George Pruteanu: CURRICULUM VITAE

                 Născut în București, 15 decembrie 1947. Părinții: Paul Pruteanu și Sofia Pruteanu Facultatea de Litere (franceză-română), la Iași și București. Doctorat în filosofie. Nu a fost membru al PCR Membru PNȚCD din noiembrie 1996 pînă în martie 19981. Membru PDSR (PSD) din februarie 20002. Membru PRM din septembrie 2003.

                 Pînă în 1989, a lucrat ca lector universitar și, în paralel, ca ziarist (domeniul cultural) în presa cotidiană, apoi ca redactor în presa literară: Convorbiri literare, Cronica, Contemporanul. Activitatea principală a fost critica literară: din 1972 pînă în prezent (cu nesemnificative întreruperi) a deținut rubrici fixe săptămînale de cronică literară.

                 După 1989, a lucrat ca:

                -secretar general de redacție la săptămînalul Expres;
               
-șeful secției "Cultură", apoi publicist-comentator la Evenimentul zilei;
               
-redactor-șef la săptămînalul Acum;

                -este conferențiar universitar; a predat sau predă la: Școala Superioară de Jurnalistică (1991-1999), la Universitatea Ecologică (1997-1999), la Universitatea “Hyperion” din București (1996-prezent), la Universitatea “Andrei Șaguna” din Constanța (1996-prezent), la Universitatea “Banatul” din Bistrița (2000-2001), la Universitatea „Spiru Haret” din București (2002-prezent);

                -realizator al emisiunii TV Doar o vorbă să-ți mai spun la "Tele 7 abc" (180 de “episoade”: 8 februarie-8 august 1995), apoi la "Pro TV" (365 de “episoade”: 15 septembrie 1995-15 septembrie 1996; apoi, sub denumirea Doar o vorbă săț-i mai spun, la “TVR-1” (722 de “episoade”: 17 martie 1997-8 martie 1999); pentru această emisiune, a primit de două ori (1996 și 1999) Premiul APTR (Asociația Profesioniștilor de Televiziune din România) și premiul “Media” (pentru “cinci minute de televiziune”) (1997); emisiunea a fost întreruptă în 1999 la solicitarea puterii politice; (v. scrisoarea deschisă adresată, atunci, TVR); reluată în martie 2006, emisiunea a fost din nou întreruptă în iunie 2006 (v. memoriul adresat conducerii TVR);

                -din 3 noiembrie 1996, senator (de Constanța); președinte al Comisiei pentru Învățămînt și Cercetare a Senatului (1996-1998). Din 26 noiembrie 2000, senator (de Bistrița-Năsăud), vicepreședinte al Comisiei pentru Învățămînt și Cercetare a Senatului (pînă în sept. 2003); de la 1 septembrie 2004, secretar al Comisiei pentru Cultură, Artă și Mass-media a Senatului (pînă la 28 noiembrie 2004).  Prorector al Universității “Andrei Șaguna” din Constanța. Vicepreședinte al "ASTRA" („Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român”) și președinte al Despărțămîntului Dobrogea al “ASTRA”. Președinte de onoare al Confederației Sindicale “Spiru Haret”. Președinte de onoare al Confederației Sindicale “Alma Mater”. Membru în Consiliul de Administrație al TVR (oct. 2005-mai 2007).

                Autor al unor amendamente substanțiale incluse în “Legea Învățămîntului”.
                Autor al unor amendamente substanțiale incluse în “Statutul Personalului Didactic”.
                Inițiator și autor al “Legii pentru Protecția Juridică a Limbii Române”.

Alte diplome, premii: • “Omul anului” (1997, pentru “fermitatea cu care apără limba română”). • Premiul “Ambasador” (1997, pentru “poziția în apărarea demnității naționale”). • “Diploma de Onoare a Societății Academice Hyperion” (1997, pentru “contribuția deosebită adusă la propășirea idealurilor culturale”). • Medalia de aur și Diploma de excelență a Fundației „Andrei Șaguna”.               

                Critic literar, eseist, traducător (din și în franceză, din italiană: Baudelaire, Nerval, J.Renard, Eminescu, Dante ș.a.). A tradus Infernul de Dante Alighieri. Cronici literare (în rubrici fixe) din 1970 pînă azi; în ultimii ani, la Dilema. A susținut un an (1998-1999), în Sala de Concerte a Radiodifuziunii, ciclul de conferințe (radiodifuzate) De la marea literatură la marea muzică.
                Rubrici fixe înainte de 1989: "Cronica literară", "Oameni de cuvînt", "Găuri negre în Galaxia Gutenberg", "Dialoguri în bibliotecă".
                Rubrici fixe după 1989: "Veto", "Cărțile săptămînii", "Gogomănii și gogorițe", "Cronica literară de tranziție", “Politica de luni”, “Exasperanțe”.

                Cărți: Petru Dumitriu: Pactul cu diavolul (Ed. Albatros-Dalsi, 1995) Partidul și partida – atitudini politice (Ed. Dalsi, 2000) Cronica unei mari dezamăgiri – O istorie mediatică (Ed. Instititul European, 2000) Feldeința călinesciană – studiu monografic (Ed. Andrei Șaguna, 2001); Elemente esențiale de tehnică mediatică (Ed. Andrei Șaguna, 2002)
                M.Sebastian sub vremi (
Ed.Dalsi, 1998, colab.) • Cazul Eminescu (Ed.Paralela 45, 1999, colab.) • Iosif Sava, Radiografii muzicale (Ed.Polirom 1996, colab.)
               
R. Ressler: Vînător de ucigași (Ed. FFPress, 1993, traducere)
                
Studii introductive, prefețe la: P.Dumitriu, Extremul Occident (Ed.Univers, 1996, studiu introd.); L.S.Christensen, Beatles (Ed.Univers, 1996, prefața).  Sub tipar: Doar o vorbă s-ă-ț-i mai spun • Eseuri
               
În pregătire: Dialoguri în bibliotecă • Portretele unor idei  • Dileme • Citind • Jurnal digital.

 __________________________

                1) Ruptura e provocată de poziția senatorului G.P. în privința Ordonanței 36 (G.P. solicita: 1. ca predarea Istoriei și a Geografiei în școlile minoritarilor să se facă în românește; și 2. să nu se înființeze universități DE STAT cu predare în limbi minoritare) și a Ordonanței 22 (V. Ciorbea să fie și primar și premier - senatorul G.P. nu a fost de acord cu acest caraghioslîc).
                2) Senatorul G.P. a demisionat din pricina dezacordului său față de cîteva puncte din Legea de Modificare a Constituției, în special cel care, practic, introduce o a doua limbă oficială în România: limba maghiară. A votat împotrivă.

www.pruteanu.ro


 


 

Dacă doriţi să citiţi un fragment, clicaţi pe copertă.