah, Hloe, de-ar putea fi atît de fierbinte ca focul care-mi arde inima!" etc.), cei doi, nereușind în nici un chip să-și ogoiască aleanul, cer sfatul bătrînului Filetas, care le spune destul de limpede: "Dragostea n-are leac nici în băutură, nici în mîncare, nici în descîntec, ci numai sărutul, strînsul în brațe și culcatul împreună goi o potolesc". După trecerea, plină de dulci fiori, prin primele două metode, Dafnis și Hloe o vor experimenta și pe cea de-a treia, cu uimirea că nici aceasta nu le aduce detensionarea, descărcarea, catharsisul - și nici n-avea cum să le-o aducă, atîta timp cît ei o practicau cu o deplină castitate... Abia mult mai tîrziu, după necazuri aventuroase și după ce în fine, căsătoriți, Dafnis va fi făcut ceea ce îl învățase Lykainion, vor înțelege ei că "ceea ce făceau ei în pădure nu erau decît jocuri de păstori".
        Din aceste jocuri de păstori, Maurice Ravel va scoate, în 1909, o simfonie coregrafică ce se va și dansa, în 1912, la “Ballets Russes” sub comanda marelui Nijinski. Prin piesa lui Ravel suntem în plin impresionism muzical (compozitorul avea deja în urmă faimoasele Jeux d’eau din 1901, prin care se apropia vertiginos de Liszt și Debussy, Cvartetul de coarde și Pavana pentru o infantă defunctă din 1902, Oglinzile și Sonatina pentru pian din 1905, sau mult cîntata Rapsodie spaniolă din 1907). Jandarmii esteticii academice ai vremii  l-au pus la index, iar ingeniozitatea briliantă a primelor lucrări i-a fost reproșată ca un cusur - nimic nou sub soare, e Golgota pe unde trece orice adevărat creator. Apărat totuși de maestrul său, Gabriel Fauré, Ravel cucerește și marele public cu Valsurile nobile și sentimentale, cu Gaspard de la Nuit, cu piesele scrise pe poeme de Mallarmé, cu Melodiile populare grecești, cu Boleroul sau Ma Mere l’Oye. Ce vreți, suntem în plină belle époque, în care muzica simfonică mai putea vorbi de un mare public - e idilic, e pastoral, e utopic, nu-i așa?
        Simfonia coregrafică pe care o veți auzi, doamnelor și domnilor, este considerată de cei mai mulți specialiști capodopera lui Ravel, piesa sa cea mai complexă, cea în care și-a putut exprima numeroasele nuanțe ale talentului său, de la mobilitatea de argint viu îmbinată cu un magic echilibru, și pînă la subtilul balans între ironic și feeric, în care e un maestru neegalat.

            Necăjit, ca-ntotdeauna, că n-am putut să vă cînt lucrurile acestea și a trebuit doar să vi le spun, vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru atenția pe care mi-ați acordat-o, și, mai mult, pentru atenția pe care o veți acorda simfoniei coregrafice Dafnis și Hloe de Ravel, alcătuită din părțile Nocturnă, Interludiu, Dans războinic, Răsărit de soare, Pantomimă și Dans general. Audiție plăcută. (27 febr. 1998)

ManfredȘeherezadaBurghezul... Francesca... Tristan... Visul... Barbă...Faust  • Romeo... Daphnis Don Quijote

DON QUIJOTE (Cervantes - R.Strauss)

            Stimate doamne, domnișoare, stimați domni, aici de față, sau ascultători la radio, bună seara. Îngăduiți-mi să scurtez prefața, să nu mai umblu cu tertipuri retoricești de captare a bunăvoinței și să trec degrabă la subiectul meu, care este construirea unei punți peste un superb abis, o punte între Don Quijote al gîndului și Don Quijote al armoniilor muzicale, acestea fiind de fapt tot o formă, sublimată, de gînd. Vă rog să nu vă faceți iluzii, timpul e scurt, podeaua e strîmbă, eu nu sunt Anghel Saligny, cum nici Petru Comarnescu sau Ion Marin Sadoveanu nu sunt, eu nu-s Enea, nu-s nici Sfintul Pavel, cum zice Dante (!căruia-i convenea să fie modest!), ba, sincer să fiu, nici George Bălan sau losif Sava și cu atît mai puțin doamna Zoe (desigur, Dumitrescu-Bușulenga). Eu sunt ceea ce au făcut cărțile dintr-un puști pe care taică-său îl închidea în cameră cu-n picap din acela care schimba zece plăci una după alta, toate cu Amellita Galli Curci sau Toti dal Monte sau Mario del Monaco, ba chiar și niscaiva Caruso, acesta învîrtindu-se cu 78 de ture pe minut, de amețeau  și cățelul, și pîlnia, și puștiul care habar n-avea nici de viitor, nici de prezentul stalinist, dar cotcodăcea cu mare avînt Adio del passato!

            Prezentările fiind făcute, și trecuți fiind cu bine de limbul protocolar, să deschidem larg porțile subiectului. Ce vom vedea în dosul lor? Un bărbat care-și prăpădise mîna stîngă în bătălia de la Lepanto și care, în stil balzaciano-gorkian, făcuse cele mai fantasmagorice tentative de a se chivernisi, fără să izbîndească, nici cu armele, nici cu literele (ba a trecut chiar și prin pușcărie, din cauza unor încurcături financiare), astfel că se sfîrșește, strîmtorat, de hidropizie, la 23 aprilie 1616 și este înmormîntat, fără vreo lespede care să indice locul, în Mînăstirea Ordinului al III-lea franciscan din Madrid; oricît a scotocit Academia Spaniolă în 1870, mormîntul n-a putut fi determinat, tot ce s-a putut deduce cu certitudine e că el se află pe "Calle de Cantarranas". Omul se numea Miguel Cervantes de Saavedra și, doar cu o singură mînă, lăsase cel puțin două temeiuri ca istoria literaturii de pretutindeni și de totdeauna să-l consemneze cu onoruri supreme; cele două temeiuri se numesc Nuvelele exemplare (este creatorul genului în Spania) și Iscusitul hidalgo Don Quijote de la Mancha. Asupra acesteia din urmă dați-mi voie să mă năpustesc cu lancea mea hermeneutică. Nu-mi luați în nume de rău dacă am să vă vorbesc ca unor oameni care știu despre ce e vorba. Cu o turmă de interpretări pedestre și mic-burgheze vreau să mă războiesc - dar ce zic eu "mic-burgheze"?! Pricăjit-burgheze, bicisnic-burgheze, păduchios-burgheze! Să aleg, totuși, din acea turmă, doar două oi negre, pe care neînfricat să le răpun.

            1) Într-un anume spirit popular, e încetățenită prejudecata că donquijotism înseamnă un fel de țicneală, o ridicolă neadaptare la realitate. Să mă iertați că voi fi patetic (doar “joc” pe teritoriu iberic!), dar, din perspectiva rîmei, ciocîrlia e complet sărită de pe fix cu zbenguielile ei prin aer, în loc să se tîrască gospodărește prin gunoaiele cele mănoase! S-a adaptat Isus Hristos la realitate? sau a tras dumnezeește realitatea după el? A fost el ridicol intrînd în urbe călare pe o “Rosinante” care nici măcar nu era cal, ci măgar? Nu! A fost sublim! Într-o realitate strîmbă și întortocheată, un om care merge drept, ca raza de soare, pare excentric. Ortega y Gasset reia, în meditațiile sale despre Don Quijote, o povestire a exploratorului Parry, care relata că în expediția sa spre Pol, într-una din zile și-a mînat cîinii neîncetat spre nord și totuși, după zeci de ore, aparatele îi arătau că se afla mult mai la sud decît chiar punctul din care plecase. De ce? El procedase corect, dar imensul sloi pe care gonise era tîrît spre sud de un blestemat de curent oceanic.
        Prin ce era abnorm Alonzo Quijano, zis Don Quijote (care, de altfel, a și fost numit “un Isus al Spaniei”)? Prin aceea că într-o lume de compromisuri, voia să fie impecabil. Că într-o lume de mică învîrteală, el se plasa pe orbita virtuților înalte. Așa zisa nebunie a lui Don Quijote nu e decît o psihoză a Binelui. Un singur personaj din tot universul literaturii îi este cu adevărat deopotrivă lui Don Quijote: e cel numit de fariseii și conformiștii din jurul său IDIOTUL: e vorba de prințul Mîșkin din romanul Idiotul al lui Dostoievski care și el e tratat drept nebun pentru că e prea bun: ca și Don Quijote, el chiar crede în dezinteresare, în modestie, în puritate, în generozitate, în stoicism - și acționează în virtutea acestor comandamente lăuntrice. Onorat auditoriu, riscînd să mă luați drept frondeur (ceea ce nu sunt), am să vă strig apăsat: în mocirla în care suntem, de Don Quijoți avem nevoie! De ființe care să se devoteze binelui public pînă la uitarea de sine, de minți care să ardă pentru o idee, de suflete străine de levantinism și ciubuceală. Pezevenghi, fanfaroni, zeflemiști, sceptici, pozeuri, șmecheri, combinagii avem cu duiumul, dar cei care împing cu adevărat înainte omenirea în general și o națiune în special sunt acești superbi Cavaleri ai Idealului și ai Bunei-credințe! Și istoria, inclusiv a noastră, nu e chiar pustie de astfel de întrupări ale dictonului Sfintului Francisc: "Nullum magnum ingenium sine quodam dementia" (Nu se poate o mare iscusință, un mare geniu, fără un pic de nebunie): chiar Brâncuși, care spusese și el: “Cînd nu mai ești copil, ai murit de mult”,  n-a fost un Don Quijote, plecat să cucerească lumea cu dulceața sufletească a ouălor și a romburilor sale lustruite? Dar aventurosul Mihai Viteazu, condotier cu nobilă misiune, n-a fost oare un Don Quijote, cînd pohta ce pohtise a fost să prindă în galopul calului său alb tot ce era suflet românesc? Nu e un Don Quijote, în cel mai frumos sens al cuvîntului, în Bălcescu, cel care se consumă implacabil pentru mai-binele nației sale? Azi, în 15 mai, nu zăriți oare în fluierul lui Avrămuț lancu o întrupare autohtonă a lăncii cavalerului de la Mancha? Un Don Quijote deplin e în zbaterile genuine ale lui Eminescu, vuind de candoare și farmec al gratuității! Don Quijote întru totul e Eugen Lovinescu, profesor de liceu (nu academician, nu ministru!) pîn'la sfîrșitul vieții, viață în care n-a avut decît un scop: să caute, sacrificînd tot pentru  frumosul din pagina scrisă. Și Blaga, care, într-o Europă isterizată de praful de pușcă și de fumul de carne umană arsă, construia mioritic sisteme de înțelegere a tot ce mișcă, era un Don Quijote în felul său cuminte și ardelenesc - și regreta că El Greco nu l-a pictat pe tovarășul lui Sancho Panza. Și "nebunul" (desigur, între ghilimele) Călinescu era un Don Quijote, care încerca, în vremuri mai mult negre decît roșii, să micșoreze bezna generală, cu jerbele spiritului său. Și puștanul Labiș a fost un Don Quijote, crezînd mai întîi în himere, apoi deșteptîndu-se și încercînd să lupte cu inerția și cu inepția, pentru a sfîrși sub un tramvai cere mergea just pe linia partidului!

        Dacă tirada mea vi se pare exagerată, să încerc să mi aduc în sprijin autoritatea unui savant spaniol de talia lui Ramon y Cajal, care scria, textual, că "donquijotismul e forma supremă a patriotismului"; dar vă rog să mă iertați pentru acest din urmă cuvînt, care poate că sună primitiv și proletcultist azi, cînd în detașamentul celor mai înaintați dintre noi se flutură în vînt, zălog de legămînt, stindardul euro-patriotismului!

        Apropo de Europa, să nu uit a vă spune că unul dintre cei mai realiști scriitori ai veacului trecut, de Flaubert e vorba, a fost literalmente obsedat de Cervantes, declara că-l știe pe Don Quijote pe de rost și vedea, el însuși, în principala sa creație, doamna Bovary, o formă feminină, în alt veac, a nefericitului hidalgo. Simțiți, deci, unde e adevărul-adevărat? Stendhal îl căuta în Codul Civil al lui Napoleon, din care citea în fiecare dimineață citeva pasaje, ca să-și limpezească mintea, Flaubert, alt titan al adevărului omenesc gol-goluț, în adînca poveste a lui Cervantes, cel pe care Menendez y Pelayo îl socotea "cel mai sănătos și mai echilibrat dintre geniile Renasterii".

            2) O înțelegere nătîngă a acestei opere, dintre cele mai traduse din lume (există peste 1200 de versiuni) înclină spre ideea că pe Don Quijote l-ar fi stricat cărțile. Cam așa putea gîndi filistina cocoană dintr-o tabletă a lui Călinescu, Tot mai citești, maică? Sastisit de adevărata industrie de romane cavalerești a epocii (la 1552 se dăduse și o lege care interzicea imprimarea și difuzarea unor atare scrieri), care terfeleau în derizoriu și bla-bla eterne aspirații spre onestitate, eleganță în înfruntare, altruism, amenitate, gentilețe - scîrbit de poșirca acelor romane, zic, care erau în acea vreme corespondentul perfect a ceea ce sunt azi telenovelele (adică o armă de imbecilizare în masă), Cervantes a vrut și a reușit să dea o lecție de bun-simț, așezînd, ca un veritabil Columb, oul în picioare, cum stă, neclintit, și astăzi. Cărțile nu l-au zăpăcit pe Don Quijote, nu zăpăcesc pe nimeni și inflexibilul hidalgo a arătat că, dezbrăcate de trivialitatea dulceagă și de gongorismul vacuumatic, năzuințele romanelor cavalerești se află printre bunurile cele mai respectabile ale umanității.

        ...Între care, doamnelor și domnilor din această sală sau de lîngă difuzoarele aparatelor de radio, se află și minunea muzicii. Poemul simfonic al lui R. Strauss pe care-l veți asculta peste cîteva minute, produs, în 1898, al unui romantic întîrziat, nutrit cu Haydn, Mozart și Beethoven, ca și din Mendelsohn, Chopin sau Brahms, avînd ca modele întru programatismul inteligent nume ca Wagner sau Liszt - poemul poartă titlul complet de "Variațiuni fantastice pe o temă cu caracter cavaleresc". Variațiunile sunt în număr de 10: veți auzi mai întîi o introducere în atmosfera Mesei Rotunde: entuziasm, galanterie, spirit de aventură, căutare a himerei. Va urma lupta cu morile de vînt și cu turma de oi. După aceea... dar iată mă pe o pistă stupidă, cer iertare, aceea de a vă "povesti" muzica! Mă opresc aici, regretînd ca de obicei că n-am putut să vă cînt ceea ce aveam de spus și a trebuit să mă multumesc cu vorba. Vă mulțumesc pentru atenție, audiție plăcută. (15 mai 1998)

George PRUTEANU
 

ManfredȘeherezadaBurghezul... Francesca... Tristan... Visul... Barbă...Faust  • Romeo... Daphnis Don Quijote