Michel de Montaigne (1533-1592): AU LECTEUR.
     C'est icy un livre de bonne foy, lecteur. Il t'advertit dés l'entrée, que je ne m’y suis proposé aucune fin, que domestique et privée. Je n'y ay eu nulle consideration de ton service, ny de ma gloire. Mes forces ne sont pas capables
d'un tel dessein. Je l'ay voué à la commodité particuliere de mes parens et amis: à ce que m'ayant perdu (ce qu'ils ont à faire bien tost) ils y puissent retrouver aucune traits de mes conditions et humeurs, et que par ce moyen ils nourrissent plus entiere et plus vifve, la connoissance qu'ils ont eu de moy. Si c'eust esté pour rechercher la faveur du monde, je me fusse mieux paré et me presanterois en une marche estudiée. Je veus qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention et artifice: car c'est moy que je peins. Mes defauts s'y liront au vif, et ma forme naïfve, autant que la reverence publique me l'a permis.Que si j’eusse esté entre ces nations qu'on dict vivre encore sous la douce liberté des premieres loix de nature, je t'asseure que je m'y fusse tres-volontiers peint tout entier, et tout nud. Ainsi, lecteur, je suis moy-mesmes la matiere de mon livre: ce n’est pas raison que tu employes ton loisir en un subject si frivole et si vain. A Dieu donq, de Montaigne, ce premier de Mars mille cinq cens quatre vingts.

Traducere de Mariella Seulescu
CITITORULUI

Iată aici o carte a bunei-credințe, cititorule. Din capul locului îți dă de știre că nu mi-am pus în gînd alt să izbutesc, decît la vatra mea și întru ale mele. Nu am avut cu ea nicicum în vedere slujirea ta sau faima mea. Puterile mele nu-s vrednice de asemenea plănuire. Am menit-o anu­me ușurării rudelor si prietenilor mei: ca ei atunci cînd mă vor pierde (ceea ce curînd vor avea a face) să poată iară găsi unele trăsături ale stărilor și apucăturilor mele și prin această mijlocire ei să hrănească mai pe de-a-ntregul și mai vie cunoștinta ce avut-au despre mine. Dacă ar fi fost să umblu după măgulirea lumii, m-aș fi împodobit mai bine și m-aș fi înfătișat în mers mai acătării. Eu vreau să fiu văzut în felul meu, nedres, firesc și obișnuit, fără silire si fățuire: căci pe mine mă zugrăvesc. Lipsurile mele se vor citi in ea pe viu și chipul meu curat, din făptură, pe cît cuviința lumească mi-a îngăduit. Deoarece, dac-aș fi fost printre cele nații de care se spune că trăiesc încă sub blînda învoire a celor dintîi legi ale firii, te încredințez că m-aș fi zugrăvit foarte bucuros cu totul și în totul gol. Așadar, cititorule, sînt eu însumi aluatul cărții mele; nu-i cu cale să-ți tulburi tihna cu pricină atît de ușuratică și deșartă. Rămîi întru Domnul.
                    la MONTAIGNE
        Zi întîi martie, una mie cinci sute optzeci

Eseuri
, vol. I., Ed. Științifică, Buc., 1966

Traducere de George Pruteanu
CĂTRE CITITOR.

 Aceasta e o carte a bunei-credințe, cititorule. De la bun început vei afla că n-am țintit alt țel decît ca totul să fie ca la mine acasă și în felul meu. N-am avut de gînd nici să te slujesc pe tine, nici să mă preamăresc pe mine. Puterile mele nu sunt în stare de o asemenea ispravă. Am sortit-o desfătării rudelor și prietenilor: pentru ca atunci cînd vor rămîne fără mine (ceea ce se va întîmpla în curînd), să poată regăsi în ea unele trăsături ale firii și ale apucăturilor mele, ceea ce îi va nutri întru cunoașterea mea mai deplină și mai vie. Dacă ar fi fost să umblu după favorurile lumii, m-aș fi dichisit mai bine și m-aș fi înfățișat într-o ținută mai căutată.
Vreau să fiu văzut în felul meu simplu, firesc și obișnuit, fără mofturi și sulemeneli: căci pe mine, doar, mă zugrăvesc. Cusururile mele vor sări în ochi ca și feleșagul meu neprefăcut, atît cît obșteasca bună-cuviință îngăduie. Dacă aș fi fost din acele neamuri de care se zice că încă mai trăiesc sub dulcea libertate a legilor dintîi ale firii, fii încredințat că m-aș fi zugrăvit din cap pînă-n picioare, gol pușcă. Așadar, cititorule, aluatul acestei cărți sunt eu însumi: nu face să-ți cheltuiești răgazul într-o alcătuire atît de ușuratecă și vană.
Rămîi cu Domnul,
                         în Montaigne,
    la întîi ale lui martie, o mie cinci sute optzeci.