NOTE (cap. Justificare)

 
a)
Liviu Călin, G. Călinescu, īn Pagini de istorie literară, EPL, 1968, p.75.
  b
)
Viorel Alecu, Debutul universitar al lui G.Călinescu, īn Ramuri, nr. 5/1970.
  c) N.Barbu, Rememorări, īn Cronica, nr. 10/ 1970. Aceeaşi observaţie şi īn M. Novicov, „Misterul“ Călinescu, īn Ramuri, nr. 3/1970.
  d) N.Barbu, loc.cit.
  e) Liviu Călin, loc.cit.
  f) G.Muntean, Călinescu şi artele, īn Revista de istorie şi teorie literară, nr. 31/1968, pp. 418.
  g) Nicolae Ţaţomir, De sub arcada de piatră, īn Convorbiri literare, nr. 8/1973.
  h) Corneliu Baba, Completare la un desen, īn Luceafărul, nr. 14/1964.
  i) I.Valerian, Apare o nouă generaţie..., īn Viaţa literară, 9 aprilie 1927.
  j) I.Valerian, Cu scriitorii prin veac, EPL, 1969, p. 223.


NOTE (cap. Feldeinţa călinesciană)

    1) Dinu Pillat, G. Călinescu, īn Mozaic istorico-literar – secolul XX, EPL, 1969, p.171.
    2) George Muntean, Călinescu şi artele, īn Revista de istorie şi teorie literară, nr. 31/1968, p.419.
    3) Cornelia Ştefănescu, Amintiri despre G.Călinescu, īn Secolul 20, nr. 6/1969, p.78.
    4) G.Călinescu, Domina bona, īn Principii de estetică, ediţie īngrijită de Geo Şerban şi Andrei Rusu, EPL, 1968, p.260.
    5) Giovanni Papini, Un om sfīrşit, īn romāneşte de Gh. Călinescu, cu o prefaţă a autorului pentru ediţia romānească şi o introducere de Alex. Marcu, Editura Cultura Naţională, Buc., 1923.
    6) G.Călinescu, Scriitori străini, EPLU, 1967, p. 417.
    7) Anatole France, Le Jardin d'Epicure, Calman-Lévy, 1921, p.137.
    8) Īn Contemporanul, nr.5/1964.
    9) Īn Secolul 20, nr. 6/1969.
    10) Id., ibid.
    11) Frumuseţea, īn Cronicile optimistului, EPL, 1964, p.392.
    12) Jules Verne şi literatura pentru copii, īn Cronicile optimistului, ed.cit., p.274.
    13) Despre pathos, īn Cronicile optimistului,  ed. cit., p.314.
    14) G.Călinescu se află peste tot īn opera sa, interviu cu Alice Vera Călinescu, īn Revista noastră, nr.25-26-27, Focşani, 1975.
    15) Dumitru Micu, G. Călinescu īntre Apollo şi Dionysos, Ed. Minerva, Buc., 1969, p.279.
    16) Marginalii, īn Cronicile optimistului, ed.cit., p.323.
    17) Ov.S.Crohmălniceanu, Literatura romānă īntre cele două războaie mondiale, EPL, 1967, p.473.
    18) Dinu Pillat, G. Călinescu, īn op.cit., p.185.
    19) Ovidiu Papadima, Călinescu şi noi ceilalţi, īn vol. 13 Rotonde, Ed. „Muzeul literaturii romāne“, 1976, p.58.
    20) Alice Vera Călinescu, īn interviul citat.
    21) Cornelia Ştefănescu, La ultimul prag, īn Secolul 20, nr. 6/1969.
    22) Id., ibid.
    23) Loc.cit., p.178.
    24) Id., ibid., p.176.
    25) Am fost copil, īn Contemporanul, nr. 27/1959.
    26) Valeriu Ciobanu, G.Călinescu, īn Revista de istorie şi teorie literară, nr.3/1966, p.500.
    27) G.Muntean, Călinescu şi artele, loc.cit., p.420.
    28) Valeriu Ciobanu, id., ibid., p.503.
    29) Dinu Pillat, G.Călinescu, īn op.cit., p.178.
    30) Valeriu Ciobanu, id., ibid., p.504.
    31) Dinu Pillat, G.Călinescu, īn op.cit., p.180.
    32) Īn universul călinescian, convorbire cu Alice Vera Călinescu, realizată de M.Mirciu, īn Romānia literară, nr. 25, 13 iunie 1975.
    33) Emil Manu, Fascinaţia intimităţii călinesciene, īn Steaua, nr. 16/1971.
    34) G.Călinescu, Mesaj, īn Viaţa Romānească, nr. 6/1965.
    35) Id., ibid.
    36) Cuvīnt īnainte la Cronicile optimistului, ed.cit., p.5.
    37) Mircea Horia Simionescu, Ingeniosul bine temperat – Dicţionar onomastic, Ed. Eminescu, 1970, p.365.
    38) Loc.cit.
    39) Cuvīnt īnainte la Cronicile optimistului, ed.cit., p.5.
    40) Id., ibid., p.6.
    41) Īnsemnări cu creionul, īn Contemporanul, nr. 19/1961.
    42) Mircea Horia Simionescu, op.cit., p.366.
    43) Ipocritul, īn Cronicile optimistului, ed.cit., p.176.
    44) Neseriozitate, īn Cronicile optimistului, ed.cit, p.101.
    45) Gīnduri autumnale, īn Cronicile optimistului, ed.cit, p.434.
    46) Instinct şi raţiune, īn Cronicile optimistului, ed.cit., p.107.
    47) Smeul, īn Cronicile optimistului, ed.cit., p.102.
    48) Valeriu Ciobanu, op.cit.
    49) G.Călinescu, Anton Holban, īn Adev. lit. şi art., nr. 842 din 24 ian. 1937, apud Ulysse, ediţie īngrijită de Geo Şerban, EPL, 1967, p.74.
    50) George Muntean, Prefaţă la G.Călinescu, Īnsemnări de călătorie, Editura pentru Turism, Buc., 1973, p.7.
    51) Op.cit., p.175.
    52) G.Muntean, Călinescu şi artele, loc.cit., p.421.
    53) Zoe Dumitrescu-Buşulenga, G. Călinescu, īn Romānia literară, 20 iunie 1974.
    54) Al.Rosetti, G.Călinescu, īn Cartea albă, EPL, 1968, p.65.
    55) Īn Principii de estetică, ed.cit., p.358.
    56) M.Novicov, op.cit.
    57) Singurătatea, īn Contemporanul, 6 mai 1960.
    58) Īnsemnări de toamnă, īn Contemporanul, 1 noiembrie 1963.
    59) Artistul şi lumea, īn Contemporanul, 15 noiembrie 1963.
    60) Al.Rosetti, interviu acordat lui Adrian Păunescu, Luceafărul, nr. 17/1970.
    61) Eugen Barbu, (Necrolog), īn Contemporanul, nr. 16/1965.
    62) N.Barbu, Rememorări..., īn Cronica, nr. 10/1970.
    63) Dinu Pillat, op.cit., p.179.
    64) N.Barbu, op.cit.
    65) Id., ibid.
    66) Corneliu Baba, op.cit.
    67) Al. Rosetti, G.Călinescu, īn Cartea albă, ed.cit., p.68.
    68) Dinu Pillat, op.cit., p.178.
    69) Id., ibid.
    70) G.Muntean, G.Călinescu – profesor, īn Romānia literară, nr. 11/1970.
    71) Dinu Pillat, op.cit., p.179.
    72) N.Manolescu, Contradicţia lui Maiorescu, Ed. Cartea Romānească, 1970, p.96.
    73) G.Muntean, Călinescu şi artele, loc.cit., p.426.
    74) Spectacolul personalităţii, īn Revista de istorie şi teorie literară, nr. 3- 4/1965, p.495.
    75) Şerban Cioculescu, G.Călinescu, īn Aspecte literare contemporane, EPL, 1972, p.212.
    76) Un Ulise al criticii literare, īn Euphorion, EPL, 1969, p.401.
    77) G.Călinescu, Inedite orale, culese de Stancu Ilin, īn Luceafărul, 39/1966.
    78) Metafizica burlescă, īn Scriitori străini, EPLU, 1967, p.485.
    79) Dithyrambul pepenelui, īn Scriitori străini, ed.cit., p.661.
    80) G.Călinescu, Inedite orale, loc.cit.
    81) G.Călinescu, Tragic şi comic, īn Contemporanul, nr. 44/1964.
    82) E.Lovinescu, G.Călinescu, īn Aquaforte, Scrieri, 3, ediţie de Eugen Simion, Ed. Minerva, 1970, p.228.
    83) Pompiliu Constantinescu, G.Călinescu, īn Scrieri, 2, EPL, 1967, p.219.
    84) Id., ibid., p.38.
    85) Vladimir Streinu, Clasic, baroc, rococo, īn Pagini de critică literară, Ed.  Minerva, 1976, p.231.
    86) Vladimir Streinu, Spectacolul personalităţii, loc.cit.
    87) Şerban Cioculescu, G.Călinescu, īn Varietăţi critice, EPL, 1966, p.100.
    88) N.Balotă, Un Ulise al criticii literare, loc.cit.
    89) Valeriu Ciobanu, op.cit.
    90) Dinu Pillat, op.cit., p.173.
    91)N.Manolescu, Contradicţia lui Maiorescu, Ed. Cartea Romānească, 1970, p.96.
    92) G.Muntean, Călinescu şi artele, loc.cit.
    93) Al.Rosetti, Cartea albă, ed.cit., p.65.
    94) G.Călinescu, Confesiuni indirecte, īn Contemporanul, 3 ianuarie 1964.
    95) Valeriu Ciobanu, op.cit.
    96) M.Novicov, „Misterul“ Călinescu, loc.cit.
    97) Dinu Pillat, op.cit., p.180.
    98) M.Novicov, Directorul nostru, īn Revista de istorie şi teorie literară, nr. 3- 4/1965, p.116.
    99) Marin Bucur, G.Călinescu – amintiri, īn Secolul 20, nr. 6/1965.
    100) Tabletă, īn Contemporanul, nr.27/1964.
    101) N.Balotă, Glose călinesciene, īn Labirint, Ed. Eminescu, 1970, p.200.
    102) Al. Rosetti, Cartea albă, ed.cit., p.66.
    103 )Şerban Cioculescu, G.Călinescu, īn Aspecte literare contemporane, ed.cit., p.211.
    104) Viaţa literară, 9 aprilie 1927.
    105) E.Lovinescu, op.cit., p.193.
    106) Eugen Barbu, art. cit.
    107) Vladimir Streinu, Spectacolul personalităţii, loc.cit.
    108) Psihologie, īn Contemporanul, nr. 50/1964.
    109) Lucruri simple, īn Contemporanul, nr. 31/1964.
    110) Tabletă, loc.cit.
    111) Lucruri simple, loc.cit.
    112) Dinu Pillat, op.cit., p.177.
    113) Valeriu Ciobanu, op.cit.
    114) Şerban Cioculescu, G.Călinescu, īn Varietăţi critice, ed.cit., p.101.
    115) Marin Bucur, op.cit.
    116) G.Muntean, Călinescu şi artele, loc.cit., p.426.
    117) Dinu Pillat, op.cit., p.180.
    118) M.Novicov, „Misterul“ Călinescu, loc.cit.
    119) Cuvīntul academicianului Tudor Vianu (La 60 de ani de la naşterea lui G.Călinescu), īn Scriitori romāni, Ed. Minerva, „Biblioteca pentru toţi“, vol.3, p.211.
    120) Ieronim Şerbu, Vitrina cu amintiri: G.Călinescu, īn Viaţa Romānească, nr.11/1971.
    121) Al.Rosetti, Cartea albă, ed.cit., p.70.
    122) Valeriu Ciobanu, op.cit.
    123) Dinu Pillat, op.cit., p.181.
    124) Camil Baltazar, Romanul domnului Călinescu, īn Romānia literară, 10 decembrie 1933.
    125) Dinu Pillat, op.cit., p.179.
    126) Al. Rosetti, Cartea albă, ed.cit., p.65.
    127) E.Lovinescu, loc.cit.
    128) Şerban Cioculescu, Aspecte literare contemporane, ed.cit., p.212.
    129) Valeriu Ciobanu, op.cit.
    130) Id., ibid.
    131) Id., ibid.
    132) Id., ibid.
    133) G.Călinescu, Scrisoare către Ion Barbu, 18 iulie 1934, apud Scrisori şi documente, ediţie īngrijită, note şi indici de Nicolae Scurtu, Ed. Minerva, 1979, p.348.
    134) Ieronim Şerbu, loc.cit.
    135) Dialog despre fericire, īn Cronicile optimistului, ed. cit., p.150.
    136) Ieronim Şerbu, loc.cit.
    137) E.Lovinescu, loc.cit.
    138) Şerban Cioculescu, G. Călinescu, īn Varietăţi critice, ed. cit., p.102.
    139) Op. cit., p.180.
    140) N.Balotă, Un Ulise al criticii literare, loc.cit., p.401.
    141) Vladimir Streinu, Pagini de critică literară, IV, Ed. Minerva, 1976, p.287.
    142) Al. Rosetti, Cartea albă, ed.cit., p.66.
    143) Id., ibid.
    144) Valeriu Ciobanu, op.cit.
    145) Id., ibid.
    146) O vīrstă, īn Contemporanul, 9 august 1963.
    147) Şerban Cioculescu, Aspecte literare contemporane, ed.cit., p.213.
    148) Vladimir Streinu, Spectacolul personalităţii, loc.cit., p.495.
    149) Marin Bucur, op.cit.
    150) Şerban Cioculescu, Aspecte literare contemporane, ed.cit., p.213.
    151) Dinu Pillat, op.cit., p.178.
    152) Vladimir Streinu, Spectacolul personalităţii, loc.cit.
    153) Romulus Vulpescu, G.Călinescu, īn Luceafărul, nr. 14/1964.
    154) Pompiliu Constantinescu, Un profesor volubil, īn Scrieri, 2, EPL, 1967, p.219.
    155) Al.Rosetti, Cartea albă, ed.cit., p.72.


NOTE (cap. Călinescu citind)

1)
Vezi şi celebrul pasaj al voiajului pe calea  ferată din romanul Cartea nunţii.

2) Īn G.Călinescu, Principii de estetică, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1968, ediţie īngrijită de Andrei Rusu, cu o prefaţă de Ion Pascadi, pp. 244-291.
3)  Domina bona, loc cit., p.248.
4)  
Id., ibid.

5)  Id., p. 261
6)  Id., p. 263
7) E frapant cu cītă acuitate anticipă Călinescu ideile dintr-o lucrare modernă fundamentală asupra subiectului, cea a lui Thomas Laqueur, Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud (1990; traducerea romānească, aparţinīnd lui Narcis Zărnescu, sub titlul Corpul şi sexul – De la greci la Freud, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998).
8) Domina bona, loc.cit., p. 270
9) Istoria literaturii romāne dela origini pīnă īn prezent, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1941, p.440.
10) Arta, īn Secolul 20, nr. 6/1965, p.114.
11) Istoria literaturii romāne..., ed. cit., p. 401.
12) Id., p. 138.
13) Id., p. 711.
14) Id., p. 728
15) Lectura „infidel㓠(N.Manolescu) a fost o formulă şic la vremea ei, dar nu e mai mult decīt o frumoas㠄minciună“. Criticul nu poate fi infidel. Dacă īşi uită marile iubiri, e slab, e vid, e dezagregat – căci nu mai are repere. Criticul – şi implicit istoricul literar – e funciarmente fidel trecutului său livresc, culturii sale, cărţilor aşezate īn el, care l-au durat.
16) Ne-am odihnit īn Călinescu, Cronica (Iaşi), nr. 24/1969.
17) Note de lectură, īn Cronicile optimistului, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1964, p.471.
18) Stancu Ilin, Ineditele orale ale lui G.Călinescu, Luceafărul, nr. 37/1969.
19) Glose călinesciene, īn Labirint (Eseuri critice), Ed. Eminescu, Bucureşti, 1970, p. 198.
20)
Id., ibid.

21) Gīnduri despre G.Călinescu, īn Spiritul şi litera (Īncercări de pseudocritică), Ed. Eminescu, Bucureşti, 1970, p. 187.
22) V. Cronicile optimistului, ed.cit., passim.
23) Un singur exemplu, tipic: „Nu-i vorbă că lui Hasdeu scandalul īi place şi-l caută cu lumīnarea“, op.cit., p. 464.
24) „Astăzi dascălul teribil reieşindu-mi īnainte / Mi se pare fără minte, / Azi şi eu declam pe antici, dar mīnīnd cum pot mai bine /  mari tractoare şi combine“ (īn Lauda lucrurilor - Poezii 1938-1963), Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1963, p.198). Aluzia la poezia proletcultistă e evidentă. Vezi şi Anexa 2: Nuvelele lui G.C.
25) „Cīnd te scuturi din cer despăturită lin, / Tu eşti curată ca pīnza de in. // Aşa fără păcat este rufăria / Ţesută la fabrică de fruntaşa Maria“ (īn op.cit., p. 66). Din nou, trimiterea subterană la „realismul socialist“ al poeziei agitatorice este fără putinţă de tăgadă.
26) G.Călinescu, Teatru, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1965.
27) Un scriitor ca Fănuş Neagu nu e un realist liric?

28) V. Cronicile optimistului, ed.cit., p.383.
29) V. Curs de poezie, īn Principii de estetică, ed.cit., pp. 30 şi 39.
30) Cf. şi: „Emoţia poate arde deasupra elementului intelectual cum ard anume combustibili deasupra apei“.
31) Citatele, fără altă menţiune, din acest capitol, sunt din volumul Ulysse, alcătuit de Geo Şerban, EPL, 1967.
32) „Nimic nu e adevărat dacă nu e exprimat, nimic nu e exprimat dacă nu e trăit“.
33) Cf. şi: „Īn realitate, critica este o atitudine de sus, dintr-un turn bine aşezat pe temelia culturii, dar foarte īnalt“.
34) „Tradiţia nu e un iaz mort“ şi „Lipsiţi de tradiţie (...), semănăm pe sticlă“.
35) Despre biografie, īn Cronicile optimistului, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1964, p.217
36) G.Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu, ediţia a IV-a revăzută, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1964, p.55.
37) Enigma Otiliei, ediţie definitivă, Editura pentru Literatură , 1961, p. 217.
38) Cartea nunţii, īn Opere, 1, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1965, p.37.
39) Viaţa lui Mihai Eminescu, ed cit., p.163.
40) Intrarea īn Castel, pp. 171-179, trecut apoi īn eseul G.Călinescu, romancier, Ed. Minerva, Bucureşti, 1971.
41) Id., p.169.
42) Īn Studii eminesciene, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1965, p.29.

43) Aşa cum sunt, de exemplu, arhi-citadinii Camil Petrescu, Hortensia-Papadat Bengescu  sau Mateiu Caragiale. Proza lor e complet asfaltată, nici un fir de iarbă n-o străbate.
44) George Pruteanu, Călinescu īn poet, īn Contemporanul, nr. 35/1970.
45) Un exemplu: „Locuinţa părintească era o construcţie geometrică, puţin ridicată asupra solului, cu cīte două ferestre mari īn latură. Un pridvor īnalt īn faţă..., un acoperămīnt al tindei, īn chip de fronton grec (quod erat demonstrandum!, n.G.P.) sprijinit pe două coloane svelte, dădeau albei clădiri... un vag stil neoclasic“ etc. (Viaţa lui Mihai Eminescu, ed. cit., p.43).
46) Apud G. Muntean: prefaţa la Īnsemnări de călătorie, Ed. pentru Turism, Bucureşti, 1973, p.5.
47) Vezi, īn această lucrare, p. 29.
48) G.Călinescu , Lauda lucrurilor (Poezii 1938-1963), EPL, 1963. Cīnd nu se menţionează altceva, īn cele ce urmează versurile citate provin din această ediţie.
49) G.Călinescu , Principii de estetică,  EPL, 1968, p.17.
50) Id., p.16.
51) Universul poeziei, loc. cit., p.72. Nu altceva spune cunoscuta sentenţă a lui Jean Paul Richter: „Poezia e o a doua lume īn cea de aici“.
52) Principii de estetică, ed. cit., p.72.
53) V. şi Matei Călinescu , Eseuri critice, EPL, 1967, p.119.
54) O, Tily...
55) Piatra filozofală
56) Epitalam
57) O tu cu ochi albaştri
58) Paradisul meu
59) „Căci te priveam cu ochi păgīni...“ (Eminescu)
60) Ghenca şi tipul feminin pe care-l reprezintă nu-s altceva decīt antiteza idealului erotic călinescian, antipodul său proiectat īn textul liric, prin defulare.
61)  Război troian rezumat
62) Interdicţie
63) Nu mă mustra
64) „Este aici o rară īmbinare a filologiei cu poezia“ – Al.Philippide, Poezia lui G.Călinescu , īn Contemporanul, nr. 14/1966.
65)  Cuvīntul face parte din terminologia filosofică  a lui D. Cantemir .
66) Cīnd Racine, prelucrīndu-l pe Seneca, scrie Fedra , tragedia sa capătă imense potenţe semnificative noi şi transcende materialul prim. Călinescu  nici nu īncearcă această élévation. El se amuză re-scriindu-i pe greci.
67) Eugen Simion, Orientări īn literatura contemporană, EPL, 1965, p.59.
68)  Din Universul poeziei.
69)  Ghenca
70)  Omul
71)
Haricleea

72) „Ironia este uneori veninoasă, dispreţuitoare şi agresivă. Umorul, dimpotrivă, nu există decīt īn preajma simpatiei“ (V. Jankélévitch, Ironia, Ed. Dacia, Cluj, 1994, p.143. Subl. GP)
73) Istoria literaturii romāne dela origini..., ed. cit., p. 711.
74) De n-or fi fost la mijloc avataruri cenzoriale de-ale epocii atee...
75) Ediţia a IV-a, EPL, 1964, p.343.
76) „Poezia este o inaugurare, nu o confirmare“ (J.C.Lambert, citat īn A.-P. IliescuFilosofia limbajului şi limbajul filosofiei, Ed. Şt. şi Encicl., Buc., 1989, p.304).
77) E un subtil joc al contrafacerilor aici. Ca să-mi clarific gīndul, fie-mi permis să evoc filmul Cabotinul, īn care un mare actor, Lawrence Olivier, juca rolul unui cabotin, care cabotin, din cīnd īn cīnd, reuşea să joace bine...
78) Impostură
79) Adică compromis īntre cunoaşterea lumii şi īnceţoşarea  ei prin cīntec, umplerea de mister.
80) „Călinescu  era un histrion care clama sincer (sinceritatea cărturarului!) dindărătul măştii, īnălţat pe coturn, cu o gesticulaţie funambulescă, debitīnd truisme şi moralităţi ritmate“ (Ştefan Augustin Doinaş, Lampa lui Diogene, Ed. Eminescu, 1970, p.230).
81) I. Valerian , Cu scriitorii prin veac, E.P.L., 1967, pp. 67, 70.
82) I. Valerian , loc. cit., p. 68.
83) I. Valerian , loc. cit., p. 77.
84) F. Aderca , Mărturia unei generaţii, E.P.L., 1967, p. 132.
85)  Cf. Dinu Pillat, Mozaic istorico-literar, E.P.L., 1969, p. 179.
86) Cf. Al. Rosetti , Cartea albă, E.P.L., 1968, p. 64.
87) De unde şi oroarea de sumbru, morbid. Vezi şi tăcerea faţă de Dostoievski .
88) Cronicile optimistului, EPL, 1964, p. 313.
89) Id., p. 320.
90) Id., p. 349.
91) Colocvii, Ed.Tineretului, 1964, p. 129.
92) Sociologie, morală, filosofie, politică etc.
93) Cronicile optimistului, EPL, 1964, p. 315.
94) Id.,  p.380
95) Pe care, īnsă, nu l-a prizat – nu numai cīnd, conjunctural, era convenabil să nu-l prizeze.
96) „Cine nu iese din eu nu atinge absolutul şi nu descifrează viaţa“.
97) Principii de estetică, EPL, 1968, p.170.
98) Ulysse, ediţie alcătuită de Geo Şerban, EPL, 1967, p.90.
99) Vezi nota 66, p.77.
100) Cronica, 27/1972 (titlu de articol).
101) Jurnalul de la Păltiniş (Un model paideic īn cultura umanistă), ediţie revăzută şi adăugită, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 137.
102) Īn ordine alfabetică.