Info (Alte informaţii în legătură cu subiectul paginii).

 ELEMENTE ESENȚIALE DE TEHNICĂ MEDIATICĂ

I.3 Caracteristici tehnice ale imaginii

            I.3.1 Claritatea (șarful)

             Cu toții știm – e la nivelul bunului-simț – ce înseamnă o imagine „clară“: toate elementele se văd „bine“, în mod distinct, limpede, nu „tulbure“, nu „ca în ceață“. Acestea sunt lucruri adevărate, dar sună prea literar și, în ultimă instanță, tautologic (clar e ceea ce nu e tulbure!). Definiția tehnică a clarității e ceva mai greoaie, dar e necesară. Claritatea unei imagini presupune ca, obligatoriu, ceea ce trebuie redat prin punct să fie chiar punct (adică „fără dimensiuni“, deci nu un cerculeț), iar ceea ce trebuie redat prin linie să fie chiar linie (adică avînd o singură dimensiune, lungime, nu și lățime; să fie deci o linie, nu o bandă). Aceste condiții   fiind  respectate, imaginea dă acea senzație de acuratețe pe care o numim claritate.
            În „jargonul“ operatorilor de televiziune sau film, claritatea se numește și șarf (germ.: scharf). A pune la punct o imagine, în vizorul camerei de luat vederi sau al aparatului de filmat, pentru a o aduce la claritate (reglînd distanța pe scala obiectivului ca să corespundă cu distanța pînă la subiect) se cheamă „a face șarful“.

            Nu întotdeauna o imagine trebuie să fie clară. Neclaritatea intenționată poate fi utilizată în situații precum următoarele:
            • se sugerează că privim cu ochii cuiva care abia s-a trezit din somn, sau e în curs de orbire, sau e foarte bolnav, sau îi lipsesc ochelarii etc.;
             • se sugerează o amintire imperfectă;
            • se sugerează o iluzie, o fantezie, o acțiune care se petrece doar în imaginație sau în vis;
           • se privește printr-o suprafață insuficient de transparentă: o perdea, un geam diform sau murdar;
            • în fotografii (om alergînd, pasăre în zbor etc.), o anume neclaritate creează impresia de mișcare;
          • prim-planurile (
?v.și I.2.2) sunt adesea întrucîtva neclare, spre a-și îndeplini doar funcția sugestivă, de „motto“, fără însă a acapara atenția cuvenită subiectului.


I.3.2 Difuzia
 

            Difuzia este o vagă, o „dulce“ neclaritate intenționată a imaginii, căreia îi dă un aspect întrucîtva pictural, de acuarelă. Aceasta nu se realizează prin deteriorarea punerii la punct, ci prin aplicarea pe obiectiv a unor suprafețe care difuzează razele de lumină ce formează imaginea, determinînd astfel o mică împrăștiere a lor.
            Cineaștii amatori (ca și pionierii cinematografiei, în primele decenii ale anilor 1900) realizează difuzia aplicînd pe obiectiv, bine întinsă, o bucată de tifon sau de ciorap de mătase. În profesionism, se folosesc filtre de sticlă pe care e gravat un raster fin de diferite forme (puncte, linii, zig-zaguri).
            Prim-planurile vedetelor feminine ale anilor ’30-’40 erau mai întotdeauna realizate cu difuzie, pentru că în acest fel se și estompau anumite defecte fiziologice (porii pielii, riduri) și, în același timp, imaginii i se conferea o doză de diafanitate, un abur de „poezie“. Procedeul nu se mai practică atît de intens azi, dar nu e cu totul ignorat.
           

I.3.3 Granulația           

Filmul cinematografic este constituit dintr-o peliculă de celuloid transparent pe care este întinsă o emulsie fotosensibilă. Această emulsie e formată din particule microscopice de substanță chimică, niște granule („gogoloaie“) de formă neregulată, unele lîngă altele. Particulele respective nu sunt teribil de mici: cu un simplu microscop școlar, ele se văd cît niște boabe de mazăre. De asemenea, ele devin vizibile la proiecția filmului pe un ecran mult mai mare decît este prevăzut sau chiar pe un ecran de dimensiuni normale, dacă filmul a suferit deteriorări.
            Și banda video are „granulație“. În funcție de calitatea benzii, particulele de material cu proprietăți magnetice întinse pe panglica de plastic pot fi mai mici sau mai mari, determinînd astfel o imagine mai fină sau mai grosieră.
            Echivalentul granulației pe ecranul televizorului este definiția, adică numărul de linii (
?v. IV.1.2) care dau iluzia unei imagini compacte. Pe televizoarele obișnuite din comerț, acest număr este de cca 625. Ele sunt vizibile cu ochiul liber dacă ne apropiem suficient de televizor.
            Cu noțiunea de definiție ne întîlnim și în ceea ce privește monitoarele de compiuter, unde ea se măsoară în puncte („dot“) pe unitatea de spațiu. Și aici, un ochi bun distinge „pixelii“ care formează imaginea (
pixelii sunt punctele de fapt: mici pătrate din care este formată orice imagine pe monitorul unui compiuter. Prin mărire, pixelii devin vizibili).
            De un fel de „granulație“ putem vorbi chiar și în legătură cu imaginile alb-negru din ziarele (revistele) tipărite în tipar clasic (adică prin zincografie). La aceste imagini, negrul și, respectiv, griul sunt formate printr-un număr mai mare sau mai mic de puncte pe unitatea de suprafață (v. desenul de mai jos).

            Revenind acum la imaginea video sau cinematografică, trebuie să spunem că, în mod normal, granulația nu este (nu trebuie să fie) perceptibilă. Granulația devine vizibilă fie din motive accidentale (erori de prelucrare în laborator), fie din intenție regizorală. În acest din urmă caz, realizatorul face în mod voit vizibilă granulația (prin anumite procedee fizico-chimice), pentru a da imaginii o notă de picturalitate. Ea va semăna, astfel, cu tablourile pointiliste (pointilism, de la fr. point=punct: curent în pictura impresionistă a secolului 19, al cărui cel mai de seamă reprezentant este pictorul francez Seurat; în imagini, tabloul Femeie plimbîndu-se cu o maimuță, 1885, și un fragment din acesta, mărit ). Aceștia nu-și realizau tablourile prin tușe clasice cu penelul (adică așterneri de pete de culoare mai mici sau mai mari), ci prin puncte de vopsea unul lîngă altul  (oarecum ca în tehnica mozaicului). Imaginea căpăta astfel o luminozitate aparte, un caracter neobișnuit. 

 

            I.3.4 Contrastul 

            Pentru a fi mai ușor de înțeles, vom trata acest subiect doar pentru imaginile alb-negru. Contrastul este capacitatea unei imagini de a reda distinct cît mai multe nuanțe de gri, de la albul „puțin murdar“ și pînă la negrul absolut.
            Contrastul poate fi definit și ca raportul dintre strălucirea suprafețelor luminate și a celor mai puțin (sau deloc) luminate, datorită căruia sunt evidențiate contururile. Pe lipsa contrastului se bazează iluzii optice de genul „mîini fără trup“: un om îmbrăcat complet în negru mat pe un fond negru mat va fi, cu o lumină moderată, practic invizibil. Dacă palmele rămîn neîmbrăcate în negru, ele par a avea o existență independentă, miraculoasă.

            O glumă școlărească, precum cea despre elevul care la ora de desen i-a dat profesoarei o foaie perfect albă, susținînd că el a desenat acolo…
„brînză albă pe zăpadă“, vorbește destul de sugestiv despre ideea de contrast. Dincolo de șagă, dacă nuanța de alb a brînzei nu e destul de diferită de cea a zăpezii (și dacă lumina cade astfel încît nu sunt umbre), atunci chiar o fotografie poate semăna cu „lucrarea“ puștiului: vom vedea un carton alb pe care nu pare să fie nimic.
            Alt exemplu. Într-o fotografie imperfect făcută, reprezentînd o persoană brunetă pe un fond de culoare închisă și slab luminat, părul persoanei aproape că nu se va putea distinge, „pierzîndu-se“ în negrul fundalului – din lipsă de contrast. (În asemenea situații, cînd altceva nu se mai poate face, contrastul se forțează
, retușîndu-se fotografia prin desenarea unui contur, ori zgîriat, ori cu o pastă, pe linia marginilor părului).
            Contrastul împins la extrem (adică eliminarea voită, prin diverse prelucrări, a tuturor tonurilor intermediare de gri) duce la efectul numit grafism (numit și solarizare), în care imaginea e compusă numai din suprafețe (sau/și linii) albe și negre, ca în imaginea de mai sus, cu papagalul, din stînga (în dreapta, imaginea în tonuri normale de gri).
        

    I.3.5 Profunzimea 

            Profunzimea este spațiul din fața și din spatele subiectului, pe care imaginea îl redă cu claritate. Profunzimea este dependentă de trei factori:
                    

           
1) tipul de obiectiv folosit (normal, superangular, teleobiectiv – sau, ceea ce este, în fond, același lucru, distanța focală pe care e reglat transfocatorul; ?v. cap. III.3). Relația este: distanță focală mare = profunzime mică;
            2) diafragma (
?v. cap. III.2). Relația este: diafragmă mică = profunzime mare;
            3) distanța pînă la subiect.
            Exemple. • Dacă vom filma sau fotografia, în lumină de zi, cu un obiectiv normal (distanță focală medie) o persoană aflată pe un cîmp, de la cîțiva metri, profunzimea va fi pînă la „infinit“, adică obiectele aflate pe linia orizontului (copaci, case) vor fi redate clar. • Dacă vom filma sau fotografia, de la cca 50 de metri, cu un teleobiectiv (sau transfocatorul adus pe focală mare) o persoană aflată la 3 metri de o vitrină care e în spatele ei, pe imagine nu se va putea distinge nimic din vitrină, nici măcar nu se va înțelege că e o vitrină, se va vedea doar o „nebuloasă“ indistinctă de culori. • Dacă vom filma sau fotografia, de la 4-5 metri, cu transfocatorul camerei pe focală mare, o muscă aflată pe o masă, obiectele aflate la mai mult de 3-4 centimetri în fața și în spatele muștei vor fi complet neclare.
            Profunzimea este un parametru foarte activ în realizarea discursului-în-imagini-dinamice, în cel puțin  două situații frecvente:
            1)detașarea subiectului și
            2) montajul în cadru.
           

§ Detașarea subiectului.

Nu întotdeauna este util să avem o profunzime mare, altfel spus: nu e întotdeauna util să se vadă clar, în adîncime, tot ceea ce se află în fața și în spatele subiectului. Eliminînd elementele vizibile din fața și din spatele subiectului, acesta capătă în imagine o detașare totală, atrăgînd întreaga atenție (v. imaginea  alăturată sau prima imagine din acest fragment de text ). Aceasta se realizează filmînd subiectul de la o distanță mai mare cu teleobiectiv (transfocator pe focală mare).
           
§ Montajul în cadru.

            Așa cum se va vedea și la ?IV.2.1, profunzimea servește și la ceea ce se numește „montajul în cadru“. Acest procedeu constă în următoarele: să presupunem (v. imaginea) că aparatul, reglat pe distanță focală mare, este îndreptat spre două personaje (subiectul 1 și subiectul 2), aflate în adîncime, unul la 5 m de aparat, celălalt, puțin lateral, în spate, la 12 m de aparat. Cu aparatul pus la punct pe „5 m“, subiectul 1 va fi clar și subiectul 2 neclar. Modificînd, în cursul filmării, punerea la punct  a  aparatului de  pe  „5“  pe „12 m“, subiectul 1 va deveni neclar și subiectul 2  va deveni clar. În felul acesta, fără tăietură de montaj, se comută atenția de pe un subiect pe celălalt.
            Ctitor, într-un fel, și maestru al acestui tip de montaj a fost marele actor și regizor englez Orson Welles, ale cărui „cadre lungi“ (bazate pe subtile schimbări de unghi și de șarf) au făcut vogă și au creat o școală.
            Montajul în cadru este o procedură extrem de uzitată azi, în toate genurile discursului-în-imagini-dinamice: film de ficțiune, reportaj tv, documentar, clip muzical, clip promoțional etc.

     Elemente esențiale de tehnică mediatică, Editura Fundației "Andrei Șaguna, Constanța, 2001, 222 pp. Coperta aparține autorului, fiind o prelucrare a litografiei "Drawing Hands" ("Mîini desenînd") de M.C.Escher.