CĂRȚI DE G.P.

Dacă doriţi să citiţi un fragment, clicaţi pe copertele-miniaturi.
    Preambul (Spre Petru Dumitriu)  "Eu propun federalizarea României!"              Petru Dumitriu vorbind (1993) (mp3, 166 kb).
"George Pruteanu este un (muntean) cu o cărturărie agilă și scormonitoare. (...) Pactul cu diavolul e o carte plină de formule memorabile. (...) Pactul cu diavolul e unul dintre cele mai reușite portrete literare deduse din dialog. George Pruteanu știe să-și provoace interlocutorul, fără să-l rănească. Vine la dialog blindat de informație... "Cazul" Petru Dumitriu primește în cartea cu G.P. o excelentă definiție prin dilemă: Bruno sau Galilei?" (TANIA RADU, LA&I, 8-9/1995)
      Pactul cu diavolul (Șase zile cu Petru Dumitriu), Editura Universal Dalsi - Editura Albatros, București, 1995, 274 pp. Coperta aparține autorului și este o prelucrare a unei fotografii a lui Petru Dumitriu, realizate de autor în cursul convorbirii, la Metz, în decembrie 1993.
                 Dacă doriți să citiți fragmente din carte,  clicați pe copertele-miniaturi.

  Caricaturi din volum.  Caricaturi din volum. 
"George Pruteanu n-a scris niciodată ceva plictisitor. (...) În laboriosul montaj de texte, el duelează simultan cu mai mulți adversari, avînd o remarcabilă atenție distributivă. (...). Cartea se remarcă prin valoare documentară și spirit ludic٭, prin rigoare și ingeniozitate. (...) Un scriitor cu geniul pedagogiei, care explica prietenos și cu umor contemporanilor cum să folosească limba română (și uneori, implicit, cum să-și trăiască viața)." (ALEX. ȘTEFĂNESCU, Rom. lit., 16 mai 2001)
     Cronica unei mari dezamăgiri (Politică între "DA" și "NEM") - O istorie mediatică, Editura Institutul European, Iași, 2000, 332 pp. Coperta e realizată de autor și reprezintă o prelucrare a imaginii "Casei Poporului" (actualul Palat al Parlamentului).
                
Dacă doriți să citiți fragmente din carte,  clicați pe copertele-miniaturi.
 
  Partidul şi partida (Atitudini politice) (550 kb)
"Avînd milioane de admiratori, George Pruteanu a fost totuși mereu singur. (...) (Cartea e) un recital publicistic, atrăgător prin ritmul alert, prin imprevizibilitate (o imprevizibilitate calculată) și prin umor. (...) George Pruteanu nu se repetă niciodată. Născocește mereu altă formulă (...), recurge, cu o amețitoare mobilitate intelectuală, la ironie, la citate... la mărturisiri, la parodierea unor stiluri..." (ALEX. ȘTEFĂNESCU,  Rom. lit., 16 mai 2001)
     Partidul și partida (Atitudini politice), Editura Universal Dalsi, București, 2000, 172 pp. Coperta aparține autorului și reprezintă o prelucrare a imaginii Senatului României (fostul Comitet Central al P.C.R.).
                 
Dacă doriți să citiți în întregime acest volum,  clicați pe copertă.
 
  Feldeinţa călinesciană (eseu) (430 kb)  Feldeinţă = fel de a fi (Cantemir).
"În acest eseu, George Pruteanu face disocieri cu finețe intelectuală și, aș zice, cu o irepresibilă٭ inventivitate. (...) Care-i rostul unui eseu? Care sunt performanțele lui? Rostul este să ne pună în problemă și să provoace soluțiile deja admise. Performanțele lui țin de capacitatea de expresie a eseistului. Cred că George Pruteanu le atinge pe amândouă. Eseul lui este admirabil scris, e un mic spectacol jucat cu vervă, cu inteligență, cu umor (umorul ideilor), pe scurt, un recital în stil călinescian care redeschide dosarul Călinescu și ne obligă să-l recitim." (EUGEN SIMION)
     Feldeința călinesciană, Editura Fundației "Andrei Șaguna", Constanța, 2001, 130 pp. Coperta aparține autorului și este realizată prin adaptarea a două fotografii de Ion Miclea: G.Călinescu în curtea locuinței din str. Vlădescu (actualmente G.Călinescu) și un fragment din biblioteca lui G.Călinescu.
               
Dacă doriți să citiți în întregime acest eseu,  clicați pe copertă.

  Parametri tehnici ai unei imagini.   
Cartea își propune edificarea cititorului în legătură cu principalele noțiuni, concepte și practici din domeniile: redactare de text, imagine filmică-tv, ca și aprofundarea corelațiilor dintre tehnica propriu-zisă și implicațiile semantice, atît în sfera textului, cît și în cea a imaginii, precum și conectarea la sistemul adevăratelor valori estetice în materie.
  Elemente esențiale de tehnică mediatică, Editura Fundației "Andrei Șaguna, Constanța, 2001, 222 pp. Coperta aparține autorului, fiind o prelucrare a litografiei "Drawing Hands" ("Mîini desenînd") de M.C.Escher.
                
Dacă doriți să citiți fragmente din carte,  clicați pe copertele-miniaturi.

www.pruteanu.ro